Menu

-A A+

Kültürel Miras Koruma Müdürlüğü

Müdür: Sümeyye Meryem ARSLAN

E-Mail: sumeyyemeryemarslan@fatih.bel.tr

Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunup Yaşatılmasına Yönelik Faaliyetler

Anıt eser niteliğindeki yapıların, Fatih Belediyesi mülkiyetinde yer alan tarihi çeşmeler ve sivil mimarlık örneği yapılara yönelik rölöve, restitüsyon ve restorasyon projeleri hazırlanarak, basit bakım ve onarımları yapılmaktadır.

Anıt Eser Niteliğindeki Yapılara Ait Çalışmalar

Anıt Eser Niteliğindeki Yapılar' tespit edilerek, rölöve, restitüsyon ve restorasyon projeleri hazırlanarak Koruma Kurulu'na sunulmakta, gerekli takipler ve revize çalışmaları yapılmaktadır.  Fatih'te çalışma yapılan anıt eserlerden bazıları. 

 

Şeker Han
 
Tuti Abdullatif Medresesi
 
Hacı Ferhat Sıbyan Mektebi
 
Arasta Hamamı
 
Cağaloğlu Lisesi Müştemilat Yapısı
 
Uncu Hafız Halil Medresesi
 
Topkapı Sur Duvarlarındaki T61-T62 Burçları Arası
 
Dimitrie Cantemir Evi ve Saray Kalıntıları
   
Bukoleon Sarayı
 
 
Aspar Sarnıcı
 
Makios Sarnıcı
 
 Arkeopark Projesi
 
Silahtar Mektebi
 
Caferağa Mektebi
 
Şah Tekkesi
 
 
Aetius Sarnıcı
 
Aya Konstantin Rum Ortodoks Kilisesi
 
 
Yeniçeşme Medresesi
 

 

KUDEB Şefliği

Koruma Uygulama ve Denetim Bürosu (KUDEB), bina ve bağımsız bölümlerin yerinde incelemelerini yapmakta, basit bakım ve onarım izin belgeleri ile iskân görüş raporu düzenlemekte, kurumların ve vatandaşların bilgi taleplerine yazılı ve sözlü olarak cevap vermektedir.

Zeyrek Akademi

 

 

 

...Yapım Aşamasında...

Geleneksel Ahşap Yapı Atölyesi

Geleneksel Ahşap Yapı Atölyesi'nde; kültürel mirasımızın ahşap unsuruyla ilgili her türlü bakım ve onarımlar yapılmaktadır. 10 binin üzerinde tescilli kültür varlığı ile İstanbul’un tescilli eserlerinin üçte birine sahip nadir ilçelerden biri olan Fatih'teki eşsiz hazineye sahip çıkmak ve gelecek nesillere aktarabilmek için hizmet veren “Geleneksel Ahşap Yapı Atölyesi”, her türlü ahşap  unsurla ilgili bakım ve onarımları profesyonel ekipler tarafından gerçekleştirmektedir.