-A A+

Bilgi İşlem Müdürlüğü

Müdür: Suat Eryılmaz

E-Mail: bilgiislem@fatih.bel.tr

Müdürlüğün Hizmet ve Projeleri

Bilgi İşlem
 • MIS uygulama sunucusu ve veri tabanının kontrol, bakımı ve yönetimi,
 • Veri tabanında performansı arttırmaya dayalı optimizasyon işlemleri,
 • Atık, tahakkuk bilgileri, müdürlüklere ait taşınır, demirbaş zimmet kayıtları vb. aktarımlar ve parametre değişiklikleri yapılmaktadır.

 • Ruhsat müdürlüğü aktarımları,
 • Taşınır modülü aktarımı,
 • Muhasebe ile ilgili hesap aktarımları,
 • Personel izin aktarımları,
 • Mevcut modüller üzerinde müdürlüklerin istekleri, geliştirmeler ve güncellemeler ile ihtiyaç duyulan raporlar,
 • Yeni görev atamaları veya görev değişikliğinden ve sistem geliştirmeden dolayı ihtiyaç olan yetkilendirmeler ile ilgili personele eğitimlerin verilmesi,
 • Müdürlüklerin isteği doğrultusunda yeni program ve menüler geliştirilerek, rapor hazırlamak, ihtiyaç olan verileri düzenlemek, kayıpsız aktarım,
 • Gelir-Sicil, Beyan, Tahsilat, Posta ve dökümleri,
 • Muhasebe, Bütçe Programları, Ödeme Emirlerinin muhasebeleştirilmesi,
 • Taşınır Kayıt Kontrol- Taşınır İşlem fişi girişi, taşınır cetveller, çıktı ekranları ve ambar sayım ekranı,
 • Taşınmaz Kayıtları güncelleme,
 • NVİ sistemindeki web servis güncellemeleri ile ilgili çalışmalar
 • Mobil İmza sistem bakımı ve güncellemeleri,
 • Fabim ile İBB arasında taleplerin karşılıklı gönderilip alınması için web servis hazırlanması,
 • Başkan Yardımcıları ve Müdürlerin saha çalışmalarının kayıt altına alınması ve raporlanması için MIS sisteminde giriş ekranı ve rapor ekranları geliştirme iş ve işlemleri yürütülmektedir.

Ada / Pafta / Parsel Bazında Toplu Beyan Dökümü Ekranı

Destek Hizmetleri Müdürlüğü Tedarikçi Ekranı

Halk Günü Girişleri İçin Müdürlükler İle Entegreli Çalışan Giriş Ekranı

Engelliler Birimi Hasta Bezi Dağıtımı İle Toplu Tutanak Ekranı

Vergi Barışı Yapılandırma Ekranı

 • İhtiyacı olan müdürlüklere teknik destekte bulunulmakta, AR-GE çalışmaları yapılmaktadır.
 • Müdürlüklerden gelen isteklere göre personel eğitimleri verilmekte, yetkilendirmeler yapılmaktadır.
 • Talep eden vatandaşlara e-belediye, online-tahsilat menüleri hakkında eğitim verilmekte, bilgilendirme yapılmaktadır.

Dijital Kurum Arşivi

Responsive ekran olarak tasarlanan Dijital Kurum Arşivi'nde, belediye bünyesindeki tüm birimlere ait evraklar ve projeler taranarak, belli bir sistematiğe oturtulmuştur.

Kullanıcı ister mobil cihazlardan ister masaüstü cihazlardan yetkisi dahilinde bulunan dosyayı inceleyebilmekte, hatta görmek istediği herhangi bir dosya için sistem üzerinden istekte bulunabilmektedir. Böylelikle hem zimmet prosedürü teknolojik altyapıyla bütünleşmiş hem de dosya taşıma yükü azaltılarak, işlemlerin hızlanmasının yanında dosyanın yıpranmasının önüne geçilmiştir.

Tamamen canlı olan sistem vasıtasıyla o anda taranan herhangi bir evrak anında sistemde görülebilmekte, çeşitli rapor ve grafikler oluşturulabilmekte ve güvenliğin sağlanması amacıyla kullanım loğları tutulabilmektedir. Sistemde bulunan 8.5 milyondan fazla evrak ve her biri 400 dpi çözünürlüğünde .tiff formatında taranmış toplam 1.200.000 metrekarelik proje, 24 milyon index alanı son derece hızlı bir şekilde açılarak görüntülenebilmekte, dilendiği takdirde .pdf, .jpeg ve .tiff uzantılı olarak kaydedilebilmektedir.

EBYS (Elektronik Belge Yönetim Sistemi)

Yazışmalarla ilgili bütün süreçlerin bilgisayar ortamında yapılmasına olanak sağlayan, kurum arşivinin de entegrasyonu gerçekleştirilen EBYS sistemi başarılı bir şekilde sürdürülmekte, gerekli güncellemeler yapılmaktadır.

Süreç Otomasyon Sistemi EBYS Rapor Ekranı

GIS (Coğrafi Bilgi Sistemi) Uygulama Yazılımı

Mekansal verinin depolanması, işlenmesi, sorgulanması, analizi, yönetilmesi ve görselleştirilmesini sağlayan Coğrafi Bilgi Sistemi uygulaması, Fatih Belediyesi bünyesindeki mühendis ve yazılımcılar ile oluşturulmuştur. Hem kurum içi kullanıcılara hem de vatandaşlara veri erişimi sağlayan sistem; geliştirilmeye ve güncellenmeye devam etmektedir.

Güvenli Parklar Projesi

İlçedeki parkların güvenliğinin sağlanması amacıyla kameralar takılarak, radiolink teknolojisiyle tüm görüntülerin tek merkezde toplanması sağlanmıştır.

Mobil Uygulamalar

Fatih Belediyesi'ne ait mobil uygulamalar (Fatih Mobil, Fatih AR, Mobil GIS ve ULAK) sürekli güncellenmekte ve geliştirilmektedir.

https://www.fatih.bel.tr/tr/main/pages/fabim/65 https://www.fatih.bel.tr/tr/main/pages/fabim/65
Başkan Instagram Başkan X Başkan Facebook Başkan YouTube Başkan Telegram Başkan WebBaşkan Web

Warning

Reading cannot be initiated since there is no Turkish language support. You can add Turkish language support to your device from the settings section.

Şimdi konuşabilirsiniz Sizi dinliyorum... Anlaşılmadı. Tekrar Deneyin