-A A+

2011 YILI EYLÜL AYI MECLİS GÜNDEMLERİ

T.C.
FATİH BELEDİYESİ MECLİSİ
T.C. Fatih Belediyesi

6. SEÇİM DÖNEMİ, 2. TOPLANTI 2011 YILI EYLÜL AYI TOPLANTISI


TOPLANTININ TARİHİ VE GÜNÜ: 05.09.2011 PAZARTESİ
TOPLANTININ BAŞLAMA SAATİ: 16:00
BİRLEŞİM: 1
OTURUM: 1

MECLİS GÜNDEMİ

  1. Fatih Süleymaniye Mahallesi, Tarihi Tıp Medresesi bahçesinde bulunan Mülkiyeti Belediyemize ait, 433 ada, 23-24-25-26-27-28-29-30-32-33-34 parsel sayılı taşınmazların, eserlerin korunması çalışmalarının ideal koşullarda sürdürülebilmesi ve hizmette bütünlüğün sağlanabilmesi için söz konusu parsellerin belirtilen amaç doğrultusunda kullanılmak üzere 5393 sayılı Belediye Kanununun 75. maddesinin (d) bendine göre İstanbul Valiliği, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi Müdürlüğü adına 25 (yirmibeş) yıl süreyle tahsisi hususunda Belediye Başkanlığına yetki verilmesi ile ilgili Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün teklifi.
  2. Belediyemizin kardeş şehri Başkortostan Cumhuriyetri Ufa Kirovski Belediyesi tarafından yapılan davet ile Tataristan Cumuhuriyeti Kültür Bakanlığının daveti üzerine; Başkanlığımızın söz konusu davetleri değerlendirmesi neticesinde, Belediyelerimizin arasında dostluk ve işbirliğini geliştirmek amacı ile gerçekleştirilmesi düşünülen İnceleme gezisi hakkında Yazı İşleri Müdürlüğünün teklifi.
  3. Belediyemizin, Kalite Sisteminin kurulması için İş Akış Şemaları ve Görev Talimatlarının görüşülmesi ile ilgili Strateji Geliştirme Müdürlüğünün teklifi.

Akşemsettin Mah. Adnan Menderes Bulvarı Vatan Cad. N0: 54 Fatih / İST.
Telefon : 0212 4531453 – Yazı İşleri Müd. Dahili :1638 - 39 Fax : 0212 4531473
Email : barisyavuz@fatih.bel.tr - Web :www.fatih.bel.tr
https://www.fatih.bel.tr/tr/main/pages/fabim/65 https://www.fatih.bel.tr/tr/main/pages/fabim/65
Başkan Instagram Başkan X Başkan Facebook Başkan YouTube Başkan Telegram Başkan WebBaşkan Web

Warning

Reading cannot be initiated since there is no Turkish language support. You can add Turkish language support to your device from the settings section.

Şimdi konuşabilirsiniz Sizi dinliyorum... Anlaşılmadı. Tekrar Deneyin