Menu

Hızlı Erişim

 1. Başkan'a Yaz
 2. Kütüphaneler
 3. Kütüphane Anlık Doluluk
 4. Proje ve Tanıtım Filmlerimiz
 5. Sosyal Birimler
 6. Sosyal Tesisler
 7. FABİM
 8. Online Vergi Ödeme
 9. Vergi Barışı İşlemleri
 10. Coğrafi Bilgi Sistemi
 11. Suriçi Kart
 12. Etkinlik Takvimi

Yener USTABAŞ

İmar ve Şehircilik Müdürü

İstanbul Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümünden mezun oldu. 

2009’a kadar özel sektörde çalıştı, 2009 yılı Kasım ayında Fatih Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'nde çalışmaya başladı. 2012-2016 yılları arasında Fen İşleri Müdürü olarak görev yaptı. 2016 yılının Mayıs ayında İmar ve Şehircilik Müdürü olarak atandı. Aynı zamanda 2016-2018 yılları arasında Yapı Kontrol Müdürü olarak da görev yaptı. Halen İmar ve Şehircilik Müdürü olarak görevine devam etmektedir.  
Ayrıca Koruma Uygulama ve Denetim Bürosu (KUDEB) Komisyon Başkanı ve  İstanbul 2 Numaralı Yenileme Kurulu Belediye Temsilci üyesidir.
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

Müdürlük; ilçe sınırları dahilindeki imar faaliyetlerinin mevcut ve meri imar planlarına göre uygulanmasını sağlamakta, bu aşamada da imar durum belgesi, inşaat-istikamet rölövesi, kot kesit belgesi, yola terk işlemleri, mimari, statik, tesisat projelerinin incelenmesi ve onay işlemlerini yürütmektedir. İnşaat ruhsatlarının düzenlenmesi, kat mülkiyeti, kat irtifakı ve cins değişikliği işlemleri ile numarataj işlemlerini gerçekleştiren müdürlük; kentsel dönüşüm başvurularını değerlendirip, kira yardımı ile ilgili işlemleri yapmaktadır.

  

T.C. FATİH BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU