Menu

{HeaderFastAccess}

-A A+

Sağlık İşleri Müdürlüğü

Müdür: Ayşegül COŞKUN
E-Mail: saglikisleri@fatih.bel.tr

Müdürlüğün Hizmetleri

 

Cenaze-Nüfus İşleri

İlçemiz dahilinde yeni vefat edenlerin defin işlemi için mahallinde muayenesi yapılmakta, muayene sonrası ölümü doğal kabul edilenlere "Ölüm Belgesi" hazırlanmakta, şüpheli ölüm vak'aları için ise Adli Tıp Kurumu'na bildirim formu düzenlenmektedir. T.C. vatandaşı olmayan müteveffaların ölüm belgeleri yasal süre içerisinde İlçe Nüfus Müdürlüğü'ne gönderilmektedir. 

Halk Sağlığı ve Danışmanlık Hizmetleri

Çeşitli sağlık ve diğer sivil toplum kuruluşları işbirliği ile yapılan koruyucu hekimliğe ve toplum sağlığına yönelik tarama, eğitim, bilgilendirme, proje esaslı hizmet verilmektedir. Bu anlamda Ekim 2015 tarihinden itibaren Sağlık İşleri Müdürlüğü sağlık personeli tarafından ‘’anne ve yeni doğan bebek’’ ziyaretleri gerçekleştirilmekte, anneye kendisi ve bebeği hakkında aydınlatıcı bilgiler verilmektedir.

 
Anne ve Yeni Doğan Bebek Ziyareti

Hasta Nakil Ambulans Hizmeti 

İlçemizde ikamet edenlerin talep edilen hizmet için önceden randevu oluşturmaları gerekmektedir. Talep eden vatandaşlarla mesai saatleri içerisinde ön görüşme yapılarak hizmet hakkında bilgi verilmektedir. Görüşme esnasında hastanın durumu, hizmet talep ettiği tarih ve saat, hastanın nakledileceği yer bilgileri alınmakta ve hasta nakil ambulansıyla taşınmasının uygun olup olmadığı değerlendirilmektedir. Uygun bulunması durumunda randevu oluşturulmakta ve Fatih'te ikamet eden vatandaşların hasta nakil ambulans talebi karşılanmaktadır. 

Diyaliz Hasta Servis Hizmeti 

İlçemizde ikamet eden vatandaşların  Pazartesi-Çarşamba-Cuma günleri Şişli Etfal Hastanesi Nişantaşı Ek Hizmet Binası, Cerrahpaşa Hastanesi ve İstanbul Eğitim - Araştırma Samatya Hastanesi diyaliz birimlerine, Salı-Perşembe-Cumartesi günleri ise Türk Böbrek Vakfı Hastanesi ve İstanbul Eğitim – Araştırma Samatya Hastanesi diyaliz birimlerine ulaşımları sağlanmakta olup, tedavileri sonrasında evlerine nakilleri yapılmaktadır. Muhtarlıktan alınmış fakirlik belgesi ve dilekçe ile başvuran, değerlendirme sonucu durumu uygun bulunan vatandaşlar, bu hizmetten yararlandırılmaktadır.

Hasta Kabul, Muayene ve Tedavi İşlemleri

Memur ve bakmakla yükümlü oldukları yakınları ile işçi sağlığı ve güvenliği kapsamında kadrolu işçilere birinci basamak resmi kurum standardında sağlık hizmeti sunulmaktadır. Poliklinik hizmetleri kapsamında kişilere muayene, reçete yazımı, tansiyon takibi, enjeksiyon, pansuman, vs. hizmetler verilmektedir. İleri tetkik gerektirenler ise bir üst sağlık kuruluşuna yönlendirilmektedir.

İlaçlama Çalışmaları

Çevre sağlığını koruma amacıyla gerçekleştirilen ilaçlama çalışmaları vektör mücadelesi ve dezenfeksiyon hizmetleri olarak iki ayrı alanda faaliyetlerini sürdürmektedir.

Vektör Mücadelesi ve Dezenfeksiyon Çalışmaları Kapsamında;

Larva Mücadelesi (İlçemizde 12 ay boyunca kesintisiz olarak tüm durgun su içeren alanlar -kuyu, sarnıç, havuz, fosseptik, bodrumlarda tahliye edilmeyen sucul alanlar, vs.- ilaçlanmaktadır)

Kapalı Alan Çalışmaları (İlçemizde bulunan kamu kurumları-okullar, resmi daireler, vs.-, fakirlik belgesi olan konutlar, cenaze evleri, çöp evler, ibadethaneler ilaçlanmaktadır)

Açık Alan Çalışmaları (Kurban kesimi yapılan alanlarda, yaz aylarında boş arsa, sokak ve caddelerde karasinek ve sivrisineklere karşı soğuk sisleme cihazlarıyla uçkun mücadelesi gerçekleştirilmektedir)

Rögar ve Konteyner İlaçlamaları (İlçemizdeki tüm rögar ve konteynerler periyodik olarak ilaçlanmaktadır) yapılmaktadır. 

Veteriner İşleri Birimi

İlçemiz dâhilinde aşısız, sağlıksız, kimliksiz ve sahipsiz bir halde başıboş dolaşan hayvanlardan kaynaklanan şikâyetlerin giderilmesine yönelik toplanan hayvanların barınağa nakil ile iyileştirme (kısırlaştırma, küpeleme, aşılama, sahiplendirme, alındıkları yere bırakılma vs.) çalışmaları yapılmaktadır. Bu çalışmalar ile hayvan sağlığı ve refahı yanında zoonoz hastalıklarla mücadele esas alınmaktadır.

   
Sokak Hayvanlarının Rehabilitasyon Merkezine Nakli Barınak Ziyaretleri

 

Yedikule Rehabilitasyon Merkezi Hizmetleri

5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu, Hayvanların Korunmasına Dair Uygulama Yönetmeliği kapsamında faaliyetini sürdüren Yedikule Rehabilitasyon Merkezi aynı zamanda tedaviye muhtaç hayvanların nakilleri, tedavileri, aşılanmaları, kısırlaştırılmaları, küpelenmeleri ve barınmaları dışında, ısırık vak'alarında müşahede yeri olarak da hizmet vermektedir. Merkezde sokak hayvanlarına dikkat çekmek amacıyla çeşitli etkinlik, kermes ve programlar düzenlenmektedir.