-A A+

2022 YILI MAYIS AYI MECLİS KARAR ÖZETLERİ

T.C. Fatih Belediyesi

T.C. FATİH BELEDİYESİ MECLİSİ

09-12 MAYIS 2022 / 09:00

2022 MAYIS AYI TOPLANTILARINDA KABUL EDİLEN VE KARARA BAĞLANAN KARAR NUMARASI YAZILI MECLİS KARAR ÖZETLERİ 5393 SAYILI BELEDİYE KANUNUNUN 23.MADDESİNE GÖRE İLAN OLUNUR

 

KARAR NO KARAR ÖZETİ
2022/53

Fatih İlçesi, Molla Fenari Mahallesi, 617 ada, park alanında kalan taşınmazın 48,95 m² lik kısmın 1 TL iz bedel üzerinden 25 yıllığına bir kamu kuruluşu olan TEDAŞ Genel Müdürlüğüne tahsis edilmesi

Komisyondan geldiği şekliyle Oyçokluğu ile kabul edildi.

2022/54

Araç ve İş Makinesi Satın Alınması Hakkında

Komisyondan geldiği şekliyle Oyçokluğu ile kabul edildi.

2022/55

Bağımsız Atık Toplayıcılarına Yönelik Çalışma Usul ve Esaslarının güncellenmesi

Komisyondan geldiği şekliyle Oyçokluğu ile kabul edildi.

2022/56

Taşınmaz Kültür Varlıklarına Katkı Payı (1459 Ada 44 Parsel)

Komisyondan geldiği şekliyle Oyçokluğu ile kabul edildi.

2022/57

İstanbul İli Fatih İlçesi Balat Mahallesi Aspar Su Haznesi (1913 Ada Etrafındaki Kadastral Boşluk) Restorasyonu Uygulama İşinin 2022-2023 Yıllarına Sâri olarak ihale edilebilmesi

Komisyondan geldiği şekliyle Oyçokluğu ile kabul edildi.


2022/58

2021 Yılı Fatih Belediyesi Kesin Hesabı

Komisyondan geldiği şekliyle Oyçokluğu ile kabul edildi.

2022/59

Borçlanma

Komisyondan geldiği şekliyle Meclis üye tam sayısının salt çoğunluğu ile kabul edildi.

2022/60

İstanbul İli, Fatih İlçesi, Küçük Ayasofya Mahallesi, 122 Ada 15 ve 16 Parsellere İlişkin TEKLİF-34796669 Plan İşlem Numaralı 1/1000 ölçekli K.A.U.İ.P. Değişikliği

Komisyondan geldiği şekliyle Oyçokluğu ile kabul edildi.

2022/61

İstanbul İli, Fatih İlçesi, Süleymaniye Mahallesi, 283 Ada 16 Parsele İlişkin TEKLİF 34208451 Plan İşlem Numaralı 1/1000 ölçekli K.A.U.İ.P. Değişikliği

Komisyondan geldiği şekliyle Oyçokluğu ile kabul edildi.

2022/62

İstanbul İli, Fatih İlçesi, Küçük Ayasofya Mahallesi, 120 Ada 11 Parsele İlişkin TEKLİF-34234388 Plan İşlem Numaralı 1/1000 ölçekli K.A.U.İ.P. Değişikliği

Komisyondan geldiği şekliyle Oyçokluğu ile kabul edildi.

2022/63

İstanbul İli, Fatih İlçesi, Atikali Mahallesi, 1387 Ada 19 Parselin Bir Kısmına İlişkinTEKLİF-34360679 Plan İşlem Numaralı 1/1000 ölçekli K.A.U.İ.P. Değişikliği

Komisyondan geldiği şekliyle Oyçokluğu ile kabul edildi.

2022/64

İstanbul İli, Fatih İlçesi, Alemdar Mahallesi, 54 Ada 28 Parselin Bir Kısmına İlişkin TEKLİF-34784515 Plan İşlem Numaralı 1/1000 ölçekli K.A.U.İ.P. Değişikliği

Komisyondan geldiği şekliyle Oyçokluğu ile kabul edildi.

2022/65

İstanbul İli, Fatih İlçesi, Kocamustafapaşa Mahallesi, 2381 Ada 1 Parselin Bir Kısmına İlişkin TEKLİF-34279351 Plan İşlem Numaralı 1/1000 ölçekli K.A.U.İ.P. Değişikliği

Komisyondan geldiği şekliyle Oyçokluğu ile kabul edildi.

2022/66

İstanbul İli, Fatih İlçesi, Saraçishak Mahallesi, 730 Ada 62 Parsele İlişkin TEKLİF-34049251 Plan İşlem Numaralı 1/1000 ölçekli K.A.U.İ.P. Değişikliği

Komisyondan geldiği şekliyle Oyçokluğu ile kabul edildi.

2022/67

İstanbul İli, Fatih İlçesi, Küçük Ayasofya, Muhsine Hatun ve Katip Kasım Mahalleleri, 138, 722, 775 Ve 777 Ada Yenileme Avan Projelerine İlişkin KUİP-34405098 Plan İşlem Numaralı 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği İtirazı

Komisyondan geldiği şekliyle Oyçokluğu ile kabul edildi.

2022/68

Fatih İlçesi, Karagümrük Mahallesi, Mimar Sinan Yenileme Alanı Yenileme Avan Projeye İlişkin TEKLİF- 34298633 Plan İşlem Numaralı 1/1000 ölçekli K.A.U.İ.P. Değişikliği

Komisyondan geldiği şekliyle Oyçokluğu ile kabul edildi.

2022/69

Nişanca Yenileme Alanı, 801 Adaya İlişkin Yenileme Avan Projesi

Komisyondan geldiği şekliyle Meclis üye tam sayısının salt çoğunluğu ile kabul edildi.

2022/70

Nişanca Yenileme Alanı 783 Adaya İlişkin Yenileme Avan Projesi

Komisyondan geldiği şekliyle Meclis üye tam sayısının salt çoğunluğu ile kabul edildi.

2022/71

Fatih İlçesi Aksaray Sanat Meydanı ve Zeminaltı Otopark Projesine ilişkin yenileme avan projesi

Komisyondan geldiği şekliyle Meclis üye tam sayısının salt çoğunluğu ile kabul edildi.

 

Fatih Belediyesi'ni Arahttps://tk.emsal.com.tr/fatihb/ E-Bültene Abone OlE-BÜLTEN ÜYELİĞİ
Başkan Instagram Başkan Twitter Başkan Facebook Başkan YouTube Başkan Telegram Başkan WebBaşkan Web