TAKİP EDİNİZ

İÇERİK ARAMA

Ayvansaray Yenileme Alanı


Anemas Zindanları’nın çok yakınında bulunan Ayvansaray Mahallesi, Haliç kıyısındaki Kara Surları içinde yer almaktadır.

Proje Alanında toplam 4 ada, 69 parsel bulunmaktadır. Alanın büyüklüğü 19.440 m²’dir. Alanda bulunan yapılardan 4 adeti anıt eser, 15 adedi sivil mimarlık örneğidir.

Atik Mustafa Paşa Yenileme Alanı Yenileme Avan Projesi kapsamında yeni yapıların mimari ve kentsel tasarım konsepti ele alınmış ve mahalledeki özgün kültür varlıklarının özelliklerini vurgulamayı amaçlayan yenileme avan projesi 01/06/2010 tarihinde Yenileme Kurulu tarafından onaylanmıştır.

Ayvansaray Yenileme Alanı kapsamında yer alan 15 adet tescilli sivil mimarlık örneği yapının rölöve, restitüsyon ve restorasyon projeleri hazırlanarak onay için İstanbul Yenileme Alanları Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu’na sunulmuş ve tamamının Kurul onayı gerçekleşmiştir.

Tüm çalışmaların yanı sıra bölge halkına proje tanıtımları yapılarak bilgilendirme çalışmaları ve anlaşma-uzlaşma görüşmeleri devam etmektedir.