-A A+

2012 YILI AĞUSTOS AYI MECLİS GÜNDEMLERİ

T.C.
FATİH BELEDİYESİ MECLİSİ
T.C. Fatih Belediyesi

6. SEÇİM DÖNEMİ, 3. TOPLANTI 2012 YILI AĞUSTOS AYI TOPLANTISI


TOPLANTININ TARİHİ VE GÜNÜ: 06.08.2012 PAZARTESİ
TOPLANTININ BAŞLAMA SAATİ: 16:00
BİRLEŞİM: 1
OTURUM: 1

MECLİS GÜNDEMİ

  1. Fatih-Hırka-i Şerif Mahallesi, 450 pafta, 2089 - 3007 ada arasında kalan, 287.70m2 alanlı kısmın yoldan Fatih Belediyesi adına ihdas edilip, Belediyemiz adına tescil edildikten sonra tescil sonucu oluşan yeni parselin “ İstanbul Emniyet Müdürlüğü Bilişim Üssü” yapılmak üzere Maliye Hazinesi adına devri için Başkanlık Makamına yetki verilmesi ile ilgili Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün teklifi.
  2. Süleymaniye Yenileme Alanı 489 ada Yenileme Avan Projesi ile ilgili Etüd Proje Müdürlüğünün teklifi.
  3. Büyükşehir Belediye Meclisi kararıyla Belediyemize şartlı hibe kapsamında 5393 sayılı Belediye Kanununun 75/a maddesi uyarınca, Belediyemize şartlı hibe kapsamında 1.000.000.00 TL şartlı yardım tutarı kadar ağaç, fidan ve diğer bitkisel materyallere ilişkin taleplerimizin karşılanacağı ile ilgili Park ve Bahçeler Müdürlüğünün teklifi.
  4. Fatih İlçe sınırları dahilinde bulunan Havuzların Bakım, onarım ve temizliğinin ihale edilmesi işinin 25 ay süreli yapılması, hizmet dağılımı ve mali ödeneklerinin 2012-2013 ve 31 ağustos 2014 tarihine kadar devam etmesi ile ilgili Park ve Bahçeler Müdürlüğünün teklifi.
  5. Fatih- Eski: Sinanağa Yeni : Zeyrek Mahallesi, Gelenbeyi Sokak, No: 7/1-2 kapı nolu 454 pafta, 2445 ada, 13 parsel sayılı 240.68 m2 alanlı taşınmazın 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu uyarınca 25 yıl süre ile kiralanması hususunda Başkanlık Makamına yetki verilmesi hakkında Emlak İstimlak Müdürlüğünün teklifi.
  6. 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 27.Maddesinin 5.Fıkrası, 5393 sayılı Belediye Kanununun 75/a maddesi uyarınca ilgi tarih ve sayılı Büyükşehir Belediye Meclisi Kararıyla Belediyemizin şartlı hibe kapsamından yararlanabilmesi ile ilgili Fen İşleri Müdürlüğünün teklifi.
  7. İlçemiz sınırları dahilinde bulunan Karagümrük Mahallesi, Türkmen Çıkmazı Sokağı isminin Şehit Ümit AKBAŞ Sokağı olarak değiştirilmesi ile ilgili Fen İşleri Müdürlüğünün teklifi.
  8. Fatih, Süleymaniye Mahallesi , Kanuni Medresesi Sokak , 619 Ada, 16-17-18-54 Parsellerin mülkiyeti Fatih Belediyesine aittir.16-17 parseller üzerinde bulunan binaların Büyükşehir Belediyesine bedelsiz devri ile ilgili Emlak İstimlak Müdürlüğünün teklifi.
  9. Fatih, Süleymaniye Mahallesi , Kanuni Medresesi Sokak , 619 Ada, 16-17-18-54 Parsellerin mülkiyeti Fatih Belediyesine aittir. 18-54 parseller üzerinde bulunan binaların 20 Yıl süre ile kiralanması ile ilgili Emlak İstimlak Müdürlüğünün teklifi.
  10. Fatih ilçesi, Hatice Sultan ve Neslişah Mahalleleri’nin, Yenileme Alanları Proje İşleri ile ilgili Etüd Proje Müdürlüğünün teklifi.

Akşemsettin Mah. Adnan Menderes Bulvarı Vatan Cad. N0: 54 Fatih / İST.
Telefon : 0212 4531453 – Yazı İşleri Müd. Dahili :1638 - 39 Fax : 0212 4531473
Email : barisyavuz@fatih.bel.tr - Web :www.fatih.bel.tr
https://www.fatih.bel.tr/tr/main/pages/fabim/65 https://www.fatih.bel.tr/tr/main/pages/fabim/65
Başkan Instagram Başkan X Başkan Facebook Başkan YouTube Başkan Telegram Başkan WebBaşkan Web

Warning

Reading cannot be initiated since there is no Turkish language support. You can add Turkish language support to your device from the settings section.

Şimdi konuşabilirsiniz Sizi dinliyorum... Anlaşılmadı. Tekrar Deneyin