-A A+

1602 Ada 39 Kurul Kararı

20.4.2021
1602 Ada 39 Kurul Kararı

Fatih İlçesi, Hırka-i Şerif Mahallesi, Kum Odaları Sokağı, 1602 ada 39parseldeki 7 kapı numaralı yapı ile ilgili olarak “…parsele ilişkin sunulan rölövenin uygun olduğuna,statik rapor doğrultusunda ve gerekli güvenlik önlemlerinin alınarak yapının KUDEB denetimindesökülebileceğine, söküm aşamasında şablon olarak kullanılabilecek malzemelerin saklanmasına, yapıve çevresinde can ve mal emniyetine yönelik olarak her türlü güvenlik önlemlerinin ilgiliBelediyesince ve mülkiyet sahibince alınmasına karar verildi.” ifade edilmiştir.

İlgi karar gereğince yapıda can ve mal güvenlik önlemlerinin ilgilisi tarafından 15 günlük zaman zarfında alınması ve yapının sökümü için Müdürlüğümüze bağlıKUDEB şefliğine müracaat etmesi, aksi takdirde bahse konu geçen süre zarfında İmarKanununun 39. maddesinde “Tebligatı müteakip süresi içinde yapı sahibi tarafından tamiredilerek veya yıktırılarak tehlike ortadan kaldırılmazsa bu işler Belediye veya Valilikçe yapılırve masrafı %20 fazlası ile yapı sahibinden tahsil edilir.” denilmektedir.

Taşınmaza dair alınan Kurul kararı için lütfen tıklayınız.

Fatih Belediyesi'ni Arahttps://tk.emsal.com.tr/fatihb/ E-Bültene Abone OlE-BÜLTEN ÜYELİĞİ
Başkan Instagram Başkan Twitter Başkan Facebook Başkan YouTube Başkan Telegram Başkan WebBaşkan Web