TAKİP EDİNİZ

İÇERİK ARAMA

Sümbül Sinan Tekkesi


Sümbül Sinan Tekkesi, Bizans Dönemine ait Hagios Andreas'ın Krisei Manastırı'nın II. Beyazıd Döneminde, 1486-90 arasında cami ve tekkeye dönüştürülmesi suretiyle kurulmuştur. Tasavvufun ve özellikle Halvetiliğin İstanbul'daki gelişiminde, ayrıca şehrin dini folklorunda çok önemli bir yeri bulunmaktadır.

SÜMBÜL SİNAN TEKKESİ

Sümbül Sinan Tekkesi, Bizans  Dönemine ait Hagios Andreas’ın Krisei Manastırı’nın II. Beyazıd Döneminde,  1486-90 arasında cami ve tekkeye dönüştürülmesi suretiyle kurulmuştur. Tasavvufun  ve özellikle Halvetiliğin İstanbul’daki gelişiminde, ayrıca şehrin dini folklorunda  çok önemli bir yeri bulunmaktadır.

Sümbül  Sinan Tekkesi, Ali Fakih Mahallesi 1177 ada, 77 parsel üzerinde yer almaktadır.

2005 tarihinde  İl Özel İdaresi katkılarından faydalanılarak proje ihalesi yapılmış, rölöve,  restitüsyon ve restorasyon projeleri hazırlatılmıştır. Projeler,  İstanbul IV No’lu Kültür ve Tabiat  Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’ndan 2006 tarihinde onaylanmıştır. 2006  tarihinde yine İl Özel İdaresi katkılarından faydalanılarak gerçekleştirilen  yapım ihalesiyle restorasyon süreci başlamıştır.

2007 yıl sonu  itibariyle ana yapıya ait restorasyon çalışmaları tamamlanmıştır. Daha sonra  yapının bir parçası olan hamamın restorasyonu ve çevre düzenlemesi işleri 2008  yıl içinde tamamlanarak yapı hizmete açılmıştır.


 

Restorasyon öncesi görüntü


Restorasyon çalışmaları  tamamlanan tekkeden görüntü

Sümbül Sinan Tekkesi restorasyonunda  kullanılabilir durumda olan tüm özgün elemanlar korunarak yerinde  bırakılmışlardır.

Restorasyon öncesi ve  sonrası tekkenin üst holünden görüntü

Tekkenin arka bahçesinde yer  alan hamamın restorasyon sonrası görüntüsü.