-A A+

İstanbul İli, Fatih İlçesi, Nişanca ve Sultanahmet Bölgeleri Yenileme Alanı, 724 Adaya Ait Askı İlanı

5.7.2024
İstanbul İli, Fatih İlçesi, Nişanca ve Sultanahmet Bölgeleri Yenileme Alanı, 724 Adaya Ait Askı İlanı

İstanbul İli, Fatih İlçesi, Nişanca Ve Sultanahmet Bölgeleri Yenileme Alanı, 724 Ada Yenileme Avan Projesine İlişkin KUİP-34620723 Plan İşlem Numaralı 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği 21.02.2024 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanınca onanmıştır.

Plan değişikliğine ilişkin pafta 05.07.2024 tarihinde bir ay süre ile Fatih Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğü koridorlarında askıya asılmıştır. İtirazlar Fatih Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğüne yapılabilecektir.

Askı İlanı İçin Tıklayınız

https://www.fatih.bel.tr/tr/main/pages/fabim/65 https://www.fatih.bel.tr/tr/main/pages/fabim/65
Başkan Instagram Başkan X Başkan Facebook Başkan YouTube Başkan Telegram Başkan WebBaşkan Web

Warning

Reading cannot be initiated since there is no Turkish language support. You can add Turkish language support to your device from the settings section.

Şimdi konuşabilirsiniz Sizi dinliyorum... Anlaşılmadı. Tekrar Deneyin