-A A+

Mali Hizmetler Müdürlüğü

Müdür: Hasan DEMİRCAN

E-Mail: malihizmetler@fatih.bel.tr

Müdürlüğün Hizmetleri

Gelir İş ve İşlemleri

Mali Hizmetler Müdürlüğü, ilgili mevzuat çerçevesinde belediyemizin gelirlerini tahakkuk ettirip, alacaklarını takip ederek, yasal süresi içerisinde tahsilatlarının yapılması yönünde çalışmalarını sürdürmektedir.

İnternet ile Tahsilât

Teknolojik imkânlar kullanılarak, mükelleflerin belediyemiz veznelerine gelmeden E-Belediyecilik kapsamında, web sitesi üzerinden ve mobil aracılığıyla borçlarını öğrenebilme ve ödeme yapabilmelerine imkân sağlanmaktadır.

Saha Çalışması

Belediyemizin tahsil etmekle sorumlu olduğu vergilerden çevre temizlik vergisi, ilan ve reklam vergisi vb. belediyemizi ilgilendiren gelirlerin kayıp ve kaçaklarının önlenmesi, kayıt dışı olan mükelleflerin kayıt altına alınmasına yönelik sahada tespit çalışmaları yürütülmekte, kontroller yapılmaktadır.

Muhasebe İş ve İşlemleri

Belediyemize ait tüm gelir ve gider işlemlerinin muhasebeleştirilmesi düzenli olarak yapılmaktadır.

https://www.fatih.bel.tr/tr/main/pages/fabim/65 https://www.fatih.bel.tr/tr/main/pages/fabim/65
Başkan Instagram Başkan X Başkan Facebook Başkan YouTube Başkan Telegram Başkan WebBaşkan Web

Warning

Reading cannot be initiated since there is no Turkish language support. You can add Turkish language support to your device from the settings section.

Şimdi konuşabilirsiniz Sizi dinliyorum... Anlaşılmadı. Tekrar Deneyin