-A A+

2022 YILI NİSAN AYI MECLİS KARAR ÖZETLERİ

T.C. Fatih Belediyesi

T.C. FATİH BELEDİYESİ MECLİSİ

04-0 6-08 NİSAN 2022 / 09:00

2022 NİSAN AYI TOPLANTILARINDA KABUL EDİLEN VE KARARA BAĞLANAN KARAR NUMARASI YAZILI MECLİS KARAR ÖZETLERİ 5393 SAYILI BELEDİYE KANUNUNUN 23.MADDESİNE GÖRE İLAN OLUNUR

 

KARAR NO KARAR ÖZETİ
2022/39

5393 sayılı Kanunun 33.maddesine istinaden yapılan Encümen Üyeliği seçimi hakkında.

Yapılan gizli oylama sayımı neticesinde; Derviş ATLI, Cebrail ULUDAĞ, Metin Üşenmez bir yıl için Encümen Üyeliğine seçilmişlerdir.

2022/40

5393 Sayılı Belediye Kanununun 24. Maddesine istinaden yapılan İhtisas Komisyonlarının her birine yeteri kadar üye seçilmesi hakkında.

1-Plan ve Bütçe Komisyonuna; Meclis Üyelerinden Cebrail ULUDAĞ, Süleyman SARPKEN, Hasan DURHAT ve Recep ÖNEM oybirliği ile seçilmişlerdir.
2-İmar Komisyonuna; Meclis Üyelerinden Ramiz POLAT, Mehmet SARITEMUR, Mehmet Zafer ALSAÇ ve Coşkun YEŞİLYURT oybirliği ile seçilmişlerdir.
3-Hukuk Komisyonuna; Meclis Üyelerinden Ahmet KÜÇÜK, Faruk GÖKKUŞ, Nurhan ÇALIK ve İsmail ŞAHİN oybirliği ile seçilmişlerdir.
4-Tarife Komisyonuna; Meclis Üyelerinden Uğur KORKMAZ, Şenol ÖZDEMİR, Metin ÜŞENMEZ ve Mehmet MARANKI oybirliği ile seçilmişlerdir.
5-Sağlık Ve Çevre Komisyonuna; Meclis Üyelerinden Yunus ÖZTÜRK, İkram CENGİZ, Murad OMURTAG ve Hülya ÖZDEMİR oybirliği ile seçilmişlerdir.
6-Kültür Varlıklarını Koruma Komisyonuna; Meclis Üyelerinden Süleyman SARPKEN, Mevlude HAKSEVER, Mesut GÜRSOY ve Kazım AKŞAHİN oybirliği ile seçilmişlerdir.
7-Gençlik ve Spor Komisyonuna; Meclis Üyelerinden MESUT GÜRSOY, Hasan MORGİL, Muharrem CAYMAZ ve Ersin ÇOLAK oybirliği ile seçilmişlerdir.
8-Turizm ve Dış İlişkiler Komisyonuna; Meclis Üyelerinden Zeynep BAŞAK, Metin ÜŞENMEZ, Mevlude HAKSEVER ve Gizem Medine KÜÇÜK oybirliği ile seçilmişlerdir.
9-Engelliler Komisyonuna; Meclis Üyelerinden Nurhan ÇALIK, Derviş ATLI, Zeynep BAŞAK ve Nazmiye AKARSLAN DURGUT oybirliği ile seçilmişlerdir.
10-Eğitim Kültür ve Sanat Komisyonuna; Meclis Üyelerinden Büşra UNCU ÖZTEN, Selahattin KARA, Mevlude HAKSEVER ve Memet Gazanfer KOYUNCU oybirliği ile seçilmişlerdir.
11-Esnaf ve Tüketiciyi Koruma Komisyonuna; Meclis Üyelerinden İkram CENGİZ, Selahattin KARA, Aydın SARMUSAK ve Ayşegül OKUMUŞ GÖRGÜ oybirliği ile seçilmişlerdir.
12-Deprem ve Doğal Afetler Komisyonuna; Meclis Üyelerinden Mehmet Zafer ALSAÇ, Şenol ÖZDEMİR, Yunus ÖZTÜRK ve Fatih SARMUSAK oybirliği ile seçilmişlerdir

2022/41

Taşınmaz Kültür Varlıklarına Katkı Payı

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.

2022/42

Nişanca Yenileme Alanı 702 Adaya İlişkin Yenileme Avan Projesi

Komisyondan geldiği şekliyle Meclis üye tam sayısının salt çoğunluğu ile kabul edildi

2022/43

Nişanca Yenileme Alanı 108 Adaya İlişkin Yenileme Avan Projesi

Komisyondan geldiği şekliyle Meclis üye tam sayısının salt çoğunluğu ile kabul edildi.


2022/44

Fatih İlçesi, Yavuz Sultan Selim Mahallesi, 2290 Ada 15 Parsele İlişkin TEKLİF- 34149988 Plan İşlem Numaralı 1/1000 ölçekli K.A.U.İ.P. Değişikliği

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.

2022/45

Fatih İlçesi, Ayvansaray Mahallesi, 2858 Ada 11 Parsele İlişkin TEKLİF-34172461 Plan İşlem Numaralı 1/1000 ölçekli K.A.U.İ.P. Değişikliği

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.

2022/46

Fatih İlçesi, Sultanahmet Mahallesi, 715 Ada 45 (Eski 31 ve 32) Parsele İlişkin TEKLİF-34080717 Plan İşlem Numaralı 1/1000 ölçekli K.A.U.İ.P. Değişikliği

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.

2022/47

İstanbul İli, Fatih İlçesi, Cankurtaran Mahallesi, 2 Ada, 41 parsele ilişkin TEKLİF 34170997 Plan İşlem Numaralı 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.

2022/48

İstanbul İli, Fatih İlçesi, Cankurtaran Mahallesi, 76 Ada, 33 parsele ilişkin TEKLİF 34811026 Plan İşlem Numaralı 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.

2022/49

İstanbul İli, Fatih İlçesi, Cankurtaran Mahallesi, 66 Ada 20 Parsele İlişkin UİP-2657,616 Plan İşlem Numaralı 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği

Komisyondan geldiği şekliyle Oyçokluğu ile kabul edildi.

2022/50

Fatih İlçesi, Akşemsettin Mahallesi, 2068 ada 33 parselde bulunan Fatih Belediyesine ait 2 adet Dairenin satışı

Komisyondan geldiği şekliyle Oyçokluğu ile kabul edildi.

2022/51

Fatih ilçesi, Çakırağa Mahallesi, 845 ada, 68 parsel sayılı taşınmazın 1 TL iz bedel üzerinden 25 yıllığına bir kamu kuruluşu olan TEDAŞ Genel Müdürlüğüne tahsis edilmesi

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.

2022/52
Fatih Belediye Başkanlığının 01.01.2021 – 31.12.2021 tarihleri arasında ihtiva eden Faaliyet Raporunun görüşülmesi hakkında

Faaliyet raporu oya sunuldu Oyçokluğu ile kabul edildi.

 

Fatih Belediyesi'ni Arahttps://tk.emsal.com.tr/fatihb/ E-Bültene Abone OlE-BÜLTEN ÜYELİĞİ
Başkan Instagram Başkan Twitter Başkan Facebook Başkan YouTube Başkan Telegram Başkan WebBaşkan Web