-A A+

2011 YILI AĞUSTOS AYI MECLİS GÜNDEMLERİ

T.C.
FATİH BELEDİYESİ MECLİSİ
T.C. Fatih Belediyesi

6. SEÇİM DÖNEMİ, 2. TOPLANTI 2011 YILI AĞUSTOS AYI TOPLANTISI


TOPLANTININ TARİHİ VE GÜNÜ: 01.08.2011 PAZARTESİ
TOPLANTININ BAŞLAMA SAATİ: 16:00
BİRLEŞİM: 1
OTURUM: 1

MECLİS GÜNDEMİ

  1. 05.03.2008 tarih ve 2008/47 sayılı Meclis Kararı ile kabul edilen, Fatih Belediye Başkanlığı Sicil Amirleri Yönetmenliği ve Sicil Amirleri Çizelgesinin yürürlükten kaldırılması hususunda karar alınması ile ilgili İnsan Kaynakları ve eğitim Müdürlüğünün teklifi.
  2. 12.09.2010 tarih ve 27697 sayılı resmi gazetede yayımlanarak tekrar yürürlüğe giren Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdari Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına dair yönetmelik çerçevesinde 15 adet dolu memur kadrosunda derece değiştirilmesi ile ilgili İnsan Kaynakları ve eğitim Müdürlüğünün teklifi.
  3. 2872 sayılı Çevre Kanununun 15. maddesi gereği ilgili kanun ve yönetmeliklere aykırı davrananların faaliyetlerini durdurma ve aynı kanunun 20. maddesi uyarınca idari nitelikteki cezaları uygulayabilme yetkisi Belediye Başkanlığımıza devredilecek olup; cezaların uygulanabilmesi ile ilgili Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünün teklifi.
  4. Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunmasına Katkı Payı’ndan yararlanmak amacıyla İl Özel İdaresi’nden ödenek sağlanması hakkında Etüd Proje Müdürlüğünün teklifi.
  5. Sağlık ve Hıfzısıhha Müdürlüğünün Müdürlük Merkez binasının bodrum katın da bulunan BEDAŞ’ a ait 2376 no’lu Trafo Merkezinin Fatih (Eski Eminönü) İlçesi, Kalenderhane Mahallesi, Yener Tosyalı Caddesi, 461 pafta, 2394 ada, 6 parsel sayılı taşınmazın (Reşat Nuri Sahnesi) bahçesinde gösterilen alana taşınması için gösterilen 45 m2’lik alanın ifraz edilerek, 5393 sayılı Belediye Kanununun 75.maddesinin (d) bendine göre Büyükşehir Belediyesi adına bedelsiz

Akşemsettin Mah. Adnan Menderes Bulvarı Vatan Cad. N0: 54 Fatih / İST.
Telefon : 0212 4531453 – Yazı İşleri Müd. Dahili :1638 - 39 Fax : 0212 4531473
Email : barisyavuz@fatih.bel.tr - Web :www.fatih.bel.tr
https://www.fatih.bel.tr/tr/main/pages/fabim/65 https://www.fatih.bel.tr/tr/main/pages/fabim/65
Başkan Instagram Başkan X Başkan Facebook Başkan YouTube Başkan Telegram Başkan WebBaşkan Web

Warning

Reading cannot be initiated since there is no Turkish language support. You can add Turkish language support to your device from the settings section.

Şimdi konuşabilirsiniz Sizi dinliyorum... Anlaşılmadı. Tekrar Deneyin