TAKİP EDİNİZ

İÇERİK ARAMA

Budama İşlemleri


Ağaçların gelişimlerini kuvvetlendirip, sağlıklı kılmak, form vermek ve çiçeklenmenin miktar ve kalitesini yükseltmek için yapılır.

Ağaç ve çalıların budama mevsimi olmayıp türüne göre değişmektedir. Cadde ve sokaklarda, okullar, parklar, hastaneler vb. kamu alanlarında ağaç ve çalıların budaması bitkilerin tür ve çeşidine bağlı olarak yıl boyunca periyodik aralıklarla yapılmaktadır. Ağaçlarda kesim işlemi kuru ve tehlike arz eden, cadde ve refüj üzerinde bulunan, zarar görme ihtimali kuvvetli ve alt yapı şebekesine zarar veren ile şehir peyzajına uygun olmayan ağaçlar için yapılır.

Özel Mülkiyet Alanındaki Ağaçların Budama ve Kesimi : Vatandaşın verdiği dilekçe üzerine müdürlüğümüz teknik elemanları yerinde kontrol eder. Verilen izin doğrultusunda vatandaş kendisi budama veya kesim işlemini geçekleştirir.

 

 

***Ağaç Nakli : Vatandaşın verdiği dilekçe üzerine, müdürlüğümüz teknik elemanlarınca yerinde yapılan tetkik sonucu ağacın boyu, yaşı ve türüne göre ilgisine nakil izni verilir. Ağacın el ile nakli mümkün değilse, ağaç nakli araç ile yapılır.

***Anıt Ağaçlar : İnsanların daha çok manevi bağlılıkları ile korumaya aldıkları her ağaç Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 28.06.1988 tarih ve 25. Kararı ile korunması gerekli tabiat varlıklarından Anıt Ağaçların tanımı ve korunması başlığı altında 2863 sayılı yasanın 6. maddesi uyarınca tescil edilmesine karar verilmiştir. İlçemizin tarihi dolayısı ile mevcut sınırları dahilindeki camii, medrese ve türbelerde bir çok Anıt Ağaçlar bulunmaktadır. Bakımı ve budaması İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi’nden izin alınarak, heyetin vereceği raporla birlikte İstanbul Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü’ne başvurulması gerekmektedir. Bölgemizde yoğun şekilde bulunan ve ekiplerimizin kontrolünde Orman Genel Müdürlüğü ve Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunca kesilmesi uygun görülen ve peyzaj değeri olmayan ağaçlar; kokar ağaç (Ailanthus altissima), incir ağacı (Ficus carica) ve dut ağacı (Morus ssp.) başlıca ağaç türleridir. Bu gibi ağaçlar yabani olarak türediğinden tarihi duvarlarda dağınık bir şekilde gelişim göstermekte başta emniyet açısından olmak üzere, estetik ve tarihi değer kaybı gibi çeşitli olumsuzluklara olanak sağlamaktadır. Bu nedenle bölgemizdeki bu ağaç türleri imkanlar dahilinde gerekli budama ve dip kesim işlemleri ile temizlenmekte ve kesimin ardından ilaçlanarak geçici çözümler getirilmesi amaçlanmaktadır.