-A A+

Emlak ve İstimlak Müdürlüğü

Müdür: Cihan Kan

E-Mail: emlakveistimlak@fatih.bel.tr

Müdürlüğün Hizmet ve Projeleri

İstimlak

Dönüşüm projeleri ve imar planları doğrultusunda gerekli kamulaştırma çalışmaları müdürlük tarafından yürütülmektedir.

Yıkım Öncesi

Yıkım Sonrası

Yıkım Öncesi

Yıkım Sonrası

Yıkım Öncesi

Yıkım Sonrası

Satış

Belediyeye ait taşınmazların satış işlemleri yasa ve yönetmeliklere istinaden, müdürlük tarafından titizlikle yürütülmektedir.

Tescil-Trampa-Devir-Terkin-Tahsis-İhdas-Tevhid-Takas

Belediye adına tüm tescil, trampa, devir, terkin, tahsis, ihdas, tevhid ve takas işlemleri müdürlük tarafından yürütülmektedir.

Gecekondu Tasfiyeleri / Yıkım

İlçede imar planına aykırı olarak çarpık yapılaşma oluşturan yapıların, gerekli kamulaştırma çalışmaları ve tahliyeleri yapılarak, yıkımları gerçekleştirilmektedir.

Yıkım Öncesi Yıkım Sonrası

Yıkım Öncesi Yıkım Sonrası

Yıkım Öncesi Yıkım Sonrası

Kira / Kurumlardan Kiralama Talebi / Ecrimisil

Belediyeye ait taşınmazlardaki kiracılar ve belediyenin kullanımındaki yerlerin kiralama işleri ile ecrimisil tahakkuk işleri müdürlük tarafından titizlikle takip edilmektedir.

https://www.fatih.bel.tr/tr/main/pages/fabim/65 https://www.fatih.bel.tr/tr/main/pages/fabim/65
Başkan Instagram Başkan X Başkan Facebook Başkan YouTube Başkan Telegram Başkan WebBaşkan Web

Warning

Reading cannot be initiated since there is no Turkish language support. You can add Turkish language support to your device from the settings section.

Şimdi konuşabilirsiniz Sizi dinliyorum... Anlaşılmadı. Tekrar Deneyin