-A A+

Beykoz Belediye Başkanlığı - Çevre Düzeni Planı Plan Hükmü Değişikliği Hakkında

12.5.2023
Beykoz Belediye Başkanlığı -  Çevre Düzeni Planı Plan Hükmü Değişikliği Hakkında

Beykoz Belediye Başkanlığı - Çevre Düzeni Planı Plan Hükmü Değişikliği Hakkında

Sayı : E-91331027-305.02-6257966
Konu : 1/100.000 ölçekli ÇDP Hükmü Teklifi hk.DAĞITIM YERLERİNE

İlgi : Beykoz Belediye Başkanlığı'nın 15.08.2022 tarihli ve E-38572037-622.03-1073/12024 sayılı
yazısı.


İlgi yazı ile; Beykoz Belediye Başkanlığınca talep edilen Bakanlığımızca (TVKGM) hazırlanan İstanbul İli 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Plan Hükmü Değişikliği Bakanlık Makamının 17.03.2023 tarihli ve 5991588 sayılı Olurları ile 1 Numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 102 ve 109 maddeleri uyarınca onaylanmıştır.

Onaylı 2023/44 arşiv nolu ve ÇDP-341011894 Plan İşlem Numaralı İstanbul İli 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Plan Hükmü Değişikliği ve Açıklama Raporu yazımız ekinde gönderilmekte olup, söz konusu planların Valiliğinize intikal ettiği tarihten itibaren Valiliğinizce (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) tespit edilen ilan yerlerinde ve internet sayfanızda 1 ay süreyle eş zamanlı olarak ilan edilmesi, askı işlemlerinin yapılması, konuya ilişkin Belediye Başkanlıkları ve ilgili Kurum ve Kuruluşlara bilgi verilmesi, askı tutanakları ve varsa plana yapılan itiraz başvurularının Bakanlığımıza (Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü) gönderilmesi hususunda ilan olunur.

https://www.fatih.bel.tr/tr/main/pages/fabim/65 https://www.fatih.bel.tr/tr/main/pages/fabim/65
Başkan Instagram Başkan X Başkan Facebook Başkan YouTube Başkan Telegram Başkan WebBaşkan Web

Warning

Reading cannot be initiated since there is no Turkish language support. You can add Turkish language support to your device from the settings section.

Şimdi konuşabilirsiniz Sizi dinliyorum... Anlaşılmadı. Tekrar Deneyin