-A A+

2010 YILI NİSAN AYI MECLİS GÜNDEMLERİ

T.C.
FATİH BELEDİYESİ MECLİSİ
T.C. Fatih Belediyesi

6. SEÇİM DÖNEMİ, 1. TOPLANTI YILI NİSAN AYI TOPLANTISI


TOPLANTININ TARİHİ VE GÜNÜ: 05 NİSAN 2010 PAZARTESİ
TOPLANTININ BAŞLAMA SAATİ: 16:00
BİRLEŞİM: 1
OTURUM: 1

MECLİS GÜNDEMİ

1-Fatih Belediye Başkanlığımızın 01.01.2009 – 31.12.2009 tarihleri arasında ihtiva eden Faaliyet Raporunun görüşülmesi ile ilgili Strateji Geliştirme Müdürlüğünün teklifi

2-Eminönü Belediye Başkanlığımızın 01.01.2009 – 29.03.2009 tarihleri arasında ihtiva eden Faaliyet Raporunun görüşülmesi ile ilgili Strateji Geliştirme Müdürlüğünün teklifi

3-İhtisas Komisyonlarına Üye Seçimi ile ilgili Yazı İşleri Müdürlüğünün teklifi.

4 -Daimi Encümen Üyeliği Seçimi ile ilgili Yazı İşleri Müdürlüğünün teklifi.

5- Yardım Sandığı Yönetmeliğinin bazı maddelerin de yapılacak değişiklikler hakkında.Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün teklifi.

6-Performans Değerlendirme Yönergesi hakkında. İnsan Kaynakları Müdürlüğünün teklifi.

7-Bölgemiz Dahilindeki Vatandaşlarımızın Belediyemize Güvenli bir şekilde Beyan, Tahakkuk ve Tahsilat İşlemleri için Gezici Mobil Vezne işlemini görecek 1 adet Minibüs Araç alınması hakkında. Ulaşım Müdürlüğünün teklifi.

8-Fatih İlçesi Süleymaniye Mahallesinde bulunan yaklaşık 1566,04m2 Okul yeri olarak ayrılan yer ile, İstanbul il Özel İdaresine ait üzerinde Mimar Sinan ilköğretim Okulu bulunan 1973,00m2 yerin Belediyemize ait olan yer ile takas yapılarak Buraya Okul Binasının İdaremizce yapılması ve altında çıkan Otoparkın Belediyemizce kullanılması hakkında. Etüd Proje Müdürlüğünün teklifi.

9-Süleymaniye Yenileme Alanı 505 – 507- 508 adaların Yenileme Avan Projeleri hakkında. Etüd Proje Müdürlüğünün teklifi.

10- İstanbul İli, Fatih İlçesi, Süleymaniye Yenileme Alanı Yenileme Avan Ve Uygulama Projesi Alanı İçinde Bulunan 59 Adet Smö Yapının Rölöve Restitüsyon, Restorasyon, İnşaat, Elektrik, Makine Projeleri Hazırlatılması” işinin 2010-2011 yıllarına sari olarak ihale edilebilmesi hakkında. Etüd Proje Müdürlüğünün teklifi.

11- Belediyemiz Meclisince daha önceden alınmış olan 2010/9 sayılı Meclis kararının iptal edilerek, Mülkiyeti Belediyemize ait bilgileri liste halinde belirtilmiş gayrimenkullerin ihtiyaç halinde yürürlükteki mevzuat hükümlerine göre satılabilmesi için Belediye Encümeninin görevlendirilmesi hakkında Emlak İstimlak Müdürlüğünün teklifi.

Akşemsettin Mah. Adnan Menderes Bulvarı Vatan Cad. N0: 54 Fatih / İST.
Telefon : 0212 4531453 – Yazı İşleri Müd. Dahili :1638 - 39 Fax : 0212 4531473
Email : barisyavuz@fatih.bel.tr - Web :www.fatih.bel.tr
https://www.fatih.bel.tr/tr/main/pages/fabim/65 https://www.fatih.bel.tr/tr/main/pages/fabim/65
Başkan Instagram Başkan X Başkan Facebook Başkan YouTube Başkan Telegram Başkan WebBaşkan Web

Warning

Reading cannot be initiated since there is no Turkish language support. You can add Turkish language support to your device from the settings section.

Şimdi konuşabilirsiniz Sizi dinliyorum... Anlaşılmadı. Tekrar Deneyin