-A A+

Fatih'te Tarihi Karar

Tarihi Yarımada’da Suriçi bölgesini kapsayan ve 10 bin binayı etkileyen, binaların hak sahipleri tarafından yıkılıp, herhangi bir hak kaybı olmadan yeniden yapılmasını sağlayacak olan plan notu Fatih Belediyesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Koruma Kurulu’nun oy birliğiyle kabul edildi.

9 Ekim 2020
Fatih te Tarihi Karar

Evlerini yenilemek isteyen vatandaşlarımızın evlerini yenilemelerine fırsat tanıyan ve onların mevcut haklarını kendilerine iade eden, Fatih için büyük bir önem taşıyan bu karar, ilçedeki yaklaşık 10 bin binayı kapsıyor.
FATİH İÇİN YILLARDIR BEKLENEN BİR KARARDI
Konuyla ilgili bir açıklama yapan Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan; “Fatih’te yıllardır beklenen bu kararın üzerine biz yaklaşık 1 yıldır çalışıyorduk. Bu karar hem Fatih Belediye Meclisi, hem İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi hem de Koruma Kurulu’ndan oy birliğiyle geçmiş bir karardır. Kimsenin itirazı olmadı çünkü bu karar Fatih’te yaşamak isteyen insanların bu yaşam haklarını koruyacak, onların evlerini yenilemesine fırsat tanıyacak bir plan notu. Eminönü bölgemiz ile anıt eserler ve tescilli yapılar bu plan notunun dışındadır” dedi.
EVİNİ YENİLEMEK İSTEYENLERİN ÖNÜNDEKİ ENGELİ KALDIRDIK
Fatih’teki binaların çok eski yapılar olduğunu söyleyen Başkan M. Ergün Turan: “Bu da olası bir İstanbul depremi için büyük bir sorun ve tehlike teşkil ediyor. Evlerini yenilemek isteyenlerin önünde büyük bir engel vardı. 10 dairelik bir apartmanda oturan vatandaşlarımız binalarını yenilemek istediklerinde mevcut haklarından feragat etmek zorunda kalıyorlardı. Biz bu engeli kaldırdık, artık vatandaşlarımız yasalara uygun olarak yapılmış binalarını hak kaybına uğramadan yenileyebilecekler” dedi.
FATİH GERÇEK İSTANBUL’DUR
Fatih’in gerçek İstanbul olduğunu vurgulayan Başkan Turan, “İstanbul hanımefendisi, beyefendisi, lehçesi, lisanı her şeyin neşret ettiği yer burasıdır. Ancak şehir eskidikçe ve yenilenmedikçe insanlar merkezin dışına çıkmak istiyorlar. Bu plan notuyla beraber inanıyoruz ki sadece yaşamakta olan vatandaşlarımız değil, Fatih’ten gitmek zorunda kalan Fatihli vatandaşlarımız da Fatih’e geri dönecektir” dedi.
işte yeni plan notuyla ilgili detaylar:
I42 PLAN NOTU
“Çevre, can ve mal emniyetinin sağlanabilmesi ve yapıların depreme dayanıklı hale getirilebilmesi amacıyla;
Meri koruma amaçlı uygulama imar planında; Dünya Mirası Alanları, Kara Surları Koruma Alanı, 1. ve 2. derece koruma bölgeleri ile 5366 sayılı yasa kapsamında Bakanlar Kurulu kararı ile yenileme alanı olarak ilan edilen alanlarda, Eminönü bölgesinde(Molla Fenari, Hoca Gıyasettin, Demirtaş, Mercan, Mimar Hayrettin, Yavuz Sinan, Süleymaniye, Sarıdemir, Tahtakale, Hocapaşa, Balabanağa, Rüstempaşa, Saraç İshak, Mimar Kemalettin, Küçük Ayasofya, Molla Hüsrev, Kalenderhane, Kemalpaşa, Beyazıt, Alemdar, Emin Sinan, Muhsine Hatun, Şehsuvar Bey, Kâtip Kasım, Sultanahmet, Binbirdirek, Mesihpaşa, Taya Hatun, Sururi, Hacı Kadın, Hobyar, Cankurtaran, Nişanca Mahalleleri) ve tamamı yol ve/veya donatı alanlarında kalan yapılar hariç olmak üzere;
Yapı ruhsatı ve/veya yapı kullanma izin belgesi almış yapılar: meri koruma amaçlı uygulama imar planında belirlenen; donatı/yol alanlarına terkini yapmak ve meri plandaki irtifa değerini 2 kattan fazla aşmamak kaydıyla yapı ruhsatı ve/veya yapı kullanma izin belgesine esas şekilde (3194 sayılı kanunun Geçici 16.maddesi kapsamında yapı kayıt belgesine konu edilen alanlar dahil edilmemek ve müktesep hak teşkil etmemek üzere) yıkılarak yeniden yapılabilir.
Yıkılıp yapılacak yapılarda meri plan veya belgesinden gelen yapılaşma hakları arttırılmamak kaydıyla düzenleme yapılacaktır. Bu kapsamda yıkılıp yeniden yapılacak yapılarda, belgesindeki kullanım amacına veya planda belirtilen fonksiyona aykırı olmayacak şekilde uygulama yapılır. Yola ve/veya donatı alanına terki olan parsellerde; yapı, parsel içerisinde ötelenebilir. Bağımsız bölümlerin otopark ihtiyacının karşılanması amacıyla, üniversite veya konu uzmanı kurum ve kuruluş tarafından arkeojeofizik yöntemler ile (jeoradar, jeomanyetik, jeoelektrik vb.) yapılacak araştırma sonucunda arkeolojik kalıntı ve buluntuya rastlanmaması halinde ilave bodrum kat yapılabilir.
Bu madde kapsamında lejantta ‘Korunması Gerekli Tescilli Arkeolojik Tarih Sanat Değeri Olan Anıt Eser Yapılar’ taraması bulunana yapılara (çeşmeler hariç) cephe veren ve meri’i imar planındaki irtifa değerlerini aşan yapılarda Kurul kararına göre uygulama yapılır.

Fatih Belediyesi'ni Ara https://tk.emsal.com.tr/fatihb/ https://tk.emsal.com.tr/fatihb/
Başkan Instagram Başkan X Başkan Facebook Başkan YouTube Başkan Telegram Başkan WebBaşkan Web
Şimdi konuşabilirsiniz Sizi dinliyorum... Anlaşılmadı. Tekrar Deneyin

Warning

Reading cannot be initiated since there is no Turkish language support. You can add Turkish language support to your device from the settings section.