Sol Menüler

T.C. Fatih Belediyesi

-A A+

Fatih Belediye Başkanlığından

Başkanlığımız Memur ve Zabıta Memuru ihtiyaçlarını karşılamak üzere münhal Memur ve Zabıta Memuru kadrolarına atanmak üzere 31/08/2020–04/09/2020 tarihleri arasında başvuruları alınan adaylar KPSS puanlarına göre yapılan sıralama sonrası 28/09/2020–06/10/2020 tarihleri arasında sözlü sınava alınmıştır. Yapılan değerlendirme sonrasında başarılı olarak asıl listede olan adaylardan istenilen atamaya esas teşkil edecek belgeler aşağıdaki gibidir.

1. Atama Talep Dilekçesi. (Örnekleri Aşağıda Mevcut)

2. Nüfus Cüzdan Fotokopisi

3. İkametgah (Yerleşim yer belgesi E-devlet sisteminden alınabilir)

4. Diploma aslı veya E-devlet çıktısı ve kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi (1 adet)

5. Adli Sicil Kaydı (E-devlet sisteminden alınabilir)

6. Erkek adaylar için askerlik durum belgesi (E-devlet sisteminden alınabilir)

7. Tam teşekküllü (Devlet veya Sağlık Bakanlığı’nın ruhsatlandırdığı özel) hastanelerden alınacak sağlık kurulu raporu

8. Kan grubu kartı fotokopisi. (1 adet)

9. Son altı ay içerisinde mevzuata uygun olarak çekilmiş biyometrik fotoğraf (6 adet)

10. Daha önce bir şekilde (399 SKHK, 657/4-B, Vekil Memurluk vb.) Emekli Sicil Numarası alan adaylar bu durumu dilekçelerinde belirtmelidirler.

11. Daha önce kamu kurumlarında çalışılmış veya halen çalışılıyor ise çalıştığını gösterir hizmet belgesi

Adaylar, atamaya esas teşkil edecek belgelerini açık adreslerini gösteren dilekçelerine eklemek suretiyle 30 Kasım 2020 Pazartesi günü mesai bitimine kadar Akşemsettin Mah. Adnan Menderes Vatan Bulvarı No:54 Fatih İstanbul adresinde bulunan Fatih Belediye Başkanlığı İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne (3.kat) elden teslim etmeleri gerekmektedir.

Asıl başarı listesinde yer alan adaylar süresi içinde başvurmaz veya görevlerine başlamalarına engel bir durum tespit edilirse bu adayların yerine yedek başarı listesindeki adaylar sırasıyla çağırılacaktır. Adayların gerçeğe aykırı veya eksik beyanda bulunduğunun sonradan tespit edilmesi halinde, ataması yapılsa dahi bütün işlemleri iptal edilecektir. Aday bu konuda hiçbir hak iddia etmeyeceğini kabul ve taahhüt eder. Ayrıca ilgililer hakkında Türk Ceza Kanunu’nun hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır. İş bu duyuru ilgililere ilanen tebliğ olunur.

Fatih Belediyesine İlk Defa Atanmak Üzere Memur Alımı Sonuçları için Tıklayınız.

Dilekçe örnekleri:

1- İlk defa Devlet memuru olacaklar için tıklayınız.

2- Halen bir kamu kurum veya kuruluşunda memur olarak çalışanlar için tıklayınız.

Not: 1. sıra 9. derece Zabıta Memuru ile 6. sıra 9. derece Memur unvanlı kadrolara başvuran adayların başarı puanlarının düşük olması sebebiyle alım yapılmamasına karar verilmiştir.

Fatih Belediyesi'ni Arahttps://tk.emsal.com.tr/fatihb/ E-Bültene Abone OlE-BÜLTEN ÜYELİĞİ
Başkan Instagram Başkan Twitter Başkan Facebook Başkan YouTube Başkan Telegram Başkan WebBaşkan Web