-A A+

2011 YILI EKİM AYI MECLİS GÜNDEMLERİ

T.C.
FATİH BELEDİYESİ MECLİSİ
T.C. Fatih Belediyesi

6. SEÇİM DÖNEMİ, 2. TOPLANTI 2011 YILI EKİM AYI TOPLANTISI


TOPLANTININ TARİHİ VE GÜNÜ: 03.10.2011 PAZARTESİ
TOPLANTININ BAŞLAMA SAATİ: 16:00
BİRLEŞİM: 1
OTURUM: 1

MECLİS GÜNDEMİ

  1. Fatih Belediyesinin 2012 Mali Yılı Bütçesi ile ilgili Mali Hizmetler Müdürlüğünün teklifi.
  2. Fatih Belediyesi 2012 yılı Yıllık Performans Programı ile ilgili Strateji Müdürlüğünün teklifi.
  3. 22.02.2007 tarih ve 26442 sayılı resmi gazetede yayınlanarak tekrar yürürlüğe giren Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm kadro ilke ve standartlarına dair yönetmenlik çerçevesinde 1 adet boş memur kadrosunda unvan değişikliği yapılabilmesi ile ilgili İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün teklifi.
  4. Fatih Belediyesi tarafından zemin altı otopark, zemin üstü okul binası yaptırılarak İstanbul İl Özel İdaresi’ne devri karşılığında trampasının ve zemin altına yapılacak otoparkın 15 yıl süre ile Fatih Belediyesi’ne bırakılmasının 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 10. maddesi ( f ) bendi gereğince uygun görüldüğüne dair karar İl Genel Meclisi’nin Eylül Ayı toplantısında alına karar üzerine, Söz konusu karar çerçevesinde konu ile ilgili her türlü işlemin ( trampa, protokol yapma, devir, vb. ) yapılması konusunda Belediye Başkanlığına yetki verilmesi ile ilgili Etüd Proje Müdürlüğünün teklifi.
  5. İlçemizde bulunan tarihi ve kültürel yapıların, Kamu hizmet binalarının ve ibadethanelerin bahçe ve yeşil alanlarının bakım, onarım ve Peyzaj düzenlemeleri ile bakım hizmetlerinin yapılabilmesi ile ilgili Park ve Bahçeler Müdürlüğünün teklifi.
  6. İlçemizde bulunan Çukurbostan Parkının revize işi için yapılması gereken ödemelerinin 2012 yılına kaydırılması ile ilgili Park ve Bahçeler Müdürlüğünün teklifi.
  7. Fatih Kent Konseyi Restorasyon Kentsel Dönüşüm, Proje Geliştirme Çalışma Grubu, Engelli vatandaşlarımızın ilçemizin ortak kullanım mekânlarına kolaylıkla erişebilmeleri hususunda bir proje geliştirerek uygulanması ile ilgili Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün teklifi.

Akşemsettin Mah. Adnan Menderes Bulvarı Vatan Cad. N0: 54 Fatih / İST.
Telefon : 0212 4531453 – Yazı İşleri Müd. Dahili :1638 - 39 Fax : 0212 4531473
Email : barisyavuz@fatih.bel.tr - Web :www.fatih.bel.tr
https://www.fatih.bel.tr/tr/main/pages/fabim/65 https://www.fatih.bel.tr/tr/main/pages/fabim/65
Başkan Instagram Başkan X Başkan Facebook Başkan YouTube Başkan Telegram Başkan WebBaşkan Web

Warning

Reading cannot be initiated since there is no Turkish language support. You can add Turkish language support to your device from the settings section.

Şimdi konuşabilirsiniz Sizi dinliyorum... Anlaşılmadı. Tekrar Deneyin