-A A+

2012 YILI HAZİRAN AYI MECLİS GÜNDEMLERİ

T.C.
FATİH BELEDİYESİ MECLİSİ
T.C. Fatih Belediyesi

6. SEÇİM DÖNEMİ, 3. TOPLANTI 2012 YILI HAZİRAN AYI TOPLANTISI


TOPLANTININ TARİHİ VE GÜNÜ: 04.06.2012 PAZARTESİ
TOPLANTININ BAŞLAMA SAATİ: 16:00
BİRLEŞİM: 1
OTURUM: 1

MECLİS GÜNDEMİ

  1. “Türk Fotoğrafçılığının Görsel Belleğini” oluşturmayı ve bunu halkımıza sunmayı hedefleyen İstanbul’un ilk fotoğraf müzesinin; “İstanbul Fotoğraf Müzesi” adı altında Kadırga Kültür Merkezi’nde kurulabilmesi ile ilgili Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün teklifi.
  2. Amasya İli Taşova İlçesi Alpaslan Belediye Başkanlığı’nda halka açık alan bulunduğu bildirilerek, İlkokul bahçesindeki 2000 m² yeşil alanda kullanılmak üzere 2 adet bir kuleli çocuk oyun grubu ve 2 takım fitness aletlerinin verilmesi ile ilgili Park ve Bahçeler Müdürlüğünün teklifi.
  3. 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu gereği uygulanan Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı’nın gereği “Fatih Belediyesi İmza Yetkileri Yönergesi” ile ilgili Strateji Geliştirme Müdürlüğünün teklifi.
  4. Belediyemizce yürütülmekte olan Tescilli Eski Eser Restorasyon işleri, 2012 yılı içinde bitirilmesi mümkün olmayıp, Tescilli Eski Eser Restorasyon işleri 2013 yılında da devam edebilmesi ile ilgili Fen İşleri Müdürlüğünün teklifi.
  5. İl Özel İdaresi meclisince; Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunmasına Katkı Payı’ndan yararlanmak amacıyla İl Özel İdaresi’nden ödenek sağlanmış olup karara bağlanmıştır. Söz konusu ödenek ile ilgili Ekli listede sunulmuş olan işlerin 2012–2013 yıllarına sari olarak ihale edilebilmesi hakkında. Etüd Proje Müdürlüğünün teklifi.

Akşemsettin Mah. Adnan Menderes Bulvarı Vatan Cad. N0: 54 Fatih / İST.
Telefon : 0212 4531453 – Yazı İşleri Müd. Dahili :1638 - 39 Fax : 0212 4531473
Email : barisyavuz@fatih.bel.tr - Web :www.fatih.bel.tr
https://www.fatih.bel.tr/tr/main/pages/fabim/65 https://www.fatih.bel.tr/tr/main/pages/fabim/65
Başkan Instagram Başkan X Başkan Facebook Başkan YouTube Başkan Telegram Başkan WebBaşkan Web

Warning

Reading cannot be initiated since there is no Turkish language support. You can add Turkish language support to your device from the settings section.

Şimdi konuşabilirsiniz Sizi dinliyorum... Anlaşılmadı. Tekrar Deneyin