Menu

{HeaderFastAccess}

Ahmet SARPDAĞ

Yapı Kontrol Müdürü

1993 yılında İTÜ Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği bölümünden mezun oldu. 

Çeşitli inşaat firmalarında mesleğini icra ettikten sonra 2009 yılında Fatih Belediyesi Etüd Proje Müdürlüğü'nde Süleymaniye Bölgesi Yenileme Alanı Projesi kapsamında raportör olarak işe başladı. 2013 yılında Yapı Kontrol Müdürlüğüne Bölge Mühendisi olarak atanarak, bu görevi 2015 yılına kadar sürdürdü. Daha sonra yapı Kontrol Şefi olarak görevine devam etti.

2018 yılında Yapı Kontrol Müdürü oldu. Hala bu görevi sürdürmekte ve KUDEB Komisyonu Üyeliği yapmaktadır.

 

 

 

 

Yapı Kontrol Müdürlüğü

Belediye ve mücavir alan sınırları içinde ve dışında kalan yerlerde, yapılacak planlar ve bu planlar doğrultusunda inşa edilecek resmi ve özel bütün yapıların plan, fen, sağlık ve çevre şartlarına uygun olmasını sağlamak amacıyla; şehrin planlı bir şekilde yapılanması için planların hazırlanması, yapıların var olan imar planına uygun olarak inşası ve tarihi dokunun korunması, şehirde inşa edilen yapıların planlara göre ve gerekli yasal şartları sağlayacak güvenilirlik ve kalitede olması için takip ve denetim çalışmalarını gerçekleştirmektedir. Tescilli veya anıt eser taşınmazlarda tespit edilen ruhsatsız faaliyetler ile yapılacak işlemlere esas teşkil edecek karar alınması üzere; hususun Anıtlar Kuruluna iletilmesi ve karar alınıncaya kadar herhangi bir faaliyet yapılmaması adına inşaatın mühürlenmesi işlemleri yapılmaktadır. Gelen vatandaş̧ dilekçesi veya kurum ve kuruluşlardan gelen resmi yazılar için imar işlem dosyasında incelemeler ve gerekli yasal işlemler de Yapı Kontrol Müdürlüğü tarafından yapılmaktadır.


T.C. FATİH BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU