-A A+

2022 YILI ŞUBAT AYI MECLİS KARAR ÖZETLERİ

T.C. Fatih Belediyesi

T.C. FATİH BELEDİYESİ MECLİSİ

07-10 ŞUBAT 2022 / 09:00

2022 ŞUBAT AYI TOPLANTILARINDA KABUL EDİLEN VE KARARA BAĞLANAN KARAR NUMARASI YAZILI MECLİS KARAR ÖZETLERİ 5393 SAYILI BELEDİYE KANUNUNUN 23.MADDESİNE GÖRE İLAN OLUNUR

 

KARAR NO KARAR ÖZETİ
2022/13

İşletme Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.

2022/14

Taşınmaz Kültür Varlıklarına Katkı Payı (2650 Ada 12 Parsel)

Komisyondan geldiği şekliyle Oyçokluğu ile kabul edildi.

2022/15

2022 Yılı Aylık Maktu Mesai

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.

2022/16

2022 Yılı Arşiv Expertiz Ücret Tarifesi

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.

2022/17

Kültür Merkezleri, Semt Konakları ve Çok Amaçlı Salon Ücret Tarifesi

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.

2022/18

Kitap Ücreti

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.

2022/19

Nişanca Yenileme Alanı, 156 Adaya İlişkin Yenileme Avan Projesi

Komisyondan geldiği şekliyle meclis üye tam sayısının salt çoğunluğu ile kabul edildi.

2022/20

Nişanca Yenileme Alanı, 728 Adaya İlişkin Yenileme Avan Projesi

Komisyondan geldiği şekliyle meclis üye tam sayısının salt çoğunluğu ile kabul edildi.

2022/21

Nişanca Yenileme Alanı, 704 Adaya İlişkin Yenileme Avan Projesi

Komisyondan geldiği şekliyle meclis üye tam sayısının salt çoğunluğu ile kabul edildi.

2022/22

Kapalıçarşı ve Çevresi Kentsel Yenileme Alanı

Komisyondan geldiği şekliyle meclis üye tam sayısının salt çoğunluğu ile kabul edildi.

2022/23

2380 Ada 1 Parsel Cerrahpaşa İstasyonu Yenileme Avan Projesi

Komisyondan geldiği şekliyle meclis üye tam sayısının salt çoğunluğu ile kabul edildi.

2022/24

İstanbul İli, Fatih İlçesi, Ayvansaray Mahallesi, 2581 Ada 25 Parsele İlişkin TEKLİF 34702670 Plan İşlem Numaralı 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.

2022/25

İstanbul İli, Fatih İlçesi, Mercan Mahallesi, 276 Ada 4 Parsele İlişkin TEKLİF- 34484615 Plan İşlem Numaralı 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.

2022/26

Kamulaştırma Kapsamında Trampa

Komisyondan geldiği şekliyle Oyçokluğu ile kabul edildi.

 

Fatih Belediyesi'ni Arahttps://tk.emsal.com.tr/fatihb/ E-Bültene Abone OlE-BÜLTEN ÜYELİĞİ
Başkan Instagram Başkan Twitter Başkan Facebook Başkan YouTube Başkan Telegram Başkan WebBaşkan Web