-A A+

Destek Hizmetleri Müdürlüğü

Müdür: Bahattin Sayra SÖZEN

E-Mail: destekhizmetleri@fatih.bel.tr

Müdürlüğün Hizmet ve Projeleri

Doğrudan Temin Hizmetleri

Başkanlığımız ve bağlı birimlerin tüm ihtiyaçları, temin ederek lojistik destek sağlanmaktadır. Tüm bu ihtiyaçlar 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında yapılmaktadır.

İhale Hizmetleri

Müdürlüğümüzce, Başkanlığımızda yapılan İhaleler 4734 sayılı Kamu İhale Mevzuatında yer alan hükümler çerçevesinde EKAP (Elektronik Kamu Alımları Platformu)'da mal, hizmet ihalelerinin yürütümü ve takibi yapılmaktadır. Ayrıca ihale işlem dosyaları taranarak bilgisayar ortamında arşivlenmektedir. İhale İşlemleri - Yapım İhalelerinin büyük bir kısmı müdürlükler tarafından yürütülmektedir.

Taşınır Mal İşlemleri

Taşınır Mal Yönetmeliği gereğince; Müdürlüğümüzce giriş kaydı yapılan tüm dayanıklı taşınırlar, taşınır ve kayıt ve kontrol yetkilisi tarafından kayıt altına alınmakta, barkodlanmakta ve kişilere zimmetlenmektedir.

https://www.fatih.bel.tr/tr/main/pages/fabim/65 https://www.fatih.bel.tr/tr/main/pages/fabim/65
Başkan Instagram Başkan X Başkan Facebook Başkan YouTube Başkan Telegram Başkan WebBaşkan Web

Warning

Reading cannot be initiated since there is no Turkish language support. You can add Turkish language support to your device from the settings section.

Şimdi konuşabilirsiniz Sizi dinliyorum... Anlaşılmadı. Tekrar Deneyin