Sol Menüler

T.C. Fatih Belediyesi

-A A+

Belediyeye Ait Tüm Borçlarınız Yapılandırılıyor

Belediyemize ait 31 Ağustos 2020 tarihine kadar ödenmemiş olan tüm borçlarınız yapılandırılıyor. 31 Aralık 2020 tarihine kadar başvurmanız halinde geçmiş dönemlere ait emlak, çevre temizlik, eğlence, ilan ve reklam vergileri ile işgaliye harçlarınızı peşin veya taksitle ödeyebilirsiniz.

• Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin 7256 Sayılı Kanun 11.11.2020 tarih 31307 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak, yürürlüğe girmiştir.

• Belediyemize 31.08.2020 tarihine kadar ödenmesi gereken tüm borçlarınızı Emlak Vergisi, Çevre Temizlik Vergisi, İlan ve Reklam Vergisi, Eğlence Vergisi, İşgaliye Harçları, her türlü ücret ve harçlar ile Ecrimisil, Kira, (Para Cezaları ve 2020 yılı Emlak Vergisi ve Çevre Temizlik Vergisi 2. taksiti hariç olmak üzere) 31.12.2020 tarihine kadar Mali Hizmetler Müdürlüğü’ne müracaat ederek veya belediyemizin online işlemler linkinden (https://ebelediye.fatih.bel.tr/OnlineIslemler/api2/vergibarisi/odemesecenekleri.htm) yapılandırarak, peşin veya taksitler halinde ödeyebilirsiniz. Ödemelerinizi 6, 9, 12, 18 taksitte gerçekleştirebilirsiniz. Peşin veya ilk taksit ödemenizi 31.01.2021 tarihine kadar yapabilirsiniz.

7256 SAYILI KANUN İLE GETİRİLEN İMKÂNLAR

• 31.08.2020 tarihine kadar ödenmesi gereken tüm vergilerinizi (idari para cezaları ve diğer para cezaları hariç) yapılandırıp, peşin veya taksitle (taksitler 2’şer ay aralıklarla) ödeyebilirsiniz.

• Belediyemize bildirimde bulunmadığınız Emlak Vergisi, Çevre Temizlik Vergisi ve İlan Reklam Vergisi için bildirimde bulunup, ödemelerinizi peşin veya taksitle yapabilirsiniz.

• Vergi Ziyaı cezalarının tamamı alınmayacaktır.

• Gecikme faizleri, gecikme zamları alınmayacaktır.

• Gecikme zammı yerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak oran ilave edilecektir.

• Peşin ödeme yapılması halinde, gecikme zammı yerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak oranın % 90’ı alınmayacaktır.

BAŞVURU VE ÖDEME

• Başvuruların en geç 31.12.2020 tarihine kadar Mali Hizmetler Müdürlüğü’ne veya belediyemizin online işlemler linkinde bulunan “Vergi Barışı” (https://ebelediye.fatih.bel.tr/OnlineIslemler/api2/vergibarisi/odemesecenekleri.htm) bölümünden yapılması gerekmektedir.

• Peşin ödemeler 31.01.2021 tarihine kadar yapılacaktır.

• Taksitli olarak yapılandırılan borçların ilk taksit ödemeleri de, 31.01.2021 tarihine kadar, kalan borçlar ikişer aylık dönemler halinde ödenecektir.

TAKSİTLERİN SÜRESİNDE ÖDENMEMESİ

• Yapılandırmanın devam edebilmesi için, ilk 2 taksitin eksiksiz ve süresinde ödenmesi şarttır. Ayrıca taksitlerden bir takvim yılında en fazla 2 tanesinin süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi halinde yapılandırma bozulmayacaktır.

• Ancak yapılandırma işleminin bozulmaması için, geçmiş dönemlerden ödenmeyen taksitlerin, taksit süresinin bittiği ayı takip eden ayın sonuna kadar ödenmesi zorunludur.

Verginizi Yapılandırmak İçin Tıklayınız

https://www.fatih.bel.tr/tr/main/pages/fabim/65 https://www.fatih.bel.tr/tr/main/pages/fabim/65
Başkan Instagram Başkan X Başkan Facebook Başkan YouTube Başkan Telegram Başkan WebBaşkan Web

Warning

Reading cannot be initiated since there is no Turkish language support. You can add Turkish language support to your device from the settings section.

Şimdi konuşabilirsiniz Sizi dinliyorum... Anlaşılmadı. Tekrar Deneyin