-A A+

Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı

8.2.2024
Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün 31.01.2024 tarihli ve 2024-10687 sayılı yazısı ile 2024 yılı Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği suretiyle atama yapılacak kadrolar ilan edilmiş olup, 02.07.2020 tarihli ve 31173 sayılı “Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelik”in ilgili madde hükümleri doğrultusunda başvurular incelenmiştir.

Belirtilen yönetmelik kapsamında aranan genel ve özel şartları taşıyarak 2024 yılı Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği Sınavına katılmaya hak kazananlara ilişkin liste aşağıda yayımlanmıştır. Bu ilan tebliğ niteliğinde olup adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

İlanen duyurulur.

Liste İçin Tıklayınız

https://www.fatih.bel.tr/tr/main/pages/fabim/65 https://www.fatih.bel.tr/tr/main/pages/fabim/65
Başkan Instagram Başkan X Başkan Facebook Başkan YouTube Başkan Telegram Başkan WebBaşkan Web

Warning

Reading cannot be initiated since there is no Turkish language support. You can add Turkish language support to your device from the settings section.

Şimdi konuşabilirsiniz Sizi dinliyorum... Anlaşılmadı. Tekrar Deneyin