Menu

{HeaderFastAccess}

-A A+

Teftiş Kurulu Müdürlüğü

Müdür: Nalan ERKAN
E-Mail: teftiskurulu@fatih.bel.tr

 

Müdürlüğün Hizmetleri

Teftiş Kurulu Müdürlüğü, Başkan'ın soruşturma emri sonrası Kurul Müdürü’nün görevlendirme teklifinin onayı üzerine Başkan adına; Fatih Belediye Başkanlığı’nın yönetimi ve denetimi altındaki kişi ve birimlerin her türlü faaliyet, iş ve işlemleri ve etkinlikleriyle ilgili olarak teftiş, denetim, inceleme ve soruşturma işlerini yürütmektedir. 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun hükümlerine göre soruşturma izni vermeye yetkili merci tarafından yapılan görevlendirmelere istinaden inceleme ve ön inceleme yapmaktadır.