Fatih Belediyesi Coğrafi Bilgi Sistemi

absmiddle Yazdır   -A | A+
Coğrafi Bilgi Sistemi Nedir? Avantajlari Nelerdir? Proje Aşamaları Nelerdir?

Coğrafi Bilgi Sistemi Nedir?

Coğrafi Bilgi Sistemi ((GIS) İng: Geographic Information System) : Dünya üzerindeki karmaşık sosyal, ekonomik, çevresel vb. sorunların çözümüne yönelik mekâna/konuma dayalı karar verme süreçlerinde kullanıcılara yardımcı olmak üzere, büyük hacimli coğrafi verilerin toplanması, depolanması, işlenmesi, yönetimi, mekansal analizi, sorgulaması ve sunulması fonksiyonlarını yerine getiren donanım, yazılım, personel, coğrafi veri ve yöntem bütünüdür.

Web Tabanli GIS (Coğrafi Bilgi Sistemi) Nedir?

GIS (Coğrafi Bilgi Sistemi); yazılım, donanım, insan,veri ve yöntemlerden oluşan bileşenleriyle, elde edilen ve depolanan grafik veriler ile bu grafik verilere ait öznitelik veriler arasında ilişkiler kurarak haritaya dayalı gösterimi sağlayan önemli bir araçtır.

Coğrafi Bilgi Sisteminin daha çok kullanıcıya hızlı ve güncel şekilde ulaşmasını sağlayan web tabanlı uygulamalar bütününe Web Tabanlı Coğrafi Bilgi Sistemi denir.

Avantajlari Nelerdir?

Coğrafi bilgi sistemlerinin sürdürülebilirliği verinin yeterliliği, güncelliği ve ulaşılabilirliliği ile doğru orantılıdır.

- Web ortamından faydalanmak kaydıyla kurgulanmış bir bilgi sisteminde, verilere internet bağlantısı kurulabilen her noktadan her an ve her yerden ulaşılabilir. Veritabanında yapılan değişikliklerden anında haberdar olunması güncel veriden faydalanma imkânını beraberinde getirir.

-Zaman zaman bazı verilerin farklı veri kaynaklarından temin edilmesi gerekebilir. Dolayısıyla bu verilere ulaşmak hem maliyetlidir ve hem de ekstra uğraş gerektirir. Ancak web tabanlı coğrafi bilgi sistemleri ile dünyanın herhangi bir yerindeki veri kaynağına erişmek ve o verileri kullanmak mümkündür.

-Web tabanlı coğrafi bilgi sistemleri katılımın çoğalmasına destek verir. Farklı görüşleri ve fikirleri toplayıp yeni oluşumlar meydana getirir. Diğer taraftan uygulama yazılımı geliştiricilerinin ve veri sağlayıcılarının bir araya gelmesine imkân tanıyarak ortak çalışmaların yürütülmesini, ürünlerin dünya ile paylaşılmasını sağlar.

-Görüntü, ses ve resim gibi çoklu ortam araçlarının kullanılmasına elverişlidir. Bu özelliği sayesinde farklı veri türleri ve farklı veri formatlarını bir araya getirerek içeriğin zenginleştirilmesine katkıda bulunur.

FATİH BELEDİYESİ COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ

Proje Aşamaları

Belediyemiz Coğrafi Bilgi Sistemi çalışmaları 2005 yılında ihale edilen Bilgi İşlem Otomasyon Projesi kapsamında başlatılmıştır. GIS v.1, GIS v.2, GIS v.3 olmak üzere bu güne kadar 3 versiyon hazırlanmıştır.

1-GIS v.1 (Coğrafi Bilgi Sistemi 1.versiyonu) Çalışmaları :


2006 yılında: Belediyenin kullanmış olduğu bütün haritalar sayısallaştırılıp, akıllandırıldı. GIS’te var olan harita altlıklarına (imar planları, halihazır haritalar, kadastral paftalar, depremsellik haritaları vb.) bağlı olarak istenilen bütün mekânsal ozelliklerin işlemleri, sorgulamaları ve raporlamaları yapılabilecek hale geldi.

Böylece MIS ile tutulan özellikle Hesap İşleri Müdürlüğü ile ilgili birçok veri, Zabıta Müdürlüğü ile ilgili Pazar yerlerinin takibi, Fen İşleri Müdürlüğü ile ilgili yapılan yatırımların takibi, Park Bahçeler Müdürlüğü İle ilgili parklarla ilgili her türlü bilgilere ulaşma, birçok bilgiye GIS uygulama yazılımı kullanılarak harita ortamında görüntülenebilir ve raporlanabilir hale geldi.

Dijital hale getirdiğimiz Arşiv verilerimiz GIS uygulama yazılımları ile ulaşılabilir hale geldi. Parsel, bina ve bağımsız bölümlere ait arşiv kayıtlarında bulunan yapı ruhsat, yapı kullanım izni, işyeri ruhsatı, asansör ruhsatı ve akıllandırılmış diğer imar dosyası verileri de GIS uygulama yazılımları içinden görüntülenebilir ve raporlanabilir hale getirildi.

Tüm Kullanıcılara eğitim ve teknik destek verildi.

İlk uygulamamız GIS v.1 yayına alınarak, web sitemizde ziyaretçilerimizin hizmetine sunuldu. Bir iki tıklama ile tüm Fatih’ in haritası, internetin bulunduğu her yerden isteyen herkesin erişimine açıldı.

Açıklama: fatih haritası

2007, 2008 yılında bünyemizde bulunan mühendis ve yazılımcılarımızla geliştirilme çalışmalarımıza devam edildi.

Açıklama: RESİM3


Açıklama: I:\yedek\belgelerım\FAALİYET RAPORU\YILLIK RAPOR\2008 faaliyet raporu\FAALİYET RAPORU RESİMLERİ\RESİM1_kent bilgi sistemi.JPG


2008 yılında GISPazar programı hazırlandı.

Fatih ilçesinde kurulan tüm pazarların GIS ortamında gösterimi zabıta müdürlüğü ile ortak bir çalışmayla sağlandı. Buna göre pazar tezgahları harita üzerinde gösterilebilir hale getirildi; mahalle, sokak, yer numaraları, belge numaraları, pazar numaraları, tezgahlar arasındaki aralıklara göre çarpraz sorgulara imkan sağlandı.

Açıklama: I:\yedek\belgelerım\FAALİYET RAPORU\YILLIK RAPOR\2008 faaliyet raporu\FAALİYET RAPORU RESİMLERİ\RESİM3_GISPazar.JPG

2008 yılında Yeni Arşiv Programı hazırlandı.

Açıklama: I:\yedek\belgelerım\FAALİYET RAPORU\YILLIK RAPOR\2008 faaliyet raporu\FAALİYET RAPORU RESİMLERİ\RESİM4_arsiv.jpg

2008 yılında GIS Desktop yazılımı olan FabGIS oluşturularak, devreye alındı.

Bu program ile genel anlamda; veri sorgulama, güncelleme, analiz ve yeni kayıt işlemleri program üzerinden yapılır hale geldi, ArcGIS desteği ile harita yönetimi sağlandı.

Tüik Hane Bilgi, Hane Bilgisi, İşyeri, Numarataj (Adres Bilgi Giriş),Bina Bilgi (Yakınlık Analizi, Yükseklik Analizi)-Bina Bilgisi Güncelleme, Tapu Bilgisi, Beyanlar, Arşiv, Yol, Anıtlar-Anıt Fişleri,Harita,Web Harita, Mesajlar, Program Yardımı Ekranları ve Alt Kategorileri FabGIS Güncelleme, Analiz, Sorgu ve raporlama yapmada kullanıcılara büyük kolaylık sağlandı.

2-GIS v.2 (Coğrafi Bilgi Sistemi 2.versiyonu) Çalışmaları :


2009 yılında GIS V.2 hazırlanarak devreye alındı. Kullanıcı eğitim ve teknik destek çalışmalarına devam edildi.

Açıklama: I:\yedek\belgelerım\FAALİYET RAPORU\2009 Faaliyet Raporu\resimler\RESİM 11-Mülkiyet Haritası.JPG

GIS V.2 Yeni Kent Rehberimizde NVİ ile entegrasyonu da sağlandı. Bu ara yüze Sosyal Faaliyetler, Pazar ekranı, Vatandaş İstek Şikâyet bildirimleri gibi eklentiler yapıldı. Eminönü mevkisinin de imar planları raster hale dönüştürülüp, Fatih’in tamamının imar planı web ortamında yayınlandı.

Web ortamında yayımlanan harita ekranları genel olarak iki sınıf altında toplandı. Bunlardan ilki vatandaşların ulaştığı web sitemizden yayınlanan genel web haritası. Genel web haritamızda vatandaşın mülkiyet bilgisi gibi mahrem bilgileri yayınlanmadı. Adres, Önemli Yer, Parsel, Bina, Parsel Bilgileri sorgulanabilir, Ortofoto, Rehber Harita, İmar Planı GIS V.2’de görüntülenebilir hale getirildi.Diğeri kullanıcı adı ve şifre gerektiren gelişmiş kurum içinde kullandığımız web haritası. Kurum içinde kullandığımız bu web haritasında diğer bilgilerin yanı sıra Deprem Odaklı Çalışma Bilgileri, Jeoloji Katmanları, Sicil Bilgileri, Arşiv Evrakları ve Tapu Bilgileri de sorgulanabilir hale getirildi.

Web haritası modüler yapıda hazırlandı. Her farklı konudaki uygulamanın web ortamında farklı bir modülde kullanılmasına imkân sağlandı. Her modulün içerisindeki sorgu ekranları bilgi ekranları ve harita ekranları kullanıcıya bağlı olarak yetkilendirildi. Webgis yönetim paneli hazırlanarak, tüm bu işlemler webgis yönetim paneli ara yüzünden yapılabilir hale getirildi.

GIS’in en çok kullanılan desktop uygulaması olan FabGIS ve Arşiv programlarının geliştirilmesine devam edildi. Bu dönemde kullanıcı sayısı artan bu uygulamalarla ilgili destek ve eğitim çalışmalarına devam edildi.

Açıklama: I:\yedek\belgelerım\FAALİYET RAPORU\2009 Faaliyet Raporu\resimler\RESİM 8-FabGIS.JPG

2009 yılında yeni GIS teknolojileri araştırılarak gelecek nesil yazılımların oluşturulması için çalışmalar yapılmıştır. (ArcGIS Server, Microsoft Silverlight). Bu çalışmaların daha verimli yürütülebilmesi için bir test server kurulumu yapılmıştır ve çalışmalar bu server üzerinde test edilmektedir.

3-GIS v.3 (Coğrafi Bilgi Sistemi 3.versiyonu) Çalışmaları :


2010 yılında teknolojik gelişmelere paralel olarak GIS v.3 hazırlanarak, yayına alınmıştır. Kullanıcı eğitim ve teknik destek çalışmalarına devam edildi.

Vatandaşlarına bütün bu kolaylıkları sunmak isteyen Fatih Belediyesi, Coğrafi Bilgi Sistemi uygulamalarında dünyanın en büyük iki teknoloji firması olan Microsoft ve Esri’nin ürünlerini kullanmıştır.

GIS Uygulamalarımız %100 belediyemizin kendi mühendis ve yazılımcıları tarafından hazırlanmıştır.


Fatih Belediyesi GIS v.3’ün Getirdiği Yenilikler?

-Web tabanlı GIS sayfasında, ArcGIS Server ve Microsoft Silverlight teknolojileri kullanılarak tasarımsal zenginlik, görsellik ve hız bakımından performansı artırılmıştır.

-Harita katmanları hem statik hem de dinamik olarak gösterilebilmektedir.

-Kullanıcı sayısının artmasıyla sistemin performansındaki azalış endişesi ortadan kalkmıştır.

-Multimedia içerikler Silverlight teknolojisi ile harita görsellerine eklenebilir hale getirilerek video ve ses dosyaları son kullanıcı ile buluşturulmuştur.

-Sorgulanabilir harita katmanlarının sözel veriler ile entegrasyonu zengin medya içerik ile desteklenerek diğer web tabanlı uygulamalardan bu noktada farklılığı ortaya konulmuştur.

-Silverlight teknolojisi ile web sayfasında farklı animasyon özellikleri eklenebilir.

-Farklı seçim araçları ile harita üzerinde bölgesel, çizgisel, noktasal seçimler yapılabilir ve seçili bölgeye ait bilgilere erişilebilir.

- Harita üzerinde seçili bölgenin alan ve uzunluk ölçüleri rahatlıkla alınabilir.

-Web tabanlı GIS uygulamasında kullanıcı kendine özgü çizimlerini oluşturabilir ve bunu başkaları ile paylaşabilir.

- Uygulama üzerinde GML (Geography Markup Language) formatında kullanıcı çizimleri kaydedilebilir ve GML kaydedilmiş grafik katmanlar da hem kendi uygulamamızda hem de farklı GIS yazılımlarında görüntülenebilir.

-360 derece 3D sokak görüntüleri uygulama üzerinde çalışabilir.

İlçemizin 3 boyutlu ölçekli ve ölçeksiz video çekimi yapıldı. Bu çekimlerde Fatih caddelerinde 360 derece görüntüler alınarak, işlendi, Coğrafi Bilgi Sistemimize entegre edildi.

Açıklama: RESİM 9-3D Açıklama: RESİM 10-3D