Menu

{HeaderFastAccess}

-A A+

Geleneksel Ahşap Yapı Atölyesiİstanbul’un, Dünya Mirası Listesi’ne kabul edilmesinde önemli bir etken olan geleneksel ahşap konutlar, yapıldıkları dönemin yaşam biçimini ve mimarî anlayışını yansıtan nitelikli sivil mimarlık örnekleridir.

Sürekli izleme ve bakım etkinliğini kapsayan stratejiler ile bu yapılarda oluşan tahribatın önüne geçilmesi ve bu mirasın korunarak gelecek nesillere aktarılması mümkündür.

Bu bağlamda; Süleymaniye, Zeyrek, Yedikule, Ayvansaray, Sultanahmet başta olmak üzere Fatih’te bulunan geleneksel ahşap konut mimarisinin tüm yapım teknik ve detaylarının, kent kimliğine kattığı değerlerle birlikte korunmasının sağlanması ve bu kadim mirasa dair koruma bilincinin geliştirilmesi için Fatih Belediyesi bünyesinde “Geleneksel Ahşap Yapı Atölyesi” kurulmuştur.

Kurulan atölye kapsamında ilçemizdeki basit bakıma ihtiyacı bulunan ahşap evlerin tespit edilmesi ve etaplar halinde tadilatlarının yapılması planlanmaktadır