-A A+

2022 YILI OCAK AYI MECLİS KARAR ÖZETLERİ

T.C. Fatih Belediyesi

T.C. FATİH BELEDİYESİ MECLİSİ

03-06 OCAK 2022 / 09:00

2022 OCAK AYI TOPLANTILARINDA KABUL EDİLEN VE KARARA BAĞLANAN KARAR NUMARASI YAZILI MECLİS KARAR ÖZETLERİ 5393 SAYILI BELEDİYE KANUNUNUN 23.MADDESİNE GÖRE İLAN OLUNUR

 

KARAR NO KARAR ÖZETİ
2022/1

2022 yılı Belediye Meclisi Çalışma Takviminin belirlenmesi hakkında.

Teklif - Karar olarak Oybirliği ile kabul edildi.

2022/2

Denetim Komisyonuna üye seçimi hakkında.

Yapılan gizli oylama sayımı neticesinde; Meclis Üyeleri Süleyman SARPKEN, Şenol ÖZDEMİR, Mehmet Zafer ALSAÇ ve Recep ÖNEM Denetim Komisyonu Üyeliğine seçilmişlerdir.

2022/3

Taşınmaz Kültür Varlıklarına Katkı Payı

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.

2022/4

2022 Yılı Ücret Tarifesi (Çevre Koruma ve Kont. Müd.)

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.

2022/5

5393 sayılı Belediye Kanunun 49. maddesinde Belediye Başkan Yardımcısı olarak görev yapan Meclis Üyeleri ile aynı yasanın 32. ve 39. Maddeleri uyarınca Meclis Başkan ve Üyelerine ödenecek huzur hakkının belirlenmesi

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.

2022/6

5393 sayılı Belediye Kanununun 49.maddesine istinaden, 2022 yılı içinde ekli listede belirtilen kadrolar karşılık gösterilerek çalıştırılabilecek sözleşmeli personele ödenecek net ücret tutarlarının belirlenmesi hakkında

Komisyondan geldiği şekliyle Oyçokluğu ile kabul edildi.

2022/7

Kadro Derece Değişikliği

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.

2022/8

2262 Ada 14 Parsele İlişkin TEKLİF-34211852 Plan İşlem Numaralı KAUİP Değişikliği

Komisyondan geldiği şekliyle Oyçokluğu ile kabul edildi.

2022/9

1842 Ada 1 Parselin Bir Kısmına İlişkin TEKLİF- 34784551 Plan İşlem Numaralı KAUİP Değişikliği

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.

2022/10

1913 Ada 119 Parsele İlişkin TEKLİF-34059624 Plan İşlem Numaralı KAUİP Değişikliği

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.

2022/11

1051 Ada 7 Parsele İlişkin TEKLİF-34185916 Plan İşlem Numaralı KAUİP Değişikliği

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.

2022/12

1323 Ada 9 Parsele İlişkin TEKLİF-34793261 Plan İşlem Numaralı KAUİP Değişikliği

Komisyondan geldiği şekliyle Oyçokluğu ile kabul edildi.

 

Fatih Belediyesi'ni Arahttps://tk.emsal.com.tr/fatihb/ E-Bültene Abone OlE-BÜLTEN ÜYELİĞİ
Başkan Instagram Başkan Twitter Başkan Facebook Başkan YouTube Başkan Telegram Başkan WebBaşkan Web