-A A+

2011 YILI NİSAN AYI MECLİS GÜNDEMLERİ

T.C.
FATİH BELEDİYESİ MECLİSİ
T.C. Fatih Belediyesi

6. SEÇİM DÖNEMİ, 2. TOPLANTI 2011 YILI NİSAN AYI TOPLANTISI


TOPLANTININ TARİHİ VE GÜNÜ: 04.04.2011 PAZARTESİ
TOPLANTININ BAŞLAMA SAATİ: 16:00
BİRLEŞİM: 1
OTURUM: 1

MECLİS GÜNDEMİ

 1. Meclis 1. Başkan Vekilliği Seçimi ile ilgili Yazı İşleri Müdürlüğünün teklifi
 2. Meclis 2. Başkan Vekilliği Seçimi ile ilgili Yazı İşleri Müdürlüğünün teklifi.
 3. Lüzumu Kadar Divan Katipliği Seçimi ile ilgili Yazıİşleri Müdürlüğünün teklifi.
 4. Daimi Encümen Üyeliği Seçimi ile ilgili Yazı İşleri Müdürlüğünün teklifi.
 5. İhtisas Komisyonlarına Üye Seçimi ile ilgili Yazı İşleri Müdürlüğünün teklifi
 6. Belediyemiz Meclisinin 08.01.2010 tarih, 2010/9 sayılı kararının iptal edilerek, değişiklik beyannamesinde yapılacak işlem sonucunda,tescil sonucu oluşan yeni parseldeki Belediyemiz hissesine karşılık, Büyükşehir Belediyesi’nin Sulukule Yenileme alanındaki Fatih- Karagümrük Mahallesi, 2489 ada, 8-23-43; 2492 ada, 11; 2499 ada 15-16-17; 2524 ada, 17-20-26-31-32; 2525 ada, 33 - 39 parsel sayılı taşınmazları ile takası hususu ile ilgili Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün teklifi.
 7. Belediyemizde görev yapan 657 sayılı yasaya tabi olarak çalışanlarımıza Sosyal Denge Sözleşmesi yapılabilmesi, müzakerelere başlanabilmesi ve sözleşme metni İmzalanarak yürürlüğe girebilmesi için 5393 Sayılı Kanunun 38.maddesinin (g) fıkrasına istinaden Başkanlık Makamına yetki verilmesi hususunda karar alınması ile ilgili İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün teklifi.
 8. 5393 sayılı Belediye Kanunun 49.ve 32.maddeleri gereğince Belediyemizde Başkan Yardımcısı olarak görev yapan Meclis Üyelerine ödenecek aylık ücret ile Meclis Başkan ve üyelerine meclis ve komisyon toplantılarına katıldıkları her gün için ödenecek ücretin belirlenmesi hususunda karar alınması ile ilgili İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün teklifi.
 9. Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdari Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına dair yönetmelik çerçevesinde, Belediyemiz Norm Kadro gereği, Kadro İptal ve mükteseplerine uygun derece değişikliği yapılması ile Temizlik İşleri Müdürlüğünün Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü olarak teşkilatlandırılması hakkında. İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün teklifi.
 10. Belediyemiz Bünyesinde çalışan Memur ve Sözleşmeli personellerin yetkinliğe dayalı performanslarının ölçülmesi ve Performans Değerlendirme Yönergesi ile ilgili İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün teklifi.
 11. İlçemiz sınırları içerisinde bulunan ve UKOME kararları doğrultusunda trafiğe kapatılıp yayalaştırılan bölgelerde“Yayalaşan Tarihi yarımada’ya Çevreci, Teknolojik Ulaşım Alternatifi: Akıllı Bisiklet” proje uygulaması yapılması ile ilgili Fen İşleri Müdürlüğünün teklifi.
 12. Fatih Belediye Başkanlığımızın, (UCLG-MEWA) Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Ortadoğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı’na Üye olması ile ilgili Yazı İşleri Müdürlüğünün teklifi.
 13. Fatih Belediye Başkanlığımızın 01.01.2010 – 31.12.2010 tarihleri arasında ihtiva eden Faaliyet Raporunun görüşülmesi ile ilgili Strateji Geliştirme Müdürlüğünün teklifi

Akşemsettin Mah. Adnan Menderes Bulvarı Vatan Cad. N0: 54 Fatih / İST.
Telefon : 0212 4531453 – Yazı İşleri Müd. Dahili :1638 - 39 Fax : 0212 4531473
Email : barisyavuz@fatih.bel.tr - Web :www.fatih.bel.tr
https://www.fatih.bel.tr/tr/main/pages/fabim/65 https://www.fatih.bel.tr/tr/main/pages/fabim/65
Başkan Instagram Başkan X Başkan Facebook Başkan YouTube Başkan Telegram Başkan WebBaşkan Web

Warning

Reading cannot be initiated since there is no Turkish language support. You can add Turkish language support to your device from the settings section.

Şimdi konuşabilirsiniz Sizi dinliyorum... Anlaşılmadı. Tekrar Deneyin