-A A+

Yapı Kontrol Müdürlüğü

Müdür: Mustafa DEMİRKAN

E-Mail: yapikontrol@fatih.bel.tr

Müdürlüğün Hizmetleri

Yapı Kontrol Şefliği

İlçenin 15,3 hektarlık alanı kapsayan 57 mahallesindeki mevcut yapılar ve ruhsatlı inşaatlar cumartesi, pazar ve diğer tatil günleri dâhil olmak üzere kontrol edilmekte, çevre güvenliğini sağlamak için yıkılma tehlikesi bulunan binalara statik rapor tutulmaktadır. 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 39. maddesine göre yasal işlemler yapılarak, yıkımı sağlanmaktadır. Yazılı, sözlü ve iletişim merkezine yapılan şikâyetler yerinde incelenerek, gerekli yasal işlemler yapılmakta, yıkılacak yapılar için yanan ve yıkılan yapılar formu düzenlenmekte, ruhsatlı inşaatların yapı denetim firmaları ile ilgili işlemleri yapılmakta, inşa faaliyeti biten yapılar için yapı kullanma izin belgesi düzenlenmektedir.


İskan Belgesi Düzenlenmiş Taşınmazlar


3194 Sayılı Yasaya Aykırı Yapılaşmaların Yıkımı

https://www.fatih.bel.tr/tr/main/pages/fabim/65 https://www.fatih.bel.tr/tr/main/pages/fabim/65
Başkan Instagram Başkan X Başkan Facebook Başkan YouTube Başkan Telegram Başkan WebBaşkan Web

Warning

Reading cannot be initiated since there is no Turkish language support. You can add Turkish language support to your device from the settings section.

Şimdi konuşabilirsiniz Sizi dinliyorum... Anlaşılmadı. Tekrar Deneyin