-A A+

Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü

Müdür: H. Hamdi COŞKUN

E-Mail: ruhsatvedenetim@fatih.bel.tr

Müdürlüğün Hizmetleri

Ruhsatlandırma İşlemleri

İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Almakla İlgili Hususlar

İşyerleri


1. Sıhhi İşyerleri: Gayrisıhhi müesseseler dışında kalan her türlü işyeridir.

Sıhhi İşyerleri Nelerdir?

Sıhhi İşyeri Açmak İçin Gerekli Belgeler

Sıhhi İşyeri Başvuru Formu


2. Gayrisıhhi müessese: Faaliyeti sırasında çevresinde bulunanlara biyolojik, kimyasal, fiziksel, ruhsal ve sosyal yönden az veya çok zarar veren veya vermesi muhtemel olan ya da doğal kaynakların kirlenmesine sebep olabilecek müesseselerdir.

Gayri Sıhhi İşyerleri Nelerdir?

Gayri Sıhhi İşyeri Açmak İçin Gerekli Belgeler

Gayri Sıhhi İşyeri Başvuru Formu


3. Umuma açık istirahat ve eğlence yeri: Kişilerin tek tek veya toplu olarak eğlenmesi, dinlenmesi veya konaklaması için açılan otel, motel, pansiyon, kamping ve benzeri konaklama yerleri; gazino, pavyon, meyhane, bar, birahane, içkili lokanta, taverna ve benzeri içkili yerler; sinema, kahvehane ve kıraathaneler; kumar ve kazanç kastı olmamak şartıyla adı ne olursa olsun bilgi ve maharet artırıcı veya zeka geliştirici nitelikteki elektronik oyun alet ve makinelerinin, video ve televizyon oyunlarının içerisinde bulunduğu elektronik oyun yerleri; "internet salonları", lunaparklar, sirkler ve benzeri yerlerdir.

Umuma Açık İstirahat ve Eğlence Yerleri Nelerdir?

Umuma Açık İstirahat ve Eğlence Yeri Açmak İçin Gerekli Belgeler

Umuma Açık İstirahat ve Eğlence Yerleri Başvuru Formu


Fatih Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü Ücret ve Harç Tarifeleri

2023 Yılı Ücretlendirme Tarifeleri

Ruhsat Teslimi

Başvuruları uygun bulunan ve asgari şartları taşıdığı tespit edilen vatandaşların ruhsatları adreslerine teslim edilmektedir.

Ruhsat Teslimi

Denetim İşlemleri

İlçe genelinde toplu tüketim, konaklama yeri, baca, et ve süt ürünleri, fırın, izinsiz alkol sunumu, güzellik salonları, internet salonları, fahiş fiyat, ölçü ve ayar konularına yönelik denetimler aralıksız olarak sürdürülmektedir.

mud-img/Image
mud-img/Image
Toplu Tüketim Yeri Denetimi

mud-img/Image mud-img/Image
Konaklama Yeri Denetimi

mud-img/Image mud-img/Image
Baca Denetimi

mud-img/Image
mud-img/Image
Et ve Süt Ürünleri Denetimi

mud-img/Image mud-img/Image
Fırın Denetimi

mud-img/Image mud-img/Image
Fahiş Fiyat Denetimi

mud-img/Image mud-img/Image
Ölçü ve Ayar Denetimi

https://www.fatih.bel.tr/tr/main/pages/fabim/65 https://www.fatih.bel.tr/tr/main/pages/fabim/65
Başkan Instagram Başkan X Başkan Facebook Başkan YouTube Başkan Telegram Başkan WebBaşkan Web

Warning

Reading cannot be initiated since there is no Turkish language support. You can add Turkish language support to your device from the settings section.

Şimdi konuşabilirsiniz Sizi dinliyorum... Anlaşılmadı. Tekrar Deneyin