Sol Menüler

Yönetim

-A A+

Etik KomisyonuFATİH BELEDİYE BAŞKANLIĞI ETİK KOMİSYONU

5176 Sayılı Kanuna dayanılarak hazırlanan ve 13.04.2005 tarihinde yürürlüğe giren Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri İle Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 29. Maddesi gereğince Kurum ve kuruluşlarda etik kültürünü yerleştirmek ve geliştirmek, personelin etik davranış ilkeleri konusunda karşılaştıkları sorunlarla ilgili olarak tavsiyelerde ve yönlendirmelerde bulunmak ve etik uygulamaları değerlendirmek üzere, 20.05.2010 tarih, 935 sayılı Başkanlığımızca idari görevliler arasından aşağıdaki personelden Fatih Belediye Başkanlığı Etik Komisyonu oluşturulmuştur.

FAALİYETLER

Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri İle Başvuru Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmelik yürürlüğe girdiği tarihten sonra Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi tüm personele imzalatılarak özlük dosyalarına konulmuştur. Göreve yeni başlayan personellere de görevlerine başladıkları tarihten itibaren imzalatılarak özlük dosyalarına konulmaya devam edilmektedir. Hizmet içi eğitim programlarına etik konuların dahil edilmesine karar verilmiştir.

ETİK KOMİSYON ÜYELERİ

Başkan : İzzettin ÖZTOSUN (Başkan Yardımcısı)
Telefon : 0212 453 1453 / 1414


Komisyon Üyesi : Dilek GÜNEŞ (İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü)
Telefon : 0212 453 1453 / 1458


Komisyon Üyesi : Çetin BAKŞİŞ (Sosyal Yardım İşleri Müdürü)
Telefon : 0212 453 1453 / 1735


Komisyon Üyesi : Nalan ERKAN (Teftiş Kurulu Müdürü)
Telefon : 0212 453 1453 / 1427MEVZUAT

5176 Say. Kamu Görv. Etik Kurulu Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değ. Yapılması Hakk. Kanun (08.06.2004 Resmi Gazete)

Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik (Yürürlük tarihi 13/04/2005)

https://www.fatih.bel.tr/tr/main/pages/fabim/65 https://www.fatih.bel.tr/tr/main/pages/fabim/65
Başkan Instagram Başkan X Başkan Facebook Başkan YouTube Başkan Telegram Başkan WebBaşkan Web

Warning

Reading cannot be initiated since there is no Turkish language support. You can add Turkish language support to your device from the settings section.

Şimdi konuşabilirsiniz Sizi dinliyorum... Anlaşılmadı. Tekrar Deneyin