-A A+

Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği

15.2.2023
Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün 27.01.2023 tarihli ve 2023-7406 sayılı yazısı ile 2023 yılı Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği suretiyle atama yapılacak kadrolar ilan edilmiş olup, 02.07.2020 tarihli ve 31173 sayılı “Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelik”in ilgili madde hükümleri doğrultusunda başvurular incelenmiştir.

Belirtilen yönetmelik kapsamında aranan genel ve özel şartları taşıyarak 2023 yılı Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavına katılmaya hak kazananlara ilişkin liste aşağıda yayımlanmıştır. Bu ilan tebliğ niteliğinde olup adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

İlanen duyurulur.

Liste İçin Tıklayınız

Fatih Belediyesi'ni Arahttps://tk.emsal.com.tr/fatihb/ SMS ve E-bülten AboneliğiSMS ve E-bülten Aboneliği
Başkan Instagram Başkan Twitter Başkan Facebook Başkan YouTube Başkan Telegram Başkan WebBaşkan Web
Şimdi konuşabilirsiniz Sizi dinliyorum... Anlaşılmadı. Tekrar Deneyin