-A A+

2010 YILI ARALIK AYI MECLİS GÜNDEMLERİ

T.C.
FATİH BELEDİYESİ MECLİSİ
T.C. Fatih Belediyesi

6. SEÇİM DÖNEMİ, 1. TOPLANTI YILI ARALIK AYI TOPLANTISI


TOPLANTININ TARİHİ VE GÜNÜ: 06.12.2010 PAZARTESİ
TOPLANTININ BAŞLAMA SAATİ: 16:00
BİRLEŞİM: 1
OTURUM: 1

MECLİS GÜNDEMİ

  1. “Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına dair yönetmeliğin 11.maddesi” çerçevesinde 10 adet dolu memur kadrosunda mükteseplerine uygun derece değişikliği yapılabilmesi ile ilgili İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün teklifi
  2. Fatih eski Keçihatun yeni Haseki Sultan mah 218 pafta 820 ada 17 parsel üzerinde bulunan 3. kat 9-10- 4.kat 11-12 numaralı büroların 25 yıl süre ile Hayat Sağlık ve Sosyal Hizmetler Vakfı adına tahsis edilmesi için Belediye Başkanına yetki verilmesi ile ilgili Emlak İstimlak Müdürlüğünün teklifi.
  3. Ödenek Aktarması ile ilgili Mali Hizmetler Müdürlüğünün teklifi.
Akşemsettin Mah. Adnan Menderes Bulvarı Vatan Cad. N0: 54 Fatih / İST.
Telefon : 0212 4531453 – Yazı İşleri Müd. Dahili :1638 - 39 Fax : 0212 4531473
Email : barisyavuz@fatih.bel.tr - Web :www.fatih.bel.tr
https://www.fatih.bel.tr/tr/main/pages/fabim/65 https://www.fatih.bel.tr/tr/main/pages/fabim/65
Başkan Instagram Başkan X Başkan Facebook Başkan YouTube Başkan Telegram Başkan WebBaşkan Web

Warning

Reading cannot be initiated since there is no Turkish language support. You can add Turkish language support to your device from the settings section.

Şimdi konuşabilirsiniz Sizi dinliyorum... Anlaşılmadı. Tekrar Deneyin