-A A+

2022 YILI HAZİRAN AYI MECLİS KARAR ÖZETLERİ

T.C. Fatih Belediyesi

T.C. FATİH BELEDİYESİ MECLİSİ

06-09 HAZİRAN 2022 / 09:00

2022 HAZİRAN AYI TOPLANTILARINDA KABUL EDİLEN VE KARARA BAĞLANAN KARAR NUMARASI YAZILI MECLİS KARAR ÖZETLERİ 5393 SAYILI BELEDİYE KANUNUNUN 23.MADDESİNE GÖRE İLAN OLUNUR

 

KARAR NO KARAR ÖZETİ
2022/72

Üç Adet Mobil Geri Getirme Aracının Kamu Hizmetine Tahsis Edilmesi

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.

2022/73

Taşınmaz Kültür Varlıklarına Katkı Payı (1420 Ada 55 Parsel)


Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.

2022/74

İstanbul İli, Fatih İlçesi, Akşemsettin Mahallesi, Ocaklı Sokağında bulunan 2013 ada 14 Parselde Bulunan Uncu Hafız Medresesi Uygulama İşi”nin 2022-2023 yıllarına sâri olarak ihale edilebilmesi

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.

2022/75

Karagümrük Mahallesi 2486 Ada 27-79 Parsellerde Park Yapım İşi’nin 2022-2023 yıllarına sâri olarak ihale edilebilmesi

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.

2022/76

İstanbul İli, Fatih İlçesi, Cerrahpaşa Mahallesi, 1160 Ada, 97 Parseldeki Tescilli Sivil Mimarlık Örneği Yapının Restorasyonu Uygulama İşi”nin 2022-2023 yıllarına sâri olarak ihale edilebilmesi


Komisyondan geldiği şekliyle Oyçokluğu ile kabul edildi.


2022/77

Norm Kadro Düzenlemesi

Komisyondan geldiği şekliyle Oyçokluğu ile kabul edildi.

2022/78

İstanbul İli, Fatih İlçesi, Cankurtaran Mahallesi, 76 Ada, 33 parsele ilişkin TEKLİF 34811026 Plan İşlem Numaralı 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği

Komisyondan geldiği şekliyle Oyçokluğu ile kabul edildi.

2022/79

İstanbul İli, Fatih İlçesi, Topkapı Mahallesi, 1859 Ada 1 Parsele İlişkin TEKLİF- 34410289 Plan İşlem Numaralı 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği


Komisyondan geldiği şekliyle
Oybirliği ile kabul edildi.

2022/80

İstanbul İli, Fatih İlçesi, Yavuz Sultan Selim Mahallesi, 2230 Ada 1 Parsele İlişkin TEKLİF-34756242 Plan İşlem Numaralı 1/1000 ölçekli K.A.U.İ.P. Değişikliği

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.

2022/81

İstanbul İli, Fatih İlçesi, Sultanahmet Mahallesi, 83 Ada 5 Parsele İlişkin TEKLİF- 34847996 Plan İşlem Numaralı 1/1000 ölçekli K.A.U.İ.P. Değişikliği


Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.

2022/82

İstanbul İli, Fatih İlçesi, Cankurtaran Mahallesi, 71 Ada 10 Parsele İlişkin TEKLİF- 34813361 Plan İşlem Numaralı 1/1000 ölçekli K.A.U.İ.P. Değişikliği

Komisyondan geldiği şekliyle Oyçokluğu ile kabul edildi.

2022/83

İstanbul İli, Fatih İlçesi, Küçük Ayasofya Mahallesi, 102 Ada 10 Parsele İlişkin TEKLİF-34709551 Plan İşlem Numaralı 1/1000 ölçekli K.A.U.İ.P. Değişikliği


Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.

2022/84

Nişanca Yenileme Alanı 798 Adaya İlişkin Yenileme Avan Projesi

Komisyondan geldiği şekliyle Meclis üye tam sayısının salt çoğunluğu ile kabul edildi.

2022/85

Nişanca Yenileme Alanı 996 Adaya İlişkin Yenileme Avan Projesi

Komisyondan geldiği şekliyle Meclis üye tam sayısının salt çoğunluğu ile kabul edildi.

2022/86

Nişanca Yenileme Alanı 817 Adaya İlişkin Yenileme Avan Projesi

Komisyondan geldiği şekliyle Meclis üye tam sayısının salt çoğunluğu ile kabul edildi.

2022/87

Fatih Belediye Başkanlığı ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı arasında yapılacak mahsup işlemleri

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.

 

Fatih Belediyesi'ni Arahttps://tk.emsal.com.tr/fatihb/ E-Bültene Abone OlE-BÜLTEN ÜYELİĞİ
Başkan Instagram Başkan Twitter Başkan Facebook Başkan YouTube Başkan Telegram Başkan WebBaşkan Web