-A A+

Fatih Belediye Başkanlığı Memur Ve Zabıta Memuru Alımı Sözlü Ve Uygulamalı Sınav Sonucu Asil Ve Yedek Listesi

31.10.2022
Fatih Belediye Başkanlığı Memur Ve Zabıta Memuru Alımı Sözlü Ve Uygulamalı Sınav Sonucu Asil Ve Yedek Listesi

Fatih Belediye Başkanlığı Memur Ve Zabıta Memuru Alımı Sözlü Ve Uygulamalı Sınav Sonucu Asil Ve Yedek Listesi

Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama Yönetmeliği ile Belediye Zabıta Yönetmeliği hükümlerine göre 05/09/2022 – 09/09/2022 tarihleri arasında ön başvuruları alınarak yapılan değerlendirme neticesinde yazılı sınav ve uygulama sınavında başarılı olanlar ile sınavı yedek olarak kazanan adayların listesi açıklanmıştır.Yapılan değerlendirmelerde başarılı olarak asıl listede olan adaylardan istenilen atamaya esas teşkil edecek belgeler aşiağıdaki gibidir.

İstenilen Belgeler:

  1. Atama Talep Dilekçesi (İndirmek İçin Tıklayınız)
  2. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
  3. İkametgah Belgesi (E-Devlet sisteminden alınabilir)
  4. Diploma aslı veya kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi (E-Devlet sisteminden alınabilir)
  5. Adli Sicil Kaydı (E-Devlet sisteminden alınabilir)
  6. Erkek adaylar için askerlik durum belgesi (E-Devlet sisteminden alınabilir)
  7. Tam teşekküllü (Devlet veya Sağlık Bakanlığı’nın ruhsatlandırdığı özel) hastanelerden alınacak içerisinde psikiyatri uzmanının bulunduğu sağlık kurulu raporu
  8. Kan Grubu Kartı Fotokopisi (1 adet)
  9. Son 6 Ay İçerisinde Çekilmiş Biyometrik Fotoğraf (6 adet)
  10. Daha önce kamu kurumlarında çalışılmış veya halen çalışılıyor ise çalıştığını gösterir hizmet belgesi.

Belge Teslimi:

Adayların, atamaya esas teşkil edecek belgelerini açık adreslerini gösteren dilekçelerine eklemek suretiyle 01.11.2022 – 07.11.2022 tarihleri arasında (sadece iş günlerinde) Adnan Menderes Bulvarı Vatan Caddesi No:54 Fatih İstanbul adresinde bulunan Fatih Belediye Başkanlığı İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne (2. Kat, B Blok) elden teslim etmeleri gerekmektedir. Askerlik hizmetini ifa edenler hariç olmak üzere posta yoluyla yapılacak müracaatlar kabul edilmeyecektir.

Değerlendirme:

Asıl başarı listesinde yer alan adaylar süresi içinde başvurmaz veya görevlerine başlamalarına engel bir durum tespit edilirse bu adayların yerine yedek başarı listesindeki adaylar sırasıyla çağırılacaktır. Asıl ve yedek listede bulunan adaylara ayrıca yazılı olarak tebligat yapılacaktır.

Adayların gerçeğe aykırı veya eksik beyanda bulunduğunun sonradan tespit edilmesi halinde, ataması yapılsa dahi bütün işlemleri iptal edilecektir. Aday bu konuda hiçbir hak iddia etmeyeceğini kabul ve taahhüt eder. Ayrıca ilgililer hakkında Türk Ceza Kanunu’nun hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.

İş bu duyuru ilgililere ilanen tebliğ olunur. 31/10/2022

Zabıta Memuru Önlisans Asil ve Yedek Liste İçin Tıklayınız

Zabıta Memuru Ortaöğretim Asil ve Yedek Liste İçin Tıklayınız

Memur Lisans Asil ve Yedek Liste İçin Tıklayınız

Memur Önlisans Asil ve Yedek Liste İçin Tıklayınız

Fatih Belediyesi'ni Arahttps://tk.emsal.com.tr/fatihb/ SMS ve E-bülten AboneliğiSMS ve E-bülten Aboneliği
Başkan Instagram Başkan Twitter Başkan Facebook Başkan YouTube Başkan Telegram Başkan WebBaşkan Web
Şimdi konuşabilirsiniz Sizi dinliyorum... Anlaşılmadı. Tekrar Deneyin