-A A+

Zabıta Müdürlüğü

Müdür: Abit ÖZTÜRK

E-Mail: zabita@fatih.bel.tr

Müdürlüğün Hizmet ve Projeleri

Büro Çalışmaları

Kurum içi - kurum dışı yazışmalar ile vatandaşların talep, istek, şikayet vb. konulardaki dilekçeleri ve bölge ekiplerinden gelen tüm yazışma evraklarının kontrolü, kabulü ve dağılımı sağlanarak, yapılan iş ve işlemlerin sonucundan ilgili yerlere geri dönüşü sağlanmaktadır.

Merkez Büro Çalışmaları

Ayrıca, Merkez Büro Amirliği bünyesinde hizmet veren Pazar Esnaf Sicil Bürosu’nda semt pazarlarındaki esnafların tezgâh kurma belgelerinin düzenlenmesi, tahakkuk ve tahsilâtlarının takibinin yapılması, pazarlardaki isim ve yer değişikliklerinin bilgisayar ortamında güncellenmesi ve sicil bilgileri ile ilgili dosyalama işlemleri yapılmaktadır. İş yeri önlerinde belediyemiz izniyle işgal koyan iş yeri ilgililerinin işgaliye ücret ödemeleri takip edilerek, gerekli güncellemeler yapılmaktadır.

Denetim Çalışmaları

İlçemiz genelinde, gıda maddelerinin üretildiği, satış ve toplu tüketiminin yapıldığı, depolandığı iş yerlerinde gerekli denetimler yapılarak, insan sağlığının korunması ile sağlık ve hijyen kurallarına riayet edilmesi sağlanmaktadır. Yüksek/fahiş fiyat uygulanması nedeni ile ilçemiz genelinde özellikle gıda firmaları başta olmak üzere çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren, öncelikle şikayete konu iş yerlerine 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 54. maddesi gereğince Zabıta Ekiplerimiz tarafından gerekli denetimler yapılmaktadır.

İş Yeri Denetimleri

Ayrıca, Sağlık İşleri Müdürlüğü ve İlçe Tarım Müdürlüğü ile koordineli olarak (imalathaneler, fırın, pastane, kasap, lokanta, vb.) muhtelif işletmelerin hijyen ve gıda denetimleri ile portör taramaları yapılmaktadır.

Hanutçuluk Denetimleri

Sultanahmet ve Ayasofya çevresinde, Kapalıçarşı ve Mahmutpaşa Bölgesi'nde “hanutçuluk” ve “seyyar satıcılık” ile mücadele kapsamında Belediyemiz ve İl Emniyet Müdürlüğü, İl Kültür Turizm Müdürlüğü, İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, İlçe Tütün Komisyonu, Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı, Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu personellerince oluşturulan ekip ile etkin denetimler yapılmak suretiyle, ilçemize gelen yerli ve yabancı turistlerin rahatsız edilmeden alışveriş yapmaları sağlanmaktadır.

Hanutçuluk Denetimi

İş Yeri Ruhsat Denetimleri

İlçede faaliyet gösteren iş yerlerine ruhsat denetimleri yapılmaktadır. Eksikler tespit edilerek, gerekli uyarılar yapılmakta ve tutanaklar tutularak, takibi yapılmaktadır.

Günübirlik (Apart Daire) Kullanılan Yerlerin Denetimleri

İlçemizde bazı gayrimenkuller (apartman, daire v.s.) yabancı uyruklu şahıslara günübirlik olarak kiraya verilmekte, bu durum gerek apartman içerisindeki diğer kat malikleri, gerekse çevre sakinleri tarafından şikayet konusu olmaktadır. Zabıta Müdürlüğü personeli, bu duruma mahal vermemek için Vergi Dairesi Başkanlığı ve Emniyet Müdürlüğü memurlarının da katılımıyla ilçe genelinde denetimlerini aralıksız olarak sürdürmektedir.

Günübirlik (Apart) Daire Denetimi

Tütün Komisyonu Denetimleri

İlçe Tütün Komisyonu denetim ekibi tarafından 4207 Sayılı Tütün Mamullerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolüne Dair Kanun gereği tütün ve tütün mamullerinin yasak olduğu tüm özel ve tüzel kişilere ait mekanlar denetlenerek, ilgili Kanun'a muhalefet eden iş yeri ilgilileri hakkında gerekli yasal işlem yapılmaktadır.

Seyyar Faaliyetle Mücadele Çalışmaları

İlçemiz dâhilinde, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 15. Maddesi (m) Fıkrası ve Belediye Zabıta Yönetmeliği’nin 10. Maddesi (c/5) Fıkrası doğrultusunda Zabıta Müdürlüğü Sivil Ekipleri tarafından sürekli yapılan çalışmalarda; ana arterler başta olmak üzere cadde, sokak, yol ve yaya kaldırımlarını işgal edip, geliş-geçişi engelleyen, giyim eşyası, oyuncak, açıkta gıda maddesi, hediyelik eşya, sebze meyve gibi her türde seyyar satış yapma girişiminde bulunan satıcıların faaliyetlerine müdahale edilerek, seyyar faaliyetten men edilmeleri sağlanmaktadır.

Seyyar Faaliyetle Mücadele Çalışmaları

Dilencilikle Mücadele Çalışmaları

Fatih Kaymakamlığı koordinasyonunda, özellikle çocukların sokaklarda çalıştırılması ve dilendirilmesinin önlenmesine yönelik Emniyet Müdürlüğü, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ile Zabıta personellerimizden oluşturulan “Mobil Huzur Ekibi" ile dilencilik yapanlar tespit edilerek, gerekli yasal işlemler uygulanmaktadır.

Dilencilikle Mücadele Çalışmaları

Mobil Park Ekibi Çalışmaları

İlimiz genelinde şehir parklarında yaşanan güvenlik zafiyetlerinin tespit edilerek, gerekli önlemlerin alınması, yaşanacak olumsuz olaylara müdahale edilmesi, vatandaşlarımızın huzur içinde vakit geçirmelerinin sağlanması amacıyla Emniyet Müdürlüğü ile müşterek mobil park ekipleri oluşturulmuş, belediyemiz de ilçemizdeki mobil park ekibine zabıta memuru ve araç tahsis ederek destek olmaktadır. Kaymakamlık makamı koordinasyonunda görev yapan mobil park ekibi ilçemiz sınırları içerisinde bulunan tüm parkları günlük rutin olarak denetleyerek, çevreye rahatsızlık veren şahıslara gerekli ceza-i yaptırımları uygulamaktadır.

Mobil Huzur Park Denetim Çalışmaları

Turizm Ekibi Çalışmaları

İçerisinde İngilizce, Arapça, Almanca, Rusça, Kırgızca, Özbekçe dillerini bilen personellerin bulunduğu ve 30 kişiden oluşan Turizm Zabıtası tarafından Eminönü, Sultanahmet, Ayasofya, Beyazıt gibi tarihi ve kültürel yerleri gezmek için ilçemize gelen yerli ve yabancı turistlere yardımcı olunarak, sorunsuz bir şekilde ziyaretlerini yapmaları sağlanmaktadır.

Turizm Çalışmaları

Semt Pazarları Çalışmaları

İlçemizde haftanın 6 günü kurulan 10 adet geçici pazar yerlerinin tamamında, 5957 Sayılı Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve 12/07/2012 tarih ve 28351 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Pazar Yerleri Hakkında Yönetmelik doğrultusunda gerekli denetimler rutin olarak yapılmaktadır.

Pazarlarda satış yerinin temiz tutulması, çevreyi rahatsız edecek şekilde satış yapılmaması, ölçü ve tartı aletlerinin hileli şekilde kullanılmaması, satış yerleri dışında ya da buralardaki geçiş yollarında mal teşhir edilmemesi veya satılmaması, alıcı ve tüketiciye karşı sözlü veya fiili kötü muamelede bulunulmaması ve satışa sunulan malların fiyat etiketlerinin standartlara uygun olarak düzenlenmesinin sağlanması için 'Pazar Ekibi' tarafından düzenli olarak kontrol ve denetimler yapılmaktadır. Ayrıca pazar yerlerinde, sokak başlarına tartı aleti konularak, pazar esnafının tarttığı malzemelerin vatandaşlarımız tarafından ağırlığının (kg) kontrol edilmesi sağlanmaktadır.

Çevreyi Kirleten Pazarcı Esnafı Çalışmaları

Pazar esnafının, tezgâhlarına ait çöplerini toplaması ve poşetlere koyması için esnafa temizlik elemanları ile birlikte çöp poşeti dağıtılarak, çöp toplama ve poşetleme hususunda esnaflara sürekli anonslar yapılarak, bu çerçevede çöplerini poşetlerde biriktirmeyip, çevreyi kirleten pazarcılara gerekli yasal işlemler uygulanmaktadır.


Satış yerleri dışında veya geçiş yollarında mal teşhiri ve satışı yapılmaması, iş yeri ve apartman kapı önlerinin kapanmaması için pazar yerlerinin çizim işlemleri yapılmakta, çizilen alanların dışında pazarcı faaliyetine müsaade edilmeyerek, çevre halkına verilebilecek rahatsızlıklar önlenmektedir.

Trafik Düzenleme Çalışmaları

Trafik Ekip Amirliği bünyesinde görev yapan ekiplerimiz tarafından ilçemiz genelinde gerekli kontrol ve denetimler yapılarak, uygunsuz araç parklanmalarına müsaade edilmemekte, araç trafiğinin düzenli olarak akışı sağlanmaktadır. Trafik Ekipleri tarafından uygunsuz park eden araç sahiplerine sözlü ve yazılı uyarılarda bulunularak, hatalı parka devam eden araçlar İlçe Emniyet Müdürlüğü ile yapılan müşterek çalışma sonucu çekilmekte, kaldırıma araç park ederek yaya geliş ve geçişine engel olan araçlara da gerekli yasal işlem yapılmaktadır.

Bölge Ekipleri Çalışmaları

Bölge Ekip Amirliklerimiz tarafından Merkez Büro Amirliği'nden gönderilen havaleli evrakların takibi ile bölgede yaya geliş geçişini engelleyen işgaller, kötü görünüm arz eden ve çevreye rahatsızlık veren işgallerin engellenmesi, kaçak et kesim ve satışının önlenmesi, muhtelif şikâyet ve taleplerin değerlendirilmesi, tahliye ve yıkım işlemleri ile bölge genelinde diğer zabıta hizmetlerinin yerine getirilmesi konularında çalışmalar yapılmaktadır.

Tahliye ve Yıkım Çalışmaları

Mevzuata aykırı olarak yapılaşma yapılan kaçak yapıların 775 Sayılı Gecekondu Kanunu ve 3194 Sayılı İmar Kanununa istinaden ilgili müdürlükler (İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, Yapı Kontrol Müdürlüğü ve Fen İşleri Müdürlüğü) ile koordine sağlanarak yıkımları gerçekleştirilmektedir. Kaymakamlık makamı tarafından 2886 Sayılı Kanun kapsamında istenilen tahliye işlemleri yapılmaktadır. Ayrıca, iş yeri ilgilileri tarafından izinsiz olarak yapılan tente, kuranglez, çardak, kış bahçesi ve benzeri yapı veya uygulamalara da Zabıta Ekipleri tarafından gerekli müdahale yapılmaktadır.

Yıkım Çalışmaları

İşgal Çalışmaları

İlçemiz genelinde rutin olarak yapılan çalışmalar neticesinde; kaldırımlarda yaya geliş geçişini engelleyen, görünümü itibariyle çevre kirliliğine sebebiyet veren ve gıda maddelerinin açıkta satılmasıyla halk sağlığı için tehlike arz eden işgaller ile yollarda araç trafik akışını engelleyen (çiçeklik, tabela ve duba vb.) her türlü malzemeler kaldırılmaktadır.

ÖNCESİ SONRASI

Belgesiz (Kaçak) Hayvan Kesimi ve Açıkta Et Satışının Önlenmesine Dair Çalışmalar

Kaçak hayvan kesimini ve açıkta et satışını önlemek amacıyla gerekli tüm denetim çalışmaları aralıksız olarak sürdürülmeye devam etmektedir.

Kaçak Hayvan Kesimi ve Açıkta Et Satışı Önleme Çalışmaları

Şikayetlerin Değerlendirmesi ve Takibi

Müdürlüğümüze FABİM (Fatih Belediyesi İletişim Merkezi) aracılığı ile gelen şikâyet ve talepler, değerlendirilerek ivedilikle sonuçlandırılmaktadır.

Destek Çalışmaları

  • Zabıta Müdürlüğü'ne CİMER (Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi) aracılığı ile gelen şikâyet ve talepler değerlendirilerek, sonuçlandırılmaktadır.
  • Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ile koordineli olarak çöp ve moloz kontrol çalışmaları devam ettirilerek, semt pazarlarında çöplerin torbalara konulması uygulaması sürdürülmektedir.
  • Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'nün ecrimisil borcunu ödemeyen esnaflara göndermiş olduğu tebligatlar yapılarak takip edilmekte, bazı yerlerin tahliyesi ve yıkımı yapılmaktadır.
  • Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nün faaliyetlerinde gerekli tedbirler alınarak, yapılan organizasyonların sorunsuz bir şekilde tamamlanması sağlanmaktadır.
  • Esnaf ve vatandaşlarımızın belediyemizde tahakkuk eden harç ve ücret borçlarını ödemeleri hususunda Mali Hizmetler Müdürlüğü'nün ödeme emirleri tebliğ edilmektedir.
  • Fen İşleri Müdürlüğü'nün yol, kaldırım, asfalt, yıkım ve diğer çalışmalarına personel ve araç (çekici, motorize) desteği verilmekte, çalışmaları engelleyen araçlar ve emtialar kaldırılarak ekiplerin rahat çalışması sağlanmaktadır.
  • Yapı Kontrol Müdürlüğü tarafından kaçak yapılaşmanın engellenmesine yönelik koordineli çalışmalar sürdürülmekte, Plan ve Proje Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalara da nezaret edilmektedir.
  • Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü bünyesinde kurulan Ruhsat İnceleme Kurulu’nda Zabıta personeli görevlendirilerek, denetimlerin etkin bir şekilde yapılması sağlanmaktadır.
https://www.fatih.bel.tr/tr/main/pages/fabim/65 https://www.fatih.bel.tr/tr/main/pages/fabim/65
Başkan Instagram Başkan X Başkan Facebook Başkan YouTube Başkan Telegram Başkan WebBaşkan Web

Warning

Reading cannot be initiated since there is no Turkish language support. You can add Turkish language support to your device from the settings section.

Şimdi konuşabilirsiniz Sizi dinliyorum... Anlaşılmadı. Tekrar Deneyin