TAKİP EDİNİZ

İÇERİK ARAMA

Cerrahpaşa Mahallesi


Kuzeyi Hekimoğlu Ali Paşa Caddesi, doğusu Haseki Kadın, Yokuşçeşme, Davutpaşa İskelesi Sokakları, batısı Kuru Sebil, Sancaktar Tekkesi, Etyemez Tekkesi Sokakları güneyi demiryolu ve Marmara Denizi surları ile çevrili alandır.