-A A+

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

Müdür: Dilek GÜNEŞ

E-Mail: insankaynaklari@fatih.bel.tr

Müdürlüğün Hizmet ve Projeleri

Eğitim İşleri

Özlük İşleri Bürosu

Belediyemiz birimlerinde görev yapan tüm personelin rutin özlük (derece, kademe ilerlemeleri, emeklilik işlemleri, izin, nakil ve atama) işlemleri, performans, disiplin ve maaş işlemleri gerçekleştirilmektedir.

 

 

Eğitim İşleri Bürosu

• Tarihi Yarımada üzerinde yer alan ilçemizin tarihi ve turizm açısından önemli zenginliklerinin gün ışığına çıkarılabilmesi amacıyla belediyemizin bu yöndeki projelerine öncelik verilmesi hem ilçemiz halkının hem de turizm sektörünün gelişimi için ayrı bir önem taşımaktadır. Bunun için de yetişmiş, kalifiye, uzman personele ihtiyaç duyulmakta, mevcut personelin de hizmet içi eğitimlerle kalifikasyonunun arttırılması sağlanmaktadır. 

• Yapılan eğitim ihtiyaç analizi sonuçlarına yıllık eğitim planları oluşturularak, kurum içi ve çeşitli kurum ve kuruluşlarla ortaklaşa olarak eğitimler gerçekleştirilmektedir.  

 

 
İlk Yardım Programlarımızdan
 
 
 
ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi - Risk Yönetimi Eğitim Programlarımızdan
 
 
 
ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi Bilgilendirme Eğitimi Programımızdan
 
 
Türkiye Belediyeler Birliği, Belediye Akademisi Uzaktan Eğitim Merkezi Eğitim Programı Kapsamında Düzenlenen Online Eğitim Programlarımızdan

 

Strateji Geliştirme Şefliği

Strateji Geliştirme Şefliği 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 5393 sayılı Belediye Kanunu ve Kamu İdarelerince hazırlanan faaliyet raporları hakkındaki yönetmelik çerçevesinde Stratejik Plan, Performans Programı, İdare Faaliyet Raporu, İç Kontrol Eylem Planı ve Kalite Yönetim Sistemi çalışmalarını yürütmektedir.

 

 
         FAALİYET RAPORU

Türüm birimlerin yıllık faaliyet raporları hazırlanarak, belediye meclisinin onayına sunulmaktadır. 

 

                             PERFORMANS PROGRAMI

Her yıl, performans programı stratejik planda yer alan   temel amaç ve hedefler, bu hedeflere ulaşmak için  gerçekleştirilmesi öngörülen faaliyetler ile bunlara ilişkin  kaynak ihtiyaçları ve performans göstergelerini içerecek  şekilde hazırlanarak, belediye meclisinin onayına  sunulmaktadır. 


                              İÇ KONTROL STANDARTLARI EYLEM PLANI

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 55, 56 ve    57’inci maddeleri ile İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Esaslar      ve Kamu İç Kontrol Standartları tebliğine dayanılarak hazırlanan iç    kontrol eylem planları ve raporları Maliye Bakanlığı'na gönderilmektedir.

 

Fatih Belediyesi'ni Arahttps://tk.emsal.com.tr/fatihb/ E-Bültene Abone OlE-BÜLTEN ÜYELİĞİ
Başkan Instagram Başkan Twitter Başkan Facebook Başkan YouTube Başkan Telegram Başkan WebBaşkan Web