-A A+

Fatih Belediye Başkanlığı Memur (Sanat Tarihçisi / Arkeolog) Alımı Mülakat Sonucu

8.1.2024
Fatih Belediye Başkanlığı Memur (Sanat Tarihçisi / Arkeolog) Alımı Mülakat Sonucu

Fatih Belediye Başkanlığı Memur (Sanat Tarihçisi / Arkeolog) Alımı Mülakat Sonucu


Asil ve Yedek Listesi İçin Tıklayınız


Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre 11.12.2023 – 15.12.2023 tarihleri arasında ön başvuruları alınarak yapılan değerlendirme neticesinde mülakatta başarılı olanlar ile sınavı yedek olarak kazanan adaylar açıklanmıştır. Yapılan değerlendirmelerde başarılı olarak asıl olan adaylardan istenilen atamaya esas teşkil edecek belgeler aşağıdaki gibidir.

İstenilen Belgeler:

  • Atama Talep Dilekçesi (İndirmek İçin Tıklayınız)
  • Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
  • İkametgah Belgesi (E-Devlet sisteminden alınabilir)
  • Diploma aslı veya kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi (E-Devlet sisteminden alınabilir)
  • Adli Sicil Kaydı (E-Devlet sisteminden alınabilir)
  • Erkek adaylar için askerlik durum belgesi (E-Devlet sisteminden alınabilir)
  • Tam teşekküllü (Devlet veya Sağlık Bakanlığı’nın ruhsatlandırdığı özel) hastanelerden alınacak sağlık kurulu raporu
  • Kan Grubu Kartı Fotokopisi (1 adet)
  • Son 6 Ay İçerisinde Çekilmiş Biyometrik Fotoğraf (2 adet)

Belge Teslimi:

Adayların, atamaya esas teşkil edecek belgelerini açık adreslerini gösteren dilekçelerine eklemek suretiyle 11.01.2024 – 17.01.2024 tarihleri arasında (sadece iş günlerinde) Adnan Menderes Bulvarı Vatan Caddesi No:54 Fatih İstanbul adresinde bulunan Fatih Belediye Başkanlığı İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne (2. Kat, B Blok) elden teslim etmeleri gerekmektedir. Askerlik hizmetini ifa edenler hariç olmak üzere posta yoluyla yapılacak müracaatlar kabul edilmeyecektir.

Değerlendirme:

Asıl adaylar süresi içinde başvurmaz veya görevlerine başlamalarına engel bir durum tespit edilirse, bu adayların yerine yedek adaylar çağırılacaktır. Asıl ve yedek adaylara ayrıca yazılı olarak tebligat yapılacaktır.

Adayların gerçeğe aykırı veya eksik beyanda bulunduğunun sonradan tespit edilmesi halinde, ataması yapılsa dahi bütün işlemleri iptal edilecektir. Aday bu konuda hiçbir hak iddia etmeyeceğini kabul ve taahhüt eder. Ayrıca ilgililer hakkında Türk Ceza Kanunu’nun hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.

İş bu duyuru ilgililere ilanen tebliğ olunur. 08.01.2024

https://www.fatih.bel.tr/tr/main/pages/fabim/65 https://www.fatih.bel.tr/tr/main/pages/fabim/65
Başkan Instagram Başkan X Başkan Facebook Başkan YouTube Başkan Telegram Başkan WebBaşkan Web

Warning

Reading cannot be initiated since there is no Turkish language support. You can add Turkish language support to your device from the settings section.

Şimdi konuşabilirsiniz Sizi dinliyorum... Anlaşılmadı. Tekrar Deneyin