-A A+

Sağlık İşleri Müdürlüğü

Müdür: Ayşegül COŞKUN

E-Mail: saglikisleri@fatih.bel.tr

Müdürlüğün Hizmetleri

Cenaze-Nüfus İşleri

İlçemiz dahilinde yeni vefat edenlerin defin işlemi için mahallinde muayenesi yapılmakta, muayene sonrası ölümü doğal kabul edilenlere "Ölüm Belgesi" hazırlanmakta, şüpheli ölüm vak'aları için ise Adli Tıp Kurumu'na bildirim formu düzenlenmektedir. T.C. vatandaşı olmayan müteveffaların ölüm belgeleri yasal süre içerisinde İlçe Nüfus Müdürlüğü'ne gönderilmektedir.

Evcil Hayvan Sahipleri İçin Park Kuralları

Evcil Hayvan Sahipleri İçin Park Kuralları


Yasaklı Köpek Irkları

Yasaklı türler olarak belirlenen Amerikan Pitbull Terrier, Dogo Argentino, Fila Brasilerio, Japanese Tosa, American Staffordshire Terrier ve American Bully ırklarıdır.


Halk Sağlığı ve Danışmanlık Hizmetleri

Çeşitli sağlık ve diğer sivil toplum kuruluşları işbirliği ile yapılan koruyucu hekimliğe ve toplum sağlığına yönelik tarama, eğitim, bilgilendirme, proje esaslı hizmet verilmektedir. Bu anlamda Ekim 2015 tarihinden itibaren Sağlık İşleri Müdürlüğü sağlık personeli tarafından ‘’anne ve yeni doğan bebek’’ ziyaretleri gerçekleştirilmekte, anneye kendisi ve bebeği hakkında aydınlatıcı bilgiler verilmektedir.

Anne ve Yeni Doğan Bebek Ziyareti

Hasta Nakil Ambulans Hizmeti

İlçemizde ikamet edenlerin talep edilen hizmet için önceden randevu oluşturmaları gerekmektedir. Talep eden vatandaşlarla mesai saatleri içerisinde ön görüşme yapılarak hizmet hakkında bilgi verilmektedir. Görüşme esnasında hastanın durumu, hizmet talep ettiği tarih ve saat, hastanın nakledileceği yer bilgileri alınmakta ve hasta nakil ambulansıyla taşınmasının uygun olup olmadığı değerlendirilmektedir. Uygun bulunması durumunda randevu oluşturulmakta ve Fatih'te ikamet eden vatandaşların hasta nakil ambulans talebi karşılanmaktadır.

Diyaliz Hasta Servis Hizmeti

İlçemizde ikamet eden vatandaşların Pazartesi-Çarşamba-Cuma günleri Şişli Etfal Hastanesi Nişantaşı Ek Hizmet Binası, Cerrahpaşa Hastanesi ve İstanbul Eğitim - Araştırma Samatya Hastanesi diyaliz birimlerine, Salı-Perşembe-Cumartesi günleri ise Türk Böbrek Vakfı Hastanesi ve İstanbul Eğitim – Araştırma Samatya Hastanesi diyaliz birimlerine ulaşımları sağlanmakta olup, tedavileri sonrasında evlerine nakilleri yapılmaktadır. Muhtarlıktan alınmış fakirlik belgesi ve dilekçe ile başvuran, değerlendirme sonucu durumu uygun bulunan vatandaşlar, bu hizmetten yararlandırılmaktadır.

Hasta Kabul, Muayene ve Tedavi İşlemleri

Memur ve bakmakla yükümlü oldukları yakınları ile işçi sağlığı ve güvenliği kapsamında kadrolu işçilere birinci basamak resmi kurum standardında sağlık hizmeti sunulmaktadır. Poliklinik hizmetleri kapsamında kişilere muayene, reçete yazımı, tansiyon takibi, enjeksiyon, pansuman, vs. hizmetler verilmektedir. İleri tetkik gerektirenler ise bir üst sağlık kuruluşuna yönlendirilmektedir.

Hasta Nakil Ambulans Hizmeti

Hizmetimiz hafta içi mesai saatleri içerisinde randevu sistemi ile verilmektedir.

Acil vakalara gidilmemektedir.

Hizmet kapsamında, binek aracı ile gidemeyecek durumda, yatalak vaziyette, sağlık durumu stabil olan hastaların nakli sağlanmaktadır.

İlçe sınırları dahilinde hizmet verilmekte olup, ilçe sınırına yakın hastaneler için olanaklar dahilinde hizmet sunulmaktadır.

Taşıma destek personeli hizmet içerisinde yer almamaktadır.

Fizik-tedavi, radyoterapi gibi uzun süreli tedavilerde ancak hasta yakınının seçeceği 2 gün nakil desteği sağlanır.

Diyaliz tedavisi gibi sürekli olması gereken süreçler kapsam dışıdır.

İlaçlama Çalışmaları

Çevre sağlığını koruma amacıyla gerçekleştirilen ilaçlama çalışmaları vektör mücadelesi ve dezenfeksiyon hizmetleri olarak iki ayrı alanda faaliyetlerini sürdürmektedir.

Vektör Mücadelesi ve Dezenfeksiyon Çalışmaları Kapsamında;

Larva Mücadelesi (İlçemizde 12 ay boyunca kesintisiz olarak tüm durgun su içeren alanlar -kuyu, sarnıç, havuz, fosseptik, bodrumlarda tahliye edilmeyen sucul alanlar, vs.- ilaçlanmaktadır)

Kapalı Alan Çalışmaları (İlçemizde bulunan kamu kurumları-okullar, resmi daireler, vs.-, fakirlik belgesi olan konutlar, cenaze evleri, çöp evler, ibadethaneler ilaçlanmaktadır)

Açık Alan Çalışmaları (Kurban kesimi yapılan alanlarda, yaz aylarında boş arsa, sokak ve caddelerde karasinek ve sivrisineklere karşı soğuk sisleme cihazlarıyla uçkun mücadelesi gerçekleştirilmektedir)

Rögar ve Konteyner İlaçlamaları (İlçemizdeki tüm rögar ve konteynerler periyodik olarak ilaçlanmaktadır) yapılmaktadır.

Veteriner İşleri Birimi

“Hayvan Dostu Belediyecilik” anlayışıyla sokak hayvanlarının yaşam ve sağlık şartlarının iyileştirilmesi için 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu gereği ilçemiz dâhilinde aşısız, sağlıksız, kimliksiz ve sahipsiz bir halde başıboş dolaşan hayvanlardan kaynaklanan şikâyetlerin giderilmesine yönelik toplanan hayvanların Sokak Hayvanları Tedavi Merkezi'ne nakil ile rehabilitasyon (kısırlaştırma, küpeleme, aşılama, sahiplendirme, alındıkları yere bırakılma vs.) çalışmaları yapılmaktadır. Bu çalışmalar ile hayvan sağlığı ve refahı yanında koruyucu toplum sağlığı hizmetlerine yönelik zoonoz hastalıklarla mücadele esas alınmaktadır.

REHABİLİTASYON FAALİYETLERİ

(SOKAK HAYVANLARI TEDAVİ MERKEZİ)

1-Hasta ve Yaralı Sokak Hayvanları Acil Müdahale Hizmetleri

2-Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Hizmetleri

3-Yabani Hasta ve Yaralı Kanatlı Hayvan Nakil Hizmetleri

4-İBB ile Ortak Hizmet Protokol Faaliyetleri

5-Hayvanseverler ile İşbirliği Projesi

YEDİKULE HAYVAN BAKIMEVİ FAALİYETLERİ

1-Atık Yemek Toplama Projesi

2-Sahiplendirme Faaliyetleri

3-Okul Ziyaretleri ve Sosyal Etkinlikler

SOKAK HAYVANLARI İHTİYAÇLARININ TEMİNİ

1-Açık Alan Besleme Faaliyetleri

2-Muhtar İş Birliği Projesi

3-Mamamatik Projesi

4-Kedievi Temini

EĞİTİM FAALİYETİ

1-Yerel Hayvan Koruma Görevlisi Eğitimi

2-Yasal Duyuru Afişleri

REHABİLİTASYON FAALİYETLERİ

Acil Müdahale Hizmetleri

Acil Müdahale Ekibimiz ilçe sınırlarımız içinde trafik kazası veya travmaya maruz kalmış sokak hayvanlarına yerinde Veteriner Hekim ile medikal destek hizmeti verilmektedir.

Yerinde müdahale edilemeyen durumlarda Yedikule Rehabilitasyon Merkezine hayvan nakledilip belediyemiz Veteriner Hekimleri tarafından müdahale edilmektedir. 4 araç ve 11 kişi ile hizmet verilmektedir.

Sokak Hayvanları Tedavi Merkezi

04.10.2021 Dünya Hayvanları Koruma günü açılışı yapılan merkez yaklaşık 1500 adet (1300 köpek 200 kedi) sahipsiz sokak hayvanına ev sahipliği yapmakta olan Yedikule Hayvan Barınağı ile entegre olarak hizmet vermektedir. Mevcut barınak alanı içerisinde 112 metrekare olarak inşa edilen hizmet binası klinik olarak hizmet vermekte olup 60 metrekarelik 3 ek ünitesi ile tedavi merkezine destek sağlanmaktadır. Tedavi Merkezi Ünitesi içerisinde; kayıt, operasyon odası, operasyon sonrası bakım odası, bakteriyel enfeksiyon odası, viral enfeksiyon odası ve yoğun bakım ünitesi yer almaktadır. Veteriner Hizmetleri Birimi saha ekiplerince vatandaş taleplerine istinaden sahadan alınan hasta ve yaralı hayvanlar ile yine saha ekiplerinin tespiti sonucu sahadan alınan küpesiz minik dostlarımızın veteriner hekimler kontrolünde aşı uygulaması, kısırlaştırma, acil durum ve operatif müdahaleler ile rehabilitasyon işlemleri yapılarak ayrıca mikroçip ile kayıt altına alınmaları sağlanmaktadır. Rehabilitasyon uygulamaları sonrası gerekli tüm tedavi süreci tamamlanan ve kayıt altına alınan hayvanlar 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu gereği tekrar doğal ortamlarına geri bırakılmaktadır. 4 veteriner hekim , 2 veteriner teknikeri ile medikal destek sağlanmaktadır. 90 sokak kedisine yatılı destek sağlanmaktadır.

Yaralı Yabani Kanatlı İhbarları

Ocak 2021 tarihinden itibaren hasta ve yaralı martı, güvercin, karga, şahin, atmaca gibi yabani kanatlı hayvanlar Müdürlüğümüz saha ekipleri tarafından ihbar edilen noktadan alınmakta, müteakibinde de Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğü ekiplerine teslime edilmektedir.

4- İBB ile İş Birliği

Aralık 2020 tarihinden itibaren İBB ile yapılan protokol ile kısırlaştırma ve travmatik (kırık) müdahaleler için İBB geçici bakımevi polikliniklerinden destek alınmakta olup, teslim alma, nakil ve teslim etme hizmeti ekiplerimizce yürütülmektedir.

5- Hayvanseverler İle İşbirliği Projesi
İlçemiz sınırları içerisinde faaliyet gösteren gönüllü hayvan severlere öncesinde kedi kutuları bırakılır. Haftalık 5-20 arası kedi (önceden belirlenen sayılarda) belirlenen günde tutanak ile teslim alınır. İBB de kısırlaştırılır.
Operasyon sonrası bakımı ve kuduz aşısı yapıldıktan sonra hayvan severlere teslim edilir.

YEDİKULE HAYVAN BAKIMEVİ FAALİYETLERİ

Yedikule Hayvan Bakımevi

Yedikule Hayvan Bakımevi ile binlerce minik dosta ev sahipliği yapılarak beslenme, barınma ve sağlık ihtiyaçları belediyemiz tarafından karşılanmaktadır.

Açık Alan Besleme Faaliyetleri

Özellikle pandemi nedenli sokağa çıkma yasağı olan günlerde ve ısısının düştüğü soğuk havalarda sokak hayvanlarına mama ile besleme yapılmaktadır.

Muhtar İşbirliği Projesi

İlçemizde mahallesinde kedi popülasyonu ve hayvansever faaliyeti yoğun olan muhtarlarımıza her ay kurumumuzca değişen miktarlarda kedi maması tedarik edilmektedir. Ekibimiz tarafından tespitte bulunulup onaylanan hayvanseverlere muhtarlar aracılığı ile mama desteğinde bulunulmaktadır.

Mamatik Projesi

Kurumsal olarak giydirilmiş 12 adet otomat 29 Ocak 2021 tarihinden itibaren ilçemiz genelinde yoğun insan ve sokak hayvanı popülasyonunun olduğu bölgelere konuşlandırılmıştır.

Haftada 2 kez temizlik ve mama tedarik desteği saklanılmaktadır.

AHŞAP KEDİ EVİ TEMİNİ

Ahşap kedi evleri ile ilgili yapılan durum analiz sonucuna göre 40 adet ahşap kedi evinin konuşlandırılmasına karar verilmiştir. FABİM üzerinden gelen vatandaş talepleri ve hayvan popülasyon yoğunluğu göz önünde bulundurularak yerleşimler planlanmıştır. İlçemizde ikamet etmekte olan Yerel Hayvan Koruma Görevlilerinden istekliler arasından tercih yapılarak iş birliği protokolü yapılmaktadır. Kedi evinin temizlik ve hijyeni ile mama tedariki gönüllülerimiz tarafından düzenli olarak yapılmaktadır.

Plastik Kedi Evi

Kurumumuza başvuran vatandaşlarımız kayıt altına alınmakta ve plastik kedi evleri kendilerine teslim edilmektedir.

Kedi Evi Ünitesi

Protatip uygulama deneme amacıyla İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Kampüsü içeresinde başlatılmıştır. Tespitler doğrultusunda sayısının artırılması hedeflenmektedir.

Yerel Hayvan Koruma Görevlisi Eğitimi

5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu gereği ile İl Hayvanları Koruma Kurulu Kararı doğrultusunda zoom üzerinden 09-10 Şubat 2021 tarihinde verilmeye başlanılmıştır.

Yasal Duyuru Afişleri

Fatih ilçesi genelinde bulunan 50 parka 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu gereği ‘Yasal Duyuru Afişleri’ konuşlandırılmış olup ilçemiz sakinleri bu konu hakkında düzenli olarak bilgilendirilmektedir.

Yedikule Rehabilitasyon Merkezi Hizmetleri

5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu, Hayvanların Korunmasına Dair Uygulama Yönetmeliği kapsamında faaliyetini sürdüren Yedikule Rehabilitasyon Merkezi aynı zamanda tedaviye muhtaç hayvanların nakilleri, tedavileri, aşılanmaları, kısırlaştırılmaları, küpelenmeleri ve barınmaları dışında, ısırık vak'alarında müşahede yeri olarak da hizmet vermektedir. Merkezde sokak hayvanlarına dikkat çekmek amacıyla çeşitli etkinlik, kermes ve programlar düzenlenmektedir.

https://www.fatih.bel.tr/tr/main/pages/fabim/65 https://www.fatih.bel.tr/tr/main/pages/fabim/65
Başkan Instagram Başkan X Başkan Facebook Başkan YouTube Başkan Telegram Başkan WebBaşkan Web

Warning

Reading cannot be initiated since there is no Turkish language support. You can add Turkish language support to your device from the settings section.

Şimdi konuşabilirsiniz Sizi dinliyorum... Anlaşılmadı. Tekrar Deneyin