-A A+

2012 YILI KASIM AYI MECLİS GÜNDEMLERİ

T.C.
FATİH BELEDİYESİ MECLİSİ
T.C. Fatih Belediyesi

6. SEÇİM DÖNEMİ, 3. TOPLANTI 2012 YILI KASIM AYI TOPLANTISI


TOPLANTININ TARİHİ VE GÜNÜ: 05.11.2012 PAZARTESİ
TOPLANTININ BAŞLAMA SAATİ: 16:00
BİRLEŞİM: 1
OTURUM: 1

MECLİS GÜNDEMİ

  1. 5393 sayılı Belediye Kanunun 18.maddesi gereğince, Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına dair yönetmeliğin 11. maddesi çerçevesinde 3 adet münhal memur kadrosunda ünvan değişikliği yapılabilmesi ile ilgili İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün teklifi.
  2. Belediyemiz, 2013 yılı İlan Reklam vergisi, Eğlence vergisi, İşgal harcı ve Tezgah kurma bedelleri tarifelerinin görüşülmesi ile ilgili Mali Hizmetler Müdürlüğünün teklifi.
  3. Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 37 maddesi gereğince Belediye Bütçesine ek ödenek konulması ile ilgili Mali Hizmetler Müdürlüğünün teklifi.

Akşemsettin Mah. Adnan Menderes Bulvarı Vatan Cad. N0: 54 Fatih / İST.
Telefon : 0212 4531453 – Yazı İşleri Müd. Dahili :1638 - 39 Fax : 0212 4531473
Email : barisyavuz@fatih.bel.tr - Web :www.fatih.bel.tr
https://www.fatih.bel.tr/tr/main/pages/fabim/65 https://www.fatih.bel.tr/tr/main/pages/fabim/65
Başkan Instagram Başkan X Başkan Facebook Başkan YouTube Başkan Telegram Başkan WebBaşkan Web

Warning

Reading cannot be initiated since there is no Turkish language support. You can add Turkish language support to your device from the settings section.

Şimdi konuşabilirsiniz Sizi dinliyorum... Anlaşılmadı. Tekrar Deneyin