-A A+

Fatih Belediye Başkanlığı Görevde Yükselme Ve Unvan Değişikliği Sözlü Sınav Sonuçları Açıklandı

30.11.2023
Fatih Belediye Başkanlığı Görevde Yükselme Ve Unvan Değişikliği Sözlü Sınav Sonuçları Açıklandı

Belediye ve Bağlı Kuruluşlar ile Mahalli İdare Birlikleri Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelik ve Belediye Zabıta Yönetmeliği çerçevesinde yerel yönetimler personelinin görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavı Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından 08/10/2023 tarihinde yapılmıştır.

Kurumumuz personelinin yazılı sınav sonuçlarının değerlendirilmesi neticesinde sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylar için Mahalli İdareler Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmeliğin 13. Maddesi uyarınca sözlü sınav, 30.11.2023 tarihinde gerçekleştirilmiştir. İlgili yönetmeliğin 13/6 maddesi uyarınca sözlü sınavda yüz üzerinden en az yetmiş puan almış olmak kaydıyla en yüksek puandan aşağı doğru puanlar sıralanmak suretiyle sınav sonuçlandırılmıştır. Buna göre adayların sözlü sınav puan ve başarı durumu belirlenmiş olup buna ilişkin liste ekte yer almaktadır.

Adaylar sözlü sınava yönelik olarak varsa itirazlarını, sınav sonuçlarının ilan tarihinden itibaren 5 (beş) iş günü içerisinde belediyemiz İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne yazılı olarak yapabilecektir. Olası itirazların değerlendirilmesinin sonucunda ilgili yönetmeliğin 16. maddesi uyarınca yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalaması esas alınmak suretiyle kesin sonuçlar belediyemiz internet sitesinde ayrıca ilan edilecektir.

Ünvan Değişikliği Sözlü Sınav Sonuç Listesi İçin Tıklayınız

https://www.fatih.bel.tr/tr/main/pages/fabim/65 https://www.fatih.bel.tr/tr/main/pages/fabim/65
Başkan Instagram Başkan X Başkan Facebook Başkan YouTube Başkan Telegram Başkan WebBaşkan Web

Warning

Reading cannot be initiated since there is no Turkish language support. You can add Turkish language support to your device from the settings section.

Şimdi konuşabilirsiniz Sizi dinliyorum... Anlaşılmadı. Tekrar Deneyin