-A A+

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü

Müdür: Sema ART ÖZÇELİK

E-Mail: basinyayin@fatih.bel.tr

Müdürlüğün Hizmet ve Projeleri

CİMER - E-İçişleri - Açık Kapı

CİMER (Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi) E-İçişleri ve Açık Kapı uygulamaları anlık olarak takip edilerek; gelen talep, şikâyet ve başvuruların ilgili kurum ve müdürlüklere yönlendirilmeleri gerçekleştirilmektedir.

 

FABİM (Fatih Belediyesi İletişim Merkezi)

Fatih Belediyesi İletişim Merkezi (FABİM), vatandaşların, Belediye Başkanı ve belediye birimlerine ulaşmasını kolaylaştırmaktadır. Talep, şikâyet ve dilekleri, ilgili birimlere iletip çözümünü takip ederek vatandaşlarımıza geri bildirim yapmakta, her türlü iletişim kanalını kullanarak, Fatih’in sorunlarına çözüm üretmektedir.

 

   
     

 

Basın Danışmanlığı

Basın Danışmanlığı, temel olarak Fatih Belediyesi ve Belediye Başkanı Sayın M. Ergün Turan ile medya arasındaki ilişkileri düzenlemek ve geliştirmekle görevlidir. Bu çerçevede Basın Danışmanlığı, M. Ergün Turan ve Fatih Belediyesi markasının bilinirliliğini ve tanınırlığını artırmak amacıyla proje geliştirip, projelerin medyada yer alması için çalışmaktadır. Basın Danışmanlığı; medyada Fatih Belediyesi ve Belediye Başkanı Sayın M. Ergün Turan ile ilgili haberlerin yayımlanmasını, yayımlanacağı öğrenilen haberlerde belediyenin de görüşlerinin yer almasını, projeler ve icraatlarla ilgili doğru bilgilerin kamuoyuna yayılmasını sağlamaktadır.

Basın Danışmanlığı; gazete, televizyon, internet medyası ve ulusal haber ajanslarla geliştirdiği ilişkiler sayesinde, belediye etkinliklerinin ulusal çapta haber olmasını sağlamakta, ayrıca medyanın gerek zamansızlıktan gerekse personel yetersizliğinden yetişemediği durumlarda müdürlüğe ait kamera görüntüleri ve fotoğraflarla desteklediği haberleri medyaya servis ederek, sektörün iş yükünü hafifletmektedir.

Basın Danışmanlığı; günlük gazeteleri okuyarak öncelikle Belediye Başkanımız Sayın M. Ergün TURAN, Belediyemiz, Büyükşehir Belediyesi, diğer belediyeler ve Merkezi Hükümetin yerel yönetimler hakkında yapmış olduğu çalışmaların haberlerini takip ederek, günlük olarak Belediye Başkanı, Başkan Yardımcıları ve ilgili müdürlüklere sunmaktadır. Hizmet devam etmektedir.

 
 

BASIN BULUŞMALARI

Basın Danışmanlığı; Başkan M. Ergün Turan'ı zaman zaman gazete yönetici ve yazarlarıyla bir araya gelmesini sağlamaktadır.

 

Resmi Web Sitesi

Günlük Veri Girişleri

 

Haberler paneli, etkinlik takvimi ve birimlere ait sayfalarda günlük olarak güncellemeler yapılmaktadır.

 

Çevrimiçi (Online) Kayıt Formları

 

Vatandaşların belediye tarafından düzenlenen etkinlik ve projelere kayıt işlemleri çevrimiçi olarak gerçekleştirilmektedir.

 

E-Bülten Gönderimi

 

Fatih Belediyesi'nin yürütüp, hayata geçirdiği proje ve haberlerle ilgili bilgiler, abone olan vatandaşlarla e-bülten aracılığıyla her ay düzenli olarak paylaşılmaktadır.

 

Tanıtım Klipleri

 

Fatih ilçesindeki tarihi eserlerin tanıtım filmleri müdürlük bünyesinde hazırlanarak, web site ve sosyal medya hesaplarından paylaşılmaktadır.

Dijital Medya Birimi

Müdürlüğe bağlı 'Dijital Medya Birimi' 2019 yılı içerisinde yenilenerek profesyonel nitelikte ve kalitede hizmet sunulmaya başlamıştır. Dijital Medya Birimi; sosyal medyada kullanılmak üzere belediye ile ilgili içerikler üretmek, sosyal medya üzerinden gelen dilek, şikayet ve taleplerin yönetimini gerçekleştirmek, ilgili birimleri haberdar etmek, belediye ve belediyenin sahibi olduğu markaların tüm sosyal medya hesaplarını başkanlık makamının direktifleri doğrultusunda yönetme, belediye tarafından gerçekleştirilen etkinliklerin sosyal medya mecralarında tanıtılmasını, duyurulmasını, ilan edilmesini ve canlı olarak takipçilerle paylaşılmasını sağlama, sosyal medya hesaplarının analiz raporlarını çıkarma ve rutin olarak Başkanlık makamına sunma görevlerini yürütmektedir. 
 

FOTOĞRAF & KAMERA ÇEKİMLERİ

Dijital Medya Birimi; Fatih Belediyesi’nin tüm müdürlüklerinin yaptığı proje, çalışma ve hizmetleri fotoğraf, video olarak görüntüleyip, arşivlemekte, projeler başlamadan önce eski haliyle çekildikten sonra, projenin tüm aşamaları bitene kadar belirli aralıklarla sürekli görüntülenerek, yapılan bu çekimler Fatih Belediyesi’nin tüm yazılı işlerinde (bülten, broşür, kitapçık, lansman, gazete, açık hava görselleri, bez afişler vs.) kullanılmaktadır. Fatih Belediyesi ekranlarında ve sunumlarda kullanılan tüm filmler Dijital Medya Birimi tarafından hazırlanmaktadır.


        SOSYAL MEDYA  HESAPLARIMIZ
 

@fatihbelediye

@bilimfatih_

@fatihkultursanat

@mirasfatih

@yedikulebahce

         

@fatihkutuphaneleri

@fitfatih

@yedikulehisari

@yeditepebienali

@mergun_turan

@FatihBelediye

         

@MErgun_Turan

@FatihBelediye

         

@MehmetErgunTuran

@Fatihbelediyesii

         

@MehmetErgunTuran

Tanıtım Hizmetleri

Belediyenin gerçekleştirdiği sosyal, kültürel ve teknik faaliyetlerin tanıtım, duyuru, broşür, vinil, bez afiş, program davetiyesi, kutlama kartları, raket billboard çalışmaları vb. basılı duyuru malzemeleri, kültür sanat broşürünün basımı ve dağıtımının takibi, kitap basılması, afiş çalışması, raket ve billboard çalışması, alan süsleme çalışmaları müdürlük tarafından gerçekleştirilmektedir.

 

 

Halka İlişkiler

Müdürlük; 'Halkla İlişkiler' çalışmaları kapsamında belediye ile vatandaşlar arasında köprü vazifesi görerek; kamuoyu oluşturulması, vatandaşların haklarının korunması, sorunlarının giderilmesi, bilgilendirme ve düşüncelerini alma amacıyla halk günleri, halk meclisi toplantıları, ev, esnaf, okul ve dernek ziyaretleri organize etmektedir.

 
     

 

Fatih Belediyesi'ni Arahttps://tk.emsal.com.tr/fatihb/ E-Bültene Abone OlE-BÜLTEN ÜYELİĞİ
Başkan Instagram Başkan Twitter Başkan Facebook Başkan YouTube Başkan Telegram Başkan WebBaşkan Web