-A A+

Yazı İşleri Müdürlüğü

Müdür: Hasan BAŞTÜRK

E-Mail: yaziisleri@fatih.bel.tr

Müdürlüğün Hizmetleri

Yazı İşleri Müdürlüğü; Belediye Meclisi'nin sorumluluklarını yerine getirilmesinde koordinasyon görevi yapar. Meclis toplantılarını süresi içerisinde ilan edilmesini sağlar, meclis toplantı tutanaklarını tutar, gündemdeki dosyaları kayıt defterine işler ve arşivler. Meclis kararlarının yazılımını, ilgili mercilerin onayını aldıktan sonra karar asıllarını ilgili birim ve kurumlara İntikalini sağlar ve birer nüshasını arşivler. Karar özetlerini ilgili birimlere ulaştırır. Meclis gündemini ve karar özetlerini yayımlatır.

Her hafta çarşamba günü toplanan ve müdürlüklerden gönderilen teklifleri değerlendiren Belediye Encümeni'nin toplanmasını, alınan kararların kaydedilmesini, karar suretlerinin ilgili birimlere ulaştırılmasını sağlamaktadır.

Genel Evrak Hizmetleri

Tüm kamu kurum ve kuruluşlarından belediyeye gelen evrakların kaydedilmesi, bu evrakların konularına göre tanzim edilerek, ilgili müdürlüklere dağıtılması, birden fazla müdürlüğü ilgilendiren konularda gerekli yazışmaların yapılarak, birimlerden alınan bilgilere göre ortak cevap oluşturulması sağlanmaktadır.

Evlendirme ve Nikâh Akit Hizmetleri

Evlendirme işlemleri için belediyeye yapılan müracaatları kabul etme, başvuruları ve talep edilen izin belgelerini değerlendirme ve düzenleme, başvuruda bulunan çiftlerin nikah işlemlerini gerçekleştirmek üzere hizmet vermektedir.

Üretilen evrakların saklama koşullarının oluşturulması, gereken yasal süreç içinde korunması, gerek duyulduğunda hızlı bir şekilde ulaşılmasının ve kullanıma sunulmasının yanında, dijital ortamda kayıt altına alınarak, sayısallaşması sağlanmaktadır.

https://www.fatih.bel.tr/tr/main/pages/fabim/65 https://www.fatih.bel.tr/tr/main/pages/fabim/65
Başkan Instagram Başkan X Başkan Facebook Başkan YouTube Başkan Telegram Başkan WebBaşkan Web

Warning

Reading cannot be initiated since there is no Turkish language support. You can add Turkish language support to your device from the settings section.

Şimdi konuşabilirsiniz Sizi dinliyorum... Anlaşılmadı. Tekrar Deneyin