Eğitim Birimleri


absmiddle Yazdır   -A | A+

EĞİTİM BİRİMLERİ

Sevgi, emek, sabırla
Yarını dokuyoruz…


Fatih Belediyesi El Sanatları ve Meslek Edindirme Kursları Nedir?

Fatih Belediyesi El Sanatları ve Meslek Edindirme Kursları, Fatihli yetişkinlerin eğitim ihtiyacını karşılamak amacıyla, 6 eğitim biriminde, 11 ana dal, 27 farklı branşta, 17 usta eğitici ile hizmet vermektedir.

kurs

Mesleğe yönelik el sanatlarından, resim-müzik gibi hobi branşlarına, yabancı dilden, çocuk gelişimine kadar pek çok farklı alanda eğitim verilen kurslar, her yıl Ekim-Haziran döneminde eğitim yapmakta ve eğitim dönemi sonunda sertifika vererek, öğrencilerini mezun etmektedir.

Kadın-erkek her yaştan Fatihlinin katılabileceği kurslar, katılımcılara meslek edindirmenin yanı sıra, hobilerin geliştirilmesi ile rehabilitasyon sağlamakta, ayrıca kaybolmaya yüz tutmuş el sanatlarının yaşatılmasına da vesile olmaktadır. Açıldığı günden bugüne binlerce Fatihliye eğitim veren birim, ücretsiz kurslarıyla sevgi, emek ve sabırla, Fatih’in yarınlarına katkı sağlıyor.

Eğitim Branşları
1- El Sanatları ve Teknolojileri Branşı
hediyelikA- Ahşap Hediyelik Eşya Yapımcılığı

Ham ahşap, seramik, polyester, cam ve galvaniz objeler üzerine su bazlı boyalar ve yardımcı malzemeler ile estetik görünüm kazandırmak için teorik ve pratik eğitim verilir. İleri aşamalarda profesyonel çalışmalar yapmak için uygundur. Ders kapsamında; ahşap boyama hakkında genel bilgiler, dekupaj tekniği, transfer tekniği, peçete çalışma tekniği, eskitme teknikleri, doku çalışmaları, çatlatma teknikleri, varak teknikleri, Rönesans gülleri, mermerleme tekniği, one-strok tekniği öğretilmektedir.

 

takı

B- Takılar (Misinalı, çivili, örme, düğümlü)

Modeline uygun çeşitli teknikleri kullanarak tel, çivi ve misinalı, örme düğümlü takı tasarımı üzerine teorik ve pratik eğitim verilir. Amatör ve profesyonel çalışmalar için uygundur.

Ders kapsamında; takı tasarımı 1, temel makrame düğüm teknikleri, örme ve düğümlü takılar, misinalı takılar, tel ve çivi takıları teorik ve pratik olarak öğretilmektedir.

 

C- İğne Oyası

Dünya el sanatları literatürüne “Türk Danteli” olarak giren iğne oyaları, örgü temelli bir el sanatıdır. İğne ve ipliğin örneklere göre belli sayıdaki düğümlerinden oluşur. Halk arasında her oyanın belli bir mesaj taşıdığı kabul edilir. İleri aşamalarda profesyonel çalışmalar için uygundur.

Ders kapsamında; işlemeye hazırlık, iğne oyası, teknikler konularından dersler verilmekte, uygulamalar yapılmaktadır.

D- Elde Kurdele İşi

Elde kurdele nakışı, ipek kurdelenin giysilerde süsleme unsuru olarak kullanılması sanatıdır. Kurdele nakışında ipek ve organze kurdelelerle, kesme katlama, dikme yöntemleri kullanılarak birbirinden güzel motifler elde edilmekte ve figürler istenilen zemine uygulanabilmektedir. Amatör ve profesyonel çalışma için uygundur.

Ders kapsamında; kurdele işinin tanımı, kurdele işinin özellikleri, kurdele işi yapımında faydalanılan kaynaklar, araç ve gereçler hakkında bilgi verilmekte, uygulama yapılmaktadır.

nakıs

E- Makine Nakışı

İpek, keten, pamuk, metal vb. iplikler kullanılarak çeşitli iğneler ve uygulama biçimleri aracılığı ile keçe, deri, dokuma vb. üzerine yapılan bezemelere “işleme nakış” denir. Makine nakışı ise üretime yönelik bir çalışma alanıdır. Makine nakışı ile çeşitli dekoratif ürünler üretmek mümkündür. Amatör ve profesyonel çalışma için uygundur.

Ders kapsamında; makinenin tanıtımı ile ilgili genel bilgiler, örnek bezi hazırlama, aplike, Maraş işi teknikleri uygulamalı olarak öğretilmektedir.

 

evaksesuarı

F- Dekoratif Ev Aksesuarları

Bu branşta, dekoratif ev aksesuarlarına ait teknikler, mesleki hesaplamaları ve süslemeler öğretilir. Amatör ve profesyonel çalışma için uygundur.

Ders kapsamında; Temel mesleki hesaplama, ev tekstilinde süsleme, dekoratif ev aksesuarları hakkında bilgiler teorik ve pratik olarak öğretilmektedir.

 

 

2- Sanat ve Tasarım Branşı

A-   Hüsni-Hat

İslam kültüründe, yazı ve güzel yazı anlamına gelen hüsni-hat, sözün ve ruhta cereyan eden fikir ve duyguların alfabe ve yazı vasıtaları ile resmedilmesidir. Güzel yazma ve öğretme yetisine sahip sanatkârlara “hattat” denir. İleri aşamalarda profesyonel çalışma için uygundur.

Ders kapsamında; hat sanatının tanımı ve önemi, hat sanatının tarihi süreci, hat çeşitleri, hattın uygulamalı tatbiki, tarih boyunca ünlü hattatlar konusunda teori ve pratik eğitimler verilmektedir.

B- Tezhip

Tezhip sözcüğü Arapça “zehep” (altın) kelimesinden gelir. “Altınlamak” anlamı taşır. El yazması eserlerinin hüsni-hat yani güzel yazı levha ve albümlerinin altın yaldız ve boya ile süslenmesi sanatına verilen addır. Tezhiple bezenmiş eserlere “müzehhep”, ezilmiş toz altınla birlikte sulu guvaş boya ile tezyinat yapan sanatçılara da “müzehhip” denir. İleri aşamalarda profesyonel çalışma için uygundur.

Ders kapsamında; tezhibin tanımı ve önemi, tezhibin tarihi süreci, tezhibin uygulamalı tatbiki, tezhip sanatının teknikleri, tezhip çeşitleri teorik ve pratik olarak öğretilmektedir.

C- Minyatür

Işık, gölge ve hacim duygusu yansıtılmayan küçük renkli resim sanatı olarak bilinen minyatür, kelime olarak Latince “kırmızı ile boyamak” anlamına gelen “miniature”  kelimesinden türemiştir. Osmanlı’da ise kaynaklarda tasvir-nakış ve şebih kelimeleri kullanılmıştır. Minyatür sanatçısına ise musavvir, nakkaş veya şebihnüvis denilmiştir. İleri aşamalarda profesyonel çalışma yapmaya uygundur.

Ders kapsamında; minyatür sanatı hakkında genel bilgi, minyatür sanatının tarihçesi, minyatür uygulamalı tatbiki, minyatür çeşitleri, ünlü minyatürcüler hakkında teorik ve pratik bilgiler verilmektedir.

D- Yağlı Boya Resim

Bu programda kursiyerlere resimde bakma, görme, kavrayabilme becerisi öğretilir. Kursiyerlere ayrıca resimde orantı, renk, ton, armoni, renklerde perspektifi kavrama, fırça ve ıspatula çalışmasına dair bilgi ve becerisi kazandırılır. Amatör ve profesyonel çalışma için uygundur.

Ders kapsamında; resim ve yağlı boya malzemelerini tanıma, desen, çizgi, ışık, gölge, ışığın özellikleri, perspektif, renk kavramı, renklerin birbiriyle etkileri, yağlı boya tekniğinde dikkat edilmesi gereken kurallar, portre çalışması hakkında teorik ve pratik bilgiler verilir.

 

çini

 

3-     SERAMİK VE CAM BRANŞI

 

 

A- Boya - Çini İşleme Bölümü

Bu branşta kursiyerlere, tahrirleme işlemi yapılmış olan farklı çini formlar üzerinde sır altı tekniğinde boyama işlemleri ile sırlama ve pişirimleri teknikleri öğretilir. Amatör ve profesyonel çalışma için uygundur.

Ders kapsamında; nokta ve çizgi, renk, geometrik çizimler, tabak boyama, pano deseni boyama, dik formları boyama konusunda teorik ve pratik eğitimler verilir.

 

B- Cam Süs Eşyası Yapımı Bölümü

Elde desen hazırlama, cam kesme, emaye, soğuk kompresörle boya, eskitme ile cam süslemesi yapma konusunda eğitim verilir. Amatör ve profesyonel çalışma için uygundur.

Ders kapsamında; nokta ve çizgi, geometrik çizimler, cam kesimi, eskitme, çatlatma tekniği, ultraviole yapıştırma, soğuk cam boyama, kompresörle boyama hakkında uygulamalı ve teorik eğitimler verilir.

4- KUYUMCULUK TEKNOLOJİSİ

A- Telkâri

Kursiyerlere altın veya gümüş telleri eğip bükerek çeşitli desen ve motifler elde etme ve bunları birbirine, bir zemin üzerine ve montür içine kaynak ile birleştirme konuları öğretilir. Amatör ve profesyonel çalışma yapmak isteyenler için uygundur.

Ders kapsamında; alaşım metalleri ve kimyasallar, yarı mamul, kuyumculukta kaynak, telkâri, kuyumculukta sipariş formu, takının müşteriye teslimi konularında teorik ve pratik eğitim verilir.

5- GİYİM VE TEKSTİL TEKNOLOJİSİ

A- Kadın Giysileri Dikimi

Bu branşta, kadın üst giysilerinin (drapaj tekniğiyle etek-bluz-elbise vs.) kalıp, kesim ve dikim öncesi işlemlerini hazırlayarak, dikimini yapabilme bilgi ve becerisi öğretilir. Amatör ve profesyonel çalışma için uygundur.

Ders kapsamında; kadın pantolon modülleri, düz dar etek, temel etek modülleri, fantezi elbise modülleri, tuvalet modülleri teorik ve pratik olarak öğretilir.

B- Kadın Giysileri (Artistik Çizim)

Bu programda tasarım özelliklerini tanıyan, tasarım prensiplerini, tasarlama yöntemlerini, artistik çizim ilkelerini bilen ve siluete giysiyi giydirip, renklendirmeyi yapabilme konuları ele alınır. Profesyonelliğe geçiş için uygundur.

Ders kapsamında; giyimde ölçülendirme, giysi teknik çizimleri, düz dar etek kalıbı, temel kadın beden kalıpları, tekstil lifleri, tekstil yüzeyleri, giysi teknik çizimleri, model, araştırmalar, artistik çizim konularında teorik ve pratik eğitim verilir.

C- Hazır Giyim (Overlokçu, Reçmeci, Makineci, Singerci)

Bu program, özellikle tekstil sektörünün ihtiyaç duyduğu elemanları yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Mesleğe yönelik bir programdır.

Ders kapsamında; makinenin tanımı, iplik takma, boş pedal çalışması, iplikli etek-kol çalışması, overlokçunun kanal egzersizleri, kumaş ve iplik kalınlıklarına göre ayar hızları, mekiği takma çıkarma, makinede sorun çözme, masuraya düzgün iplik sarma, tansiyon sıklığında veya gevşekliğinde sorun çözme, bobin akışından kaynaklanan sorunlar, fermuar egzersizleri, pantolonda 5 cep çalışması, yaka çalışması, pat çalışması, ürün dikimleri uygulamalı olarak öğretilir.

6- ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ

A- 0-3 yaş, 3-6 yaş, 7-11 yaş, 11-18 yaş Anne-Çocuk Eğitimi

Bu programın amacı, çocuk bakımını yapabilen, çocuğu sağlıklı şekilde besleyebilen, gelişim özellikleri ve hastalıkların takibini yapabilen, tuvalet alışkanlığını kazandırabilen, cinsel eğitim verebilen, oyun ve müzikle çocuğun gelişimine katkıda bulunabilen, yaşam ortamını güvenli hale getirebilen ve çocukla doğru iletişim kurabilen çocuk bakıcısı ve eğiticisi yetiştirmektir. Profesyonel olarak çocuk bakıcılığı yapmak isteyenler için uygundur.

Ders kapsamında; çocuk gelişimi ve eğitimi, genital  sistem ve gebelik fizyolojisi, gebelik, doğum öncesi gelişimi, doğum, lohusalık ve emziklilik, 0-6 yaş grubu çocuklarda fiziksel gelişim, fiziksel ihtiyaçlar ve alışkanlıklar, psiko-sosyal ihtiyaçlar, psiko-motor gelişimi, zihin ve dil gelişimi, duygusal gelişim, emsal gelişim, sosyal gelişim, yetişkinlerle çocuk  arasında iletişim, okul öncesi dönemde uygulanabilecek günlük çalışmalar, çocuk hastalıkları, ilkyardım konularında teorik eğitim verilmektedir.

7- KİŞİSEL GELİŞİM

A- Diksiyon

Mana ve ses bakımından cümleye uygun düşen kelimeyi seçme, seçilen kelimeyi ses tonu vererek doğru bir şekilde söyleme, az kelime ile fikri öz olarak ifade edebilme sanatıdır. Anlamlı ve tonlamaları doğru bir konuşma yapabilme teknik ve uygulamalarından oluşan diksiyon eğitimi, mesleki yaşamda aranan ve tercih edilen bir eğitimdir. Amatör ve profesyonel çalışma için uygundur.

Ders kapsamında; diksiyonun manası ve önemi, diksiyon teknikleri, diksiyon çeşitleri, uygulamalı olarak tatbik ettirilir.

8- YABANCI DİLLER

A- Arapça  (İlk-Orta-İleri Seviye)

arapca

 

Arap kökenli ülkelerin kendi içlerinde ve aralarında kullandıkları kelime hazinesi oldukça  geniş  olan bir iletişim dili olup, aynı zamanda Kuran’ın dilidir. Günümüzde Arapça her geçen gün daha çok ilgi çekmektedir. Amatör ve profesyonel düzeyde eğitim verilmektedir.

Ders kapsamında; harflerin tanıtılması ve yazılması, hareketlendirmeler, harflerin kelimedeki durumu, cezm, şedde, med harfleri, şemsi-kameri harfler, ismi işaretler, zamirler, marife nekra, isim ve sıfat tamlamalar, ism-i fail, ism-i mef-uller, cemiler öğretilmekte, seviyeye göre gelişme kaydedilmektedir.

B- Pratik İngilizce (1-2 Seviye)

ingilizce

Günümüzde İngilizce dünya devletlerinin birçoğunun ortak olarak kullandığı bir iletişim dili haline gelmiştir. Yabancı dil, özel hayatta ve iş hayatında önemli bir unsur haline gelmiştir. Kursta, İngilizce eğitimi temel düzeyden başlayarak ilerlemektedir.

Ders kapsamında; gramer bilgileri, harfleri tanıma, kelime yapısı, yazma becerileri, pratik konuşma teknikleri, karmaşık konular üzerinde metin çözümleme eğitimleri verilmektedir.

 

C- Osmanlı Türkçesi

Türklerin başlangıçtan günümüze kadar yaygın olarak kullandığı dört alfabeden biri olan Osmanlıca, Arapça ve Farsçanın belirli bir ölçüde ve şekilde Türkçe ile birleşmesinden doğmuş olan bir dildir. Tarihimizi doğru ve güvenilir kaynaklardan öğrenebilmemiz için özellikle arşiv çalışmaları yapanlar için gereklidir.

Ders kapsamında; tarihi süreç, Osmanlı Türkçesi’nin gelişimi, yazım teknikleri, okuma teknikleri, günümüz uygulamaları öğretilmektedir.

9- BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK

A- Yönetici Asistanlığı

Yönetici asistanı kendi başına ve belirli bir süre içerisinde, büro makinelerini kullanarak, büro yönetimi, büro içi ve dışı iletişimi sağlama, yöneticinin günlük işlerini organize etme, belge hazırlama, dosyalama işlemlerini yürütme, sunum yapma, toplantı ve seyahat organize etme bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir. Günümüzde bu beceriler, profesyonel meslek yaşamı düşünen herkes için gereklidir.

Ders kapsamında; not alma teknikleri, organizasyon yapma, büro yönetimi, işletme bilgisi, doğru ve etkili iletişim, toplantı yapma konularında eğitimler verilmektedir.

10- MUHASEBE VE FİNANSMAN

A- Temel Muhasebe

Büro işleri yapan, muhasebe defter ve kayıtlarını tutan kişiler yetiştirildiği bu kurs, profesyonel meslek yaşamına yöneliktir.

Ders kapsamında; ticari defterler ve belgeler, bilanço, yevmiye defteri, büyük defter, mizan hakkında teori ve pratik eğitimler verilir.

11- MÜZİK VE GÖSTERİ SANATLARI

A- Ney

Ney, Türk musikisinde kullanılan kamıştan yapılan bir sazdır. Bilhassa dini ve klasik musikinin icrasında önemli yeri vardır. Neye mistik ve klasik musikideki yerini 13. asırda Mevlana Celalettin Rumi vermiştir. Ney üfleyenlere “neyzen” veya “nayi” denir. Hamza Dede ilk neyzen olarak bilinir. Türk sazları içinde ney hariç diğerlerinin akortları sabit değildir. Neye mistik özelliği verende akordunun sabit oluşudur.

Ders kapsamında; neyin tarifi, neyin tarihi süreç içerisindeki yeri ve önemi, neyin tatbik edilerek çalışılması, tarihteki ünlü neyzenler.

B- Gitar (1-2. Seviye)

Gitarın kökeni, geliştirilmiş bir grup telli enstrümana dayanır. Bel kısmı oyuk ilk gitarlar Rönesans döneminde İtalya ile İspanya’da ortaya çıkmış ve o tarihten günümüze kadar tüm Avrupa’da giderek yaygınlaşmıştır. Düşük ses şiddetine sahip narin bir salon enstrümanı iken günümüzde geniş bir çeşitlilikle ses rengi ve dinamiği zengin bir enstrümana dönüşmüştür. Gitar hem solo hem de eşlik enstrümanı olarak kullanılabilmektedir.

Ders kapsamında; gitarın tarih süreci, gitarın uygulamalı tatbiki, gitarın kullanım teknikleri, gitar kullanma çeşitleri ele alınmaktadır.

C- Kanun

Kanun, mızrapla çalınan bir tür zitlerdir. (sitar, 30-40 telli çalgı) Bazı kaynaklara göre büyük Türk bilginlerinden Farabi tarafından icat edildiği söylenmektedir. Kanun,  klasik Osmanlı müziğine 16. yüzyıldan önce girmiş olup bugünkü biçimini 1600’lerde almıştır. Kanun eğik kenarı uzun bir yamuk şeklindedir. Bu şekilde yapılmasının amacı, tellerinin boyunun ayarlanmasındandır. Ayrıca mızraplı çalgılarımızdan en fazla ses yoğunluğuna sahip olan çalgı olarak karşımıza çıkmaktadır.

Ders kapsamında; kanunun özellikleri, yapımında kullanılan malzemeler, kanun hakkında genel bilgiler, temel müzik bilgisi, nota çalıştırılması, müzik notaları üzerinde egzersiz, repertuar çalışması yapılmaktadır.

Bilgisayar İşletmenliği

bilgisayarkursu

Günümüzde bilgisayar kullanabilmek artık zaruri bir ihtiyaç haline gelmiştir. Bilgisayar işletmenliği eğitimi alan kursiyerler bu eğitimlerle bilgisayarda yazı yazmaktan başlayıp grafik çizimi, programlama, sunum, animasyon ve internet işlemlerini yapabilecek seviyeye gelmektedir. Böylelikle kursiyerlerimiz bireysel gelişimlerine katkıda bulunmakta ve istihdam edilebilirliklerini artırmaktadır.

Mesleğin gerektirdiği yeterlikleri kazanan bireyler, bilişim sektöründe bilgisayar teknik servisi hizmeti veren firmaların yanı sıra web tasarımı hizmeti veren veya web ortamında çalışan etkileşimli programlar hazırlayan yazılım şirketlerinde ya da bu hizmetlere ihtiyaç duyan özel firmalar ile kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilebilirler.

Ders kapsamında; Bilgisayara giriş, donanım yapısı, Windows XP,  Microsoft Excel, Microsoft Power Point, Internet Explorer eğitimleri verilmektedir.

Drama

Drama, çağdaş öğretme sistemlerinde son yıllarda sıklıkla kullanılan yeni bir oluşumdur.  Drama bir düşünceyi beden diliyle, hareket ederek, devinimle anlatımdır. Diğer bir ifadeyle drama; insanın kendini başkalarının yerine koyarak çok yönlü gelişmesi, bireyin eğitim ve öğretimde aktif rol alması, kendini ifade edebilmesi, araştırma istek ve arzusunun artması, yaratıcı olması, yaşamı çok yönlü algılamasını sağlayan eğitim yöntemidir. Drama ‘yaparak-yaşayarak öğrenme’ bakımından en etkili eğitim yöntemlerinden biridir.

Ders kapsamında; Drama nedir, drama ve eğitim, drama oyun ilişkisi, drama ve oyun arasındaki farklılıklar, drama türleri, dramanın aşamaları, dramanın ana unsurları, eğitimde yaratıcı dramanın önemi konularına değinilecektir.

Eğitim Birimleri ve Meslek Edindirme Kursları

YSYM

 

 

1- Yavuz Selim Yaşam Merkezi

Yavuz Selim Cad. Çarşamba

Tel: 0212 491 03 61

 

 

kadıcesme


2- Kadıçeşme Eğitim Birimi

Sinanağa Mahallesi, Kadıçeşme Sk.

Tel: 0212 621 63 28

 

 

 

ivazaga

 

 

3- İvazağa Eğitim Birimi

Atik Mustafa Paşa Mahallesi, Dervişzade Sk.

Tel: 0212 525 61 61

 

uzunyusuf

 

 

4 - Uzunyusuf Eğitim Birimi

Uzunyusuf Mahallesi, Lalezar Cami Sk. No:19

Tel: 0212 632 66 87

 

 

kmp

 

 

5 - Küçükmustafapaşa Eğitim Birimi

Küçükmustafapaşa Mahallesi, Kalaycı Sk.

Tel: 0212 635 96 04

 

 

6- Balat Eğitim Birimi

Hızır Çavuş Mahallesi, Çilingir Sk. No:44 Balat

Tel: 0212 533 95 29

7- Çukurbostan Eğitim Birimi

Çukurbostan Yavuzselim Çarşamba

Tel: 0212 521 53 53