-A A+

2011 YILI KASIM AYI MECLİS GÜNDEMLERİ

T.C.
FATİH BELEDİYESİ MECLİSİ
T.C. Fatih Belediyesi

6. SEÇİM DÖNEMİ, 2. TOPLANTI 2011 YILI KASIM AYI TOPLANTISI


TOPLANTININ TARİHİ VE GÜNÜ: 14.11.2011 PAZARTESİ
TOPLANTININ BAŞLAMA SAATİ: 12:00
BİRLEŞİM: 1
OTURUM: 1

MECLİS GÜNDEMİ

  1. Fatih- Mollagürani Mahallesi, Oğuzhan Caddesi N0:19 Fatih/İst. adresinde bulunan belediyemize ait 5. kat 37 Nolu büronun merkez ofisi olarak kullanılmak üzere 10 yıl süreyle “ İslam Ülkeleri Akademisyen-Yazarlar Birliği” ne bedelsiz (tahsisi) kullanım hakkının verilmesi hususunda Başkanlık Makamına yetki verilmesi ile ilgili Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün teklifi.
  2. Düzce Çilimli Belediyesi tarafından, Belediyemizden oyun grubu talep etmesi ile ilgili Park ve Bahçeler Müdürlüğünün teklifi.
  3. İl Özel İdaresi meclisince; Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunmasına Katkı Payı’ndan yararlanmak amacıyla İl Özel İdaresi’nden ödenek sağlanmış olup karara bağlanmıştır. Söz konusu ödenek ile ilgili Ekli listede sunulmuş olan işlerin 2011-2012 yıllarına sari olarak ihale edilebilmesi hakkında. Etüd Proje Müdürlüğünün teklifi.
  4. İstanbul Tarihi Yarımada Yönetim Planı çalışmalarının yasal sürecinin tamamlanması amacıyla yerel idarelerin meclislerine sunulmasına karar verildiği ve bu karar istinaden düzeltmeleri yapılan İstanbul Tarihi Yarımada Yönetim Planı-Ekim 2011 raporunun gönderildiği belirtilerek, Yönetim Planının Belediye Meclislerinin Kasım 2011 toplantılarında görüşülmesi için gerekli işlemlerin yapılması istemiyle ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün teklifi.
  5. Belediyemiz, 2012 yılı İlan Reklam vergisi, Eğlence vergisi, İşgal harcı ve Tezgah kurma bedelleri tarifelerinin görüşülmesi ile ilgili Mali Hizmetler Müdürlüğünün teklifi.

Akşemsettin Mah. Adnan Menderes Bulvarı Vatan Cad. N0: 54 Fatih / İST.
Telefon : 0212 4531453 – Yazı İşleri Müd. Dahili :1638 - 39 Fax : 0212 4531473
Email : barisyavuz@fatih.bel.tr - Web :www.fatih.bel.tr
https://www.fatih.bel.tr/tr/main/pages/fabim/65 https://www.fatih.bel.tr/tr/main/pages/fabim/65
Başkan Instagram Başkan X Başkan Facebook Başkan YouTube Başkan Telegram Başkan WebBaşkan Web

Warning

Reading cannot be initiated since there is no Turkish language support. You can add Turkish language support to your device from the settings section.

Şimdi konuşabilirsiniz Sizi dinliyorum... Anlaşılmadı. Tekrar Deneyin